We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Uproszczona procedura składania większości podań na Wydziale Historii

W związku z sytuacją epidemiologiczną (COVID-19) od 22.02.2021 r. została wprowadzona uproszczona procedura składania większości podań na Wydziale Historii. Złożone przez USOS podania nie muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem Studenta. Pobrany z USOS plik z podaniem wystarczy przesłać drogą mailową na adres sekcji ds. studenckich (sekcja.stud.wh@uw.edu.pl)

Odpowiedzi na złożone podania otrzymają Państwo na własne konta w systemie USOS.
UWAGA! Nowe procedury nie dotyczą następujących podań:

  • Podanie o zwolnienie, zmniejszenie lub anulowanie opłat
  • Podanie o przeniesienie lub zmianę kierunku studiów
  • Rezygnacja ze studiów
  • Odwołania od decyzji dot. skreślenia
Powyższe rodzaje podań skutkujące decyzjami administracyjnymi nadal wymagają własnoręcznego podpisu Studenta.