We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Uchwała Rady Wydziału w sprawie zmian w podstawie programowej szkół

Rada Wydziału Historii UW 12 stycznia 2022 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki, dotyczącego podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych w zakresie przedmiotów „Historia”, „Historia i teraźniejszość” oraz „Wiedza o społeczeństwie”.

Rada wyraża zaniepokojenie trybem i terminem konsultacji społecznych w tak ważnych sprawach, jak zmiany programowe w nauczaniu “Historii” i “Wiedzy o Społeczeństwie” oraz wprowadzenie nowego przedmiotu “Historia i Teraźniejszość” w szkołach ponadpodstawowych.

Jednocześnie rada popiera stanowiska Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Komitetu Nauk Historycznych PAN w sprawie projektu zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.

Uchwała Rady Wydziału Historii wraz z załącznikami (stanowiska: Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Komitetu Nauk Historycznych PAN).