We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

VI konferencja historyków XIX w. – CfP

Wydział Historii oraz Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego, zapraszają pracowników naukowych i doktorantów do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Historyków XIX wieku.  Bieżąca edycja konferencji poświęcona jest zagadnieniom dotyczącym czasu i przestrzeni w perspektywie historycznej. Chcielibyśmy, by obrady tegorocznej konferencji poświęcone były analizie szerokiej gamy źródeł takich jak przyrządy do mierzenia i odliczania przestrzeni i czasu, materiały o charakterze opisowym czy ikonograficznym. Pragniemy by nasze dyskusje skierowane były także w stronę zagadnień osobistego postrzegania i odczuwania przestrzeni oraz upływu czasu. Istotne będą tu także kwestie społecznej wyobraźni, norm i tradycji w postrzeganiu zagadnień przestrzeni i czasu.

W tym roku chcielibyśmy zaprosić do dyskusji w następujących obszarach:

  • Materiały źródłowe (np. przyrządy i ich otoczenie, a więc m.in. zegary, kalendarze, przyrządy do mierzenia odległości i powierzchni, mapy i inne sposoby odwzorowywania przestrzeni, sposoby jej ograniczania, wyznaczania granic, dokumenty umożliwiające ich przekraczanie, pojazdy przyspieszające pokonywanie odległości itp., wreszcie egodokumenty, ikonografia i inne materiały źródłowe odnoszące się do czasu i przestrzeni),
  • metodologie badań, koncepcje interpretacyjne i ujęcia teoretyczne,
  • analizy i interpretacje,
  • studia przypadków.

Pragniemy, by dyskusje związane z tematem konferencji ogniskowały się na różnorodnych problemach, poczynając od źródłoznawstwa, poprzez studia teoretyczne, badania związane z wyobrażeniami społecznymi, procesami komunikacji społecznej oraz roli tych zjawisk w budowaniu relacji społecznych, aż po I wojnę światową włącznie. Zakres geograficzny referatów pozostaje nieograniczony. Języki konferencji to polski i angielski.

Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2023 r. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15  marca 2023 r., na  adres: konferencjaxixwiek@uw.edu.pl. Informację o włączeniu referatu do programu konferencji prześlemy do końca marca 2023 r. Czas wystąpienia to 20 min.

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom noclegów i nie zwracają kosztów przejazdu. Opłata konferencyjna nie jest wymagana.

Komitet organizacyjny konferencji: prof. Małgorzata Karpińska (przewodnicząca), prof. Tomasz Kizwalter, prof. Alicja Kulecka, dr hab., prof. ucz. Artur Markowski, mgr Agnieszka Goluch (sekretarz), mgr Łukasz Kożuchowski (sekretarz).

Formularz zgłoszeniowy:

  1. Imię i nazwisko, stopień naukowy
  2. adres mailowy
  3. afiliacja
  4. tytuł wystąpienia
  5. streszczenie do 200 słów ze spacjami