We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Współpraca zagraniczna

Współpraca zagraniczna Wydziału Historii jest realizowana w ramach porozumień dwustronnych zawartych przez Uniwersytet Warszawski z uniwersytetami zagranicznymi, poprzez uczestnictwo w międzynarodowych programach ERASMUS i CEEPUS oraz międzynarodowych projektach naukowo-dydaktycznych.

Strategiczną współpracę Wydział prowadzi z École des hautes études en sciences sociales (EHESS) w Paryżu. Kontakty naukowe i osobiste środowisk obu tych instytucji dotyczą przede wszystkim historyków średniowiecza, starożytności i XX wieku; zostały one zapoczątkowane już w latach sześćdziesiątych XX w.

Innymi zagranicznymi strategicznymi partnerami Wydziału są: Akademia Mohylańska w Kijowie, Centre d’Études Supérieures de Civilisation médiévale (CESCM) w Poitiers, Université Lumière – Lyon 2, Uniwersytet Boloński, Uniwersytet w Konstancji, Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. Michaiła ŁomonosowaPaństwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Nowosybirsku.

W programie ERASMUS+ Wydział Hiostorii współpracuje z kilkunastoma uniwersytetami we Francji, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Austrii, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Danii, Czechach, Słowenii, Portugalii, Rumunii, na Litwie, Łotwie, Węgrzech oraz w Turcji.

Wydział Historii jest członkiem międzynarodowego konsorcjum Histarmed, stworzonego przez Université Lumière – Lyon 2, Uniwersytet Boloński, Uniwersytet w Grenadzie i Uniwersytet Warszawski, prowadzącego międzyuniwersyteckie studia magisterskie w dziedzinie historii ze specjalnością historia średniowieczna i archeologia średniowieczna (Joint Master Degree).

Dzięki programom Polskiego Komitetu UNESCO, Funduszu Wyszehradzkiego i Muzeum Historii Polski corocznie goszczą na Wydziale Historii młodzi pracownicy naukowi i doktoranci z krajów Środkowej i Wschodniej Europy.