We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

VI konferencja historyków XIX wieku

Wydział Historii oraz Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego, zapraszają pracowników naukowych i doktorantów do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Historyków XIX wieku.  Bieżąca edycja konferencji poświęcona jest zagadnieniom dotyczącym czasu i przestrzeni w perspektywie historycznej.

Obrady poświęcone będą analizie szerokiej gamy źródeł takich jak przyrządy do mierzenia i odliczania przestrzeni i czasu, materiały o charakterze opisowym czy ikonograficznym. Referaty skierowane będą także w stronę zagadnień osobistego postrzegania i odczuwania przestrzeni oraz upływu czasu. Istotne będą tu także kwestie społecznej wyobraźni, norm i tradycji w postrzeganiu zagadnień przestrzeni i czasu.

Dyskusje związane z tematem konferencji będą ogniskowały się na różnorodnych problemach, poczynając od źródłoznawstwa, poprzez studia teoretyczne, badania związane z wyobrażeniami społecznymi, procesami komunikacji społecznej oraz roli tych zjawisk w budowaniu relacji społecznych, aż po I wojnę światową włącznie.

Języki konferencji to polski i angielski.

Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2023 r.

PROGRAM KONFERENCJI

 


Komitet organizacyjny konferencji: prof. Małgorzata Karpińska (przewodnicząca), prof. Tomasz Kizwalter, prof. Alicja Kulecka, dr hab., prof. ucz. Artur Markowski, mgr Agnieszka Goluch (sekretarz), mgr Łukasz Kożuchowski (sekretarz).