We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Kobieta żydowska – nowe badania i perspektywy badawcze

26-28 kwietnia 2021 r. / Kobieta żydowska – nowe badania i perspektywy badawcze / online

Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich we współpracy m.in. z Wydziałem Historii UW zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Kobieta żydowska – nowe badania i perspektywy badawcze.

Podczas konferencji chcemy przyjrzeć się najnowszym polskim badaniom dotyczącym tematyki kobiecej i genderowej w obrębie studiów żydowskich. Mamy nadzieję, że pogłębiona refleksja merytoryczna i metodologiczna wpłynie ożywczo na rozwój tych kierunków badań.

Rejestracja: konferencja.PTSZ@pau.krakow.pl
Szczegółowy program konferencji (PDF)
Plakat A3

 

Partnerami wydarzenia są:
Wydział Historii UW, Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych, Polska Akademia Umiejętności, Żydowski Instytut Historyczny, Instytut Judaistyki UJ, Katedra Judaistyki im. T. Taubego UWr, Centrum im. M. Anielewicza, , Pracownia Kultury i Historii Żydów UMCS, Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ, Zakład Historii i Kultury Żydów przy Instytucie Historii URz.