We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Ulga dla tzw. klasy średniej w ramach programu "Polski ład"

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać w Polsce pakiet nowych zmian podatkowych, wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu.

Wprowadzona zostaje “ulga dla klasy średniej”, która będzie uwzględniana przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Ulga ta została przewidziana dla pracowników osiągających przychód w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie, czyli od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie, który podlega opodatkowaniu według skali podatkowej.

Ulgę dla klasy średniej stosuje się tylko w przedziale rocznych przychodów od 68 412 zł do 133 692 zł. Oznacza to, że jeżeli podatnik przekroczy próg w danym roku, nawet o 1 zł, to traci on prawo do odliczenia tej ulgi. Spowoduje to bardzo niekorzystną dla pracownika sytuację: jeżeli pracownik korzystał z ulgi dla klasy średniej w comiesięcznym rozliczeniu wynagrodzenia, a w rozliczeniu rocznym okaże się, że pracownik przekroczył dopuszczalny próg, to będzie on zmuszony do zwrotu tej ulgi, czyli zmuszony będzie dokonać dużej dopłaty podatku w rocznej deklaracji PIT.

W związku z tym, każdy pracownik powinien przeanalizować swoje przewidywane roczne dochody. Należy tutaj uwzględnić nie tylko miesięczne wynagrodzenie, ale również dodatkowe dochody podlegające opodatkowaniu: różnego rodzaju dodatki, wynagrodzenie za nadgodziny, premie, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, benefity (abonamenty medyczne i sportowe) itp. Na podstawie tej analizy należy podjąć decyzję czy odliczać ulgę dla klasy średniej w comiesięcznym wynagrodzeniu, czy nie.

Płatnik (pracodawca) nie będzie musiał stosować ulgi dla klasy średniej tylko wtedy, gdy pracownik złoży wniosek o niepomniejszanie dochodu (art. 32 ust. 2b ustawy o PIT). Rezygnacja z ulgi może być dobrym rozwiązaniem, jeżeli jesteśmy w stanie przewidzieć, że ostateczny roczny przychód z tytułu stosunku pracy przewyższy 133 692 zł, bądź nie chcemy ryzykować przekroczenia limitu. W sytuacji, kiedy w ostatecznym rozliczeniu okaże się, że pracownik jednak zachował prawo do ulgi dla klasy średniej, to może odzyskać nienaliczoną ulgę przy rocznym rozliczeniu PIT.

W przypadku, kiedy pracownik nie złoży wniosku o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla klasy średniej, to pracodawca nie będzie miał wyjścia i będzie musiał uwzględnić ulgę zawsze wtedy, gdy w danym miesiącu przychody zatrudnionego ze stosunku pracy (łącznie z dodatkami i innymi świadczeniami podlegającymi opodatkowaniu) będą mieściły się w ustawowym limicie czyli w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł.

Wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników (tzw. ulgi dla klasy średniej). Wnioski należy składać w Sekcji finansowej na Wydziale Historii (II piętro).