We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Ważne dokumenty dotyczące pomocy socjalnej

  • Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Dokumenty dotyczące stypendiów i pomocy materialnej
  • Wnioski o stypendia socjalne, specjalne i zapomogę – generowane są w systemie USOS
  • Stypendia
  • Kredyt studencki – niskooprocentowany, przeznaczony dla studentów i doktorantów, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25. roku życia; udzielają go: PKO Bank Polski, Banku PEKAO S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości oraz SGB-Bank; pieniądze mogą być przeznaczone na dowolny cel
  • Ubezpieczenie zdrowotne – studenci UW mogą korzystać z usług każdej placówki medycznej, która ma podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Warunkiem darmowego korzystania z usług (takich jak konsultacje lekarza rodzinnego, opieka pielęgniarki lub położnej) jest wypełnienie deklaracji. Jednocześnie oznacza to rezygnację z usług dotychczasowego lekarza pierwszego kontaktu.
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – Samorząd Studentów stara się o zniżki na ubezpieczenia NNW, studenci UW mogą korzystać z tańszych polis ISIC dostępnych w budynku ZSS (w innych biurach ISIC polisy sprzedawane są bez zniżki). Za sprawy związane z tym typem ubezpieczeń odpowiada Zarząd Samorządu Studentów. Ubezpieczenie roczne od następstw nieszczęśliwych wypadków jest przeznaczone dla pracowników, doktorantów i studentów UW. Ochrona ubezpieczeniowa trwa całodobowo przez rok, także w trakcie ferii zimowych, wakacji letnich, praktyk studenckich oraz rekreacyjnego uprawiania sportu. Za sprawy związane z tym typem ubezpieczeń odpowiada Biuro Spraw Pracowniczych.
  • Ubezpieczenie podczas wyjazdów zagranicznych. Studenci UW mogą zawierać ubezpieczenia Kosztów Leczenia, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Assistance w czasie zagranicznych wyjazdów studenckich (bez ograniczeń terytorialnych) na preferencyjnych warunkach składkowych w „UNIQA” Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Dokumenty do pobrania: umowa dot. ubezpieczeń na wyjazdy zagraniczne, instrukcja zgłaszania szkód. Kontakt w sprawie ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne (międzynarodowe spotkania, konferencje, sympozja, stypendia, wymiany naukowe, wyjazdy na badania naukowe): Kwestura UW, ul. Karowa 20, Emilia Rzeszotek I piętro, pok. 116, tel. 22 55 23 345; Małgorzata Połotnicka IV piętro, pok. 412, tel. 22 55 20 873