We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Wojna emocji. Historia emocji a studia nad wojną

Organizatorzy ogólnopolskiej konferencji naukowej „Pola chwały”, zatytułowanej tym razem „Wojna emocji. Historia emocji a studia nad wojną” (Niepołomice, 22–24 września 2022 r.) zapraszają osoby, które chciałyby wygłosić referat podczas zjazdu do nadsyłania zgłoszeń.

Zgłoszeń powinny obejmować jedną lub kilka spośród niżej zaproponowanych kwestii:

  • Kulturowe konwencje wyrażania wojennych emocji;
  • Emocje pola walki, sposoby ich opisu i „zarządzania” nimi;
  • Emocjonalna autorefleksyjność człowieka podczas wojny;
  • Emocje jako czynnik sprawczy w historiografii wojen: gdzie jest miejsce na racjonalne wyjaśnienie ludzkich działań i kalkulacji, a gdzie na irracjonalne emocje i popędy?;
  • Emocje sterowane: „zarządzanie” emocjami podczas konfliktów zbrojnych i wykorzystywanie zbiorowych nastrojów i habitusów emocjonalnych w działaniach propagandowych, strategicznych i taktycznych;
  • Kryzysy wojenne i ich wpływ na emocje zbiorowe i indywidualne;
  • Porządek płci a emocje podczas wojny: wzorce męskości i kobiecości a wojenne emocje;
  • Metodologia historii emocji w badaniu konfliktów zbrojnych, w tym sposoby odczytywania źródeł (m.in. ikonograficznych, narracyjnych, archeologicznych) oraz szanse i ograniczenia interdyscyplinarności historii i psychologii;
  • Ewolucja wojenna emocji okresu pokoju oraz nowe emocje okresu wojny (ciekawość, obawa, strach, złość, wstyd, rezygnacja)

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 30 kwietnia 2022 r.

Czytaj więcej