We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Tematy prac rocznych z historii starożytnej r. akad. 2023/2024

 Szanowni Państwo!

Oto lista tegorocznych tematów prac rocznych (podajemy 173 tematy) proponowanych przez pracowników Zakładu Historii Starożytnej wraz z informacjami o sposobach zapisu na prace. TEMATÓW NA PEWNO NIE ZABRAKNIE!

Będziemy zamieszczać informacje, u kogo są jeszcze wolne miejsca. Gdyby ktoś jednak nie zapisał się na pracę, proszę o zgłoszenie na adres mailowy (k.stebnicka@uw.edu.pl). Proszę nie pisać w takich wypadkach do poszczególnych prowadzących, tylko bezpośrednio do mnie.

Prace nie powinny być dłuższe niż 27 tysięcy znaków.

Zapisy na prace prowadzimy do 10 grudnia 2023 r. Po tym terminie wymagana jest zgoda KJD.

Z pozdrowieniami
Krystyna Stebnicka

 

Propozycje tematów prac rocznych z historii starożytnej w roku akademickim 2023/2024

 

PAWEŁ JANISZEWSKI
Zapisy – 15 listopada o godz. 8.30 w sali nr 102

 1. Pochlebcy i służalcy w senacie rzymskim w Rocznikach Tacyta.
 2. Powody i okoliczności wszczynania procesów o obrazę majestatu w Rocznikach Tacyta.
 3. Kara wygnana na wyspy w Rocznikach Tacyta.
 4. Ceremoniał cesarski w Rocznikach Tacyta.
 5. Anatomia spisku w Rocznikach Tacyta.
 6. Anatomia spisku w Dziejach Tacyta.
 7. Omeny w Rocznikach Tacyta.
 8. Powody niekarności i buntów w armii rzymskiej w Rocznikach Tacyta.
 9. Powody niekarności i buntów w armii rzymskiej w Dziejach Tacyta.
 10. Rola wojsk pomocniczych w Rocznikach Tacyta.
 11. Aktorzy w zbiorze biografii cesarskich znamy jako Historia Augusta [= Historycy Cesarstwa Rzymskiego, Żywoty cesarzy do Hadriana do Numeriana, przekł. i oprac. H. Szelest, Warszawa 1966].
 12. Malowidła i obrazy w zbiorze biografii cesarskich znamy jako Historia Augusta [=Historycy Cesarstwa Rzymskiego, Żywoty cesarzy do Hadriana do Numeriana, przekł. I oprac. H. Szelest, Warszawa 1966].
 13. Wizerunek armii i żołnierzy rzymskich w zbiorze biografii cesarskich znanych jako Historia Augusta [= Historycy Cesarstwa Rzymskiego, Żywoty cesarzy do Hadriana do Numeriana, przekł. i oprac. H. Szelest, Warszawa 1966].
 14. Wizerunek senatu rzymskiego i senatorów w zbiorze biografii cesarskich znanych jako Historia Augusta [= Historycy Cesarstwa Rzymskiego, Żywoty cesarzy do Hadriana do Numeriana, przekł. i oprac. H. Szelest, Warszawa 1966].
 15. Żarty i poczucie humoru w zbiorze biografii cesarskich znanych jako Historia Augusta [= Historycy Cesarstwa Rzymskiego, Żywoty cesarzy do Hadriana do Numeriana, przekł. I oprac. H. Szelest, Warszawa 1966].
 16. Proklamacje cesarskie i ceremoniał im towarzyszący w Dziejach rzymskich Ammiana Marcellinusa.
 17. Przyczyny i okoliczności wszczynania procesów o czary w Dziejach rzymskich Ammiana Marcellinusa.
 18. Wizerunek barbarzyńców zza Renu i Dunaju w Dziejach rzymskich Ammiana Marcellinusa.
 19. Wizerunek Persów i państwa perskiego w Dziejach rzymskich Ammiana Marcellinusa.
 20. Cechy idealnego cesarza w Dziejach rzymskich Ammiana Marcellinusa.
 21. Cechy złego cesarza w Dziejach rzymskich Ammiana Marcellinusa.
 22. Zjawiska świata naturalnego w Dziejach rzymskich Ammiana Marcellinusa.

 

RYSZARD KULESZA
Podano robocze wersje tytułów, ostateczne do ustalenia; zapisy drogą mailową bądź na mail lub na dyżurze poniedziałek godz. 9-9.45, s. 101 lub 17

 1. Drzewa w wojnach Greków
 2. Rola Miltiadesa w życiu politycznym Aten
 3. Spartański ideał męża stanu w świetle pism Ksenofonta
 4. Grecka laska
 5. Sprawa platejska w polityce greckiej V/IV w. p.n.e.
 6. Polityka zagraniczna Sikyonu w VI-V w. p.n.e.
 7. Dzieci w wojnach Greków
 8. Demokracja ateńska w oczach jej krytyków
 9. Spartańska elita polityczna w V w. p.n.e.
 10. Greckie lwy
 11. Grecki ideał szczęścia w świetle tragedii
 12. Ludzie Wschodu na dworze Aleksandra Wielkiego
 13. Rodzina w tragedii i greckiej i rzeczywistości V-IV w. p.n.e.
 14. Kiedy Grecy płakali?
 15. Jak historycy greccy opisują wojnę? Konwencja a rzeczywistość
 16. Arystofanes o politykach
 17. Kobiety w wojnach Greków V-IV w. p.n.e.
 18. Obraz demokracji u Arystofanesa
 19. Do czego dążył Aleksander Wielki?
 20. Rola Parmeniona w życiu Aleksandra Wielkiego

 

MATEUSZ KUSIO
Termin zapisów – 13 listopada o 8:30 w pokoju 101

 1. Przyczyny wybuchu powstania Machabeuszy w świetle i2 Księgi Machabejskiej.
 2. Krytyka praktyk wróżbiarskich w dialogu O wróżbiarstwie
 3. Sytuacja Żydów aleksandryjskich w Przeciw Flakkusowi Filona z Aleksandrii.
 4. Obraz żydowskich nurtów religijnych u Józefa Flawiusza.
 5. Stosunek Józefa Flawiusza do dynastii flawijskiej w jego Wojnie żydowskiej.
 6. Funkcjonowanie i znaczenie wyroczni w Delfach wdialogach Plutarcha (O E delfickimDlaczego Pytia nie wygłasza już wyroczni wierszemO zamilknięciu wyroczni).

 

ŁUKASZ NIESIOŁOWSKI-SPANÓ
(brak wolny tematów)

Zapisy przyjmuję wyłącznie mailem, rozpoczynając od 15 listopada, od godz. 12.00.

 1. Kto promował kult Baala w królestwie Izraela?
 2. Prorok jako polityk (ks. Proto-Izajasza, ks. Jeremiasza).
 3. Federacyjność mitycznego królestwa Salomona – za i przeciw.
 4. Atalia i Jezebel – „modelowe” królowe.
 5. System podatkowy królestwa Judy – zasady prawne i „rzeczywistość” historyczna.
 6. Urzędy i urzędnicy królestwa Judy w 1-2 ks. Kronik.
 7. Sędziowie i system sądowniczy w prawodawstwie Pięcioksięgu.
 8. Odbudowa kultu w Jerozolimie w epoce perskiej.
 9. Egipt epoki hellenistycznej w narracyjnych źródłach żydowskich.
 10. Faryzeusze, saduceusze i uczeni w piśmie w Ewangeliach synoptycznych.

 

PAWEŁ NOWAKOWSKI
Zapisy mailowo: pawel.nowakowski@uw.edu.pl

 1. Recepcja czasów apostolskich u Euzebiusza z Cezarei
 2. Recepcja Męczeństwa Polikarpa przez Euzebiusza z Cezarei
 3. Recepcja apologii chrześcijańskich przez Euzebiusza z Cezarei
 4. Czy cesarz Decjusz prześladował chrześcijan? Opinia Euzebiusza z Cezarei a egipskie libelli
 5. Biografia, hagiografia czy panegiryk? Analiza gatunkowa Żywotu Konstantyna Euzebiusza z Cezarei
 6. Cesarz a Kościół wg Żywotu Konstantyna Euzebiusza z Cezarei
 7. Ocena Tytusa w Wojnie żydowskiej Józefa Flawiusza
 8. Ataki skrytobójcze na władze rzymskie w Wojnie żydowskiej i Dawnych dziejach Izraela Józefa Flawiusza [wymaga znajomości j. angielskiego]
 9. Błędy Cestiusa Gallusa w Wojnie żydowskiej Józefa Flawiusza
 10. Ocena dynastii herodiańskiej w Dawnych dziejach Izraela Józefa Flawiusza [wymaga znajomości j. angielskiego]
 11. Obraz chrześcijaństwa i chrześcijan w Res gestae Ammiana Marcellina – temat prowadzony wspólnie z mgr Julią Borczyńską
 12. Biskupi a burzenie “pogańskich” miejsc kultu oraz ich konsekwencje w Historii kościelnej Hermiasza Sozomena – temat prowadzony wspólnie z mgr Julią Borczyńską
 13. “Powstrzymajcie głupich ludzi od tego świętokradztwa” – reakcja na “idolatrię” chrześcijan w narracji Cezarego z Arles – temat prowadzony wspólnie z mgr Julią Borczyńską.

 

JACEK RZEPKA
Zgłoszenia na dyżurach (wtorki, godz. 13.00-14.00)

 1. Edykt Aleksandra Wielkiego o powrocie wygnańców – cele i skutki.
 2. Śmierć Parmeniona – konieczność prawna czy polityczna.
 3. Bogaci i biedni w społeczeństwie ateńskim w świetle Charakterów Teofrasta
 4. Pozycja kobiety w społeczeństwie ateńskim na przełomie IV i III w. przed Chr. w świetle „Nowej Komedii”.
 5. Epir w polityce Antygonidów.
 6. Tradycje lokalne i inspiracje beockie w Związku Arkadyjskim IV w.
 7. Doradcy Filipa V.
 8. Konnica w Macedonii Antygonidów.
 9. Kreta w polityce Antygonidów.
 10. Tessalowie w otoczeniu Aleksandra Wielkiego.
 11. Akarnanowie w otoczeniu Aleksandra Wielkiego.
 12. Najemnicy barbarzyńscy w służbie Antygonidów.
 13. Czy postawa Świętego Zastępu decydowała o losach wojen prowadzonych przez Tenyw IV w.?
 14. Warstwy uboższe w polis Eneasza Taktyka.
 15. Źródła pochodzenia najemników w armiach greckich IV w. przed Chr.
 16. Ideał wodza w Strategematach Polyajnosa.
 17. Czy najemnicy byli główną siła polis ateńskiej w epoce Demostenesa.
 18. Wodzowie ateńscy w Strategematach Polyajnosa.
 19. Konflikty wewnętrzne w Sparcie w III w. przed Chr. i ich przyczyny.
 20. Idealny dowódca u Eneasza Taktyka.
 21. Polityka ateńska w III w. przed Chr. w ocenie Polibiusza.
 22. Rola sanktuariów panhelleńskich w propagandzie Argeadów.
 23. Antyczne spory o rządy Fokiona w Atenach.
 24. Los miast zdobytych przez Filipa V i jego sojuszników w trakcie wojny sprzymierzeńczej.
 25. Wojska garnizonowe Aleksandra Wielkiego.

 

MAREK WĘCOWSKI
Zapisy WYŁĄCZNIE na dyżurze w piątek w godz. 12:00-13:00 w Zakładzie Historii Starożytnej. Decyduje kolejność zgłoszeń. NIE MA MOŻLIWOŚCI rezerwacji tematu pocztą elektroniczną.

 1. Homer i Hezjod o krańcach świata.
 2. Kult bogów w Iliadzie i Odysei.
 3. Bogowie działający w świecie ludzi u Homera (Odyseja) i Hezjoda.
 4. Kobiety w Iliadzie i w Odysei – studium wyobrażeń i ideałów społecznych.
 5. Wino i pijaństwo u Homera.
 6. Wino i pijaństwo w Dziejach Herodota.
 7. Oligarchie w greckich poleis w Dziejach Herodota.
 8. Co to znaczy być tyranem? W Dziejach Herodota z Halikarnasu.
 9. “Rzeczy godne widzenia”, “rzeczy godne opowiadania” u Herodota.
 10. Pomniki Grecji, pomniki Egiptu u Herodota z Halikarnasu.
 11. Dlaczego wybuchają wojny? – Herodot a Tukidydes.
 12. Obraz Persów u Ajschylosa, Herodota i Timotheosa.
 13. Przyjaźń pomiędzy wspólnotami politycznymi u Herodota i Tukidydesa.
 14. Tukidydes o finansowaniu i organizacji armii Ateńczyków.
 15. Zamachy oligarchiczne u Tukidydesa oraz w Historii greckiej Ksenofonta.
 16. Czy istnieje idealny mąż stanu? Herodot, Tukidydes, Ksenofont.
 17. Życie codzienne na ateńskiej Agorze w komediach Arystofanesa.
 18. Arystofanes o politykach ateńskich.
 19. Plutarch o ateńskim życiu politycznym w V wieku p.n.e.
 20. Czy istnieje idealny mąż stanu? Biografie ateńskie Plutarcha z Cheronei.

 

ALEKSANDER WOLICKI
Zapisy na dyżurach od 16 listopada.

 1. Wierność małżeńska w poematach homerowych.
 2. Status konkubiny w poematach homerowych.
 3. Dyplomacja w świecie homerowym.
 4. Mizogynizm Hezjoda.
 5. Jak chwalić polis? Opisy miast w Odach zwycięskich Pindara.
 6. Przysięga i krzywoprzysięstwo w Dziejach Herodota.
 7. Rozpoczynanie wojny w Dziejach Herodota.
 8. Rozpoczynanie wojny w Grecji klasycznej w świetle Wojny peloponeskiej Tukidydesa.
 9. Wygnańcy polityczni jako czynnik polityczny w Wojnie peloponeskiej Tukidydesa.
 10. Stereotyp kobiecości w tragediach Eurypidesa.
 11. Sparta i Spartanie w komediach Arystofanesa.
 12. Mantineja w polityce spartańskiej: od sojusznika do ofiary.
 13. Rozpoczynanie wojny w Historii greckiej Ksenofonta.
 14. Co wolno było ateńskiej kobiecie z zamożnej rodziny? Świadectwo Mów Isajosa.
 15. Świadomość historyczna Ateńczyków w świetle tzw. mów pogrzebowych.
 16. Bogacze a wspólnota: ideologia klasy wyższej w retoryce ateńskiej IV-ego wieku.
 17. Ksenofont o wieszczbiarstwie.
 18. Platon o wieszczbiarstwie.
 19. Refleksja nad wojną w myśli Arystotelesa.
 20. Stosunek Plutarcha z Cheronei do demokracji ateńskiej.

 

ROBERT WIŚNIEWSKI
Zapisy drogą mailową (r.wisniewski@uw.edu.pl) od 9 listopada. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zachęcam Państwa do podania kilku tematów, ułożonych według preferencji.

 1. Handel, usługi i rzemiosło w Złotym Ośle Apulejusza. Co powieść może powiedzieć nam o rzeczywistości społecznej?
 2. Co grozi zmarłemu i jak go chronić? Wybór inskrypcji późnoantycznych (konieczne będzie czytanie prostych i krótkich tekstów po łacinie)
 3. Poganie i chrześcijanie w mieście późnoantycznym. Czy hagiografia pomaga nam zrozumieć reguły ich współżycia? Marek Diakon, Żywot Porfiriusza
 4. Zamieszki w mieście późnoantycznym. Ammianus, Marcellinus, Dzieje
 5. Kobieta i kler. Żywot Melanii Młodszej i Żywot Makryny
 6. Justynian i męczennicy. Kult świętych w O budowlach Prokopiusza
 7. Co różni Rzymian od barbarzyńców? Cezar, O wojnie galijskiej
 8. Starzy i nowi święci. Kult świętych mnichów i męczenników w Historiach Grzegorza z Tours
 9. Ostatni historyk starożytności i nowi barbarzyńcy. Awarowie i Słowianie w Historii Teofilakta Simokatty
 10. Religijność szóstowiecznego pielgrzyma. Itinerarium z Placentii
 11. Materialna pamięć o przeszłości greckiej w rzymskiej Achai. Pauzaniasz, Wędrówki po Helladzie
 12. Święty we własnej postaci. Obraz świętych w późnoantycznych zbiorach cudów św. Tekli i św. Artemiosa
 13. Diabeł we własnej postaci. Obraz diabła i demonów w żywotach Antoniego i Marcina z Tours
 14. Dwór dobrego i złego cesarza. Swetoniusz, Żywoty Cezarów
 15. Rzymska kawaleria w późnym antyku. Ammianus Marcellinus, Dzieje
 16. Obraz kobiety w świecie władzy. Historia Augusta
 17. Złodzieje i bandyci! Problemy życia społecznego w tabliczkach z zaklęciami z rzymskiej Brytanii
 18. Religijne rytuały greckie i rzymskie w oczach chrześcijan. Atenagoras, Prośba za chrześcijanami i Tertulian, Apologetyk
 19. Przekaz informacji w Kościele późnoantycznym. Sokrates, Historia Kościoła
 20. Czy barbarzyńcy z północy różnią się między sobą? Tacyt, Germania

 

ADAM ZIÓŁKOWSKI
Zapisy każdy czwartek (oprócz 16 listopada) od 11.00 do 12.00 w Zakładzie Historii Starożytnej.

 1. Ile razy i z jakimi skutkami Rzymianie według naszych źródeł zdobyli Fidenae?
 2. Przyczyny i przebieg wystąpień trybunów plebejskich między pierwszą a drugą secesją (494–451).
 3. Jak doszło do wybuchu II wojny samnickiej (według naszych źródeł)?
 4. Jaką armię Republika wystawiła w 225 r.?
 5. Status Marka Minuciusa Rufusa cos. 221 w roku 217.
 6. Katastrofa Scipionów w Hiszpanii: jak było naprawdę?
 7. Z jakiego/jakich „paragrafu/paragrafów” można było pozwać Cezara za jego działalność jako konsula w 59 r.?
 8. O co mogło chodzić w lex Clodia de auspiciis?
 9. Germanowie w De bello Gallico Cezara.
 10. Relacje o zdarzeniu a jego przedstawienie w mowie obrończej: okoliczności śmierci Publiusa Clodiusa w pro Milone Cicerona.
 11. Kiedy kończyło się imperium Cezara w Gallii? Stanowiska stron.
 12. Wojska posiłkowe po obu stronach w II wojnie domowej (49–45)
 13. Ocena cezarobójców w naszych źródłach (proszę, bez Dantego).
 14. M. Antonius w 43 r.: od Mutiny do Bononii.
 15. Livia wobec Germanika i jego rodziny.
 16. Jak upadł Seianus?
 17. Droga Vespasiana do władzy cesarskiej.