We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Nowości Biblioteki Wydziału Historii

 

Sygnatura

 

Autor

 

Tytuł

IIp.508/21 Lietuvos Metrika (1536-1537) : užrašymų knyga 21
IIp.508/226 Lietuvos Metrika (1532-1534) : 7-oji Teismų bylų knyga
IIp.508/273 Lietuvos Metrika (1579-1580) : 59-oji Teismų bylų

knyga

IIp.508/47 Lietuvos Metrika (1565-1567) : užrašymų knyga 47
 

IV.1286

 

Księga jubileuszowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce 1918-2018 / pod redakcją Krzysztofa Czuba.
 

 

IV.1356

 

 

W służbie dla prawdy : prace historyczne dedykowane Zbigniewowi Nawrockiemu (1959-2017) / redakcja naukowa Tomasz Balbus i Jerzy Bednarek ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
VIa.3265/26 Jerusalem and Judaea : studies on history, archaeology, and numismatics.
 

VIIIa.2928/1

 

Kontinuität und Zäsur : Ernst von Wettin und Albrecht von Brandenburg ; [Vorträge der 1. Moritzburg-Tagung (Halle/Saale) vom 23. bis 25. Mai 2003] / hrsg. von Andreas Tacke.
 

VIIIa.2929/11

 

Die Nieder- und Oberlausitz : Konturen einer Integrationslandschaft. Bd. 1, Mittelalter / hrsg. von Heinz-Dieter Heimann, Klaus Neitmann und Uwe Tresp.
VIIIa.2930 Sanctum et peccatorium: percepcja ciała w społeczeństwie i kulturze średniowiecza
W.Ib.1392/4 Encyklopedia Solidarności Opozycja w PRL 1976- 1989
W.Ib.955/1 The Oxford dictionary of late antiquity. Vol. 1-2 / edited by Oliver Nicholson.
W.Ib.955/2 The Oxford dictionary of late antiquity. Vol. 1-2 / edited by Oliver Nicholson.
W.Ic.1755 Żywoty historyczne
 

 

W.IIp.800b/14

 

 

Księga wpisów podkanclerzego Jerzego Ossolińskiego MK 184 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1638-1639 / \c opracował Janusz S. Dąbrowski ; redaktor tomu Janusz S. Dąbrowski ; Polskie Towarzystwo Heraldyczne.
 

 

W.IIp.800b/15

 

 

Księga wpisów MK 185 podkanclerzego i kanclerza Jerzego Ossolińskiego z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1638-1643 / opracował Wojciech Krawczuk ; redaktor tomu Janusz S. Dąbrowski ; Polskie Towarzystwo Heraldyczne.
 

 

W.IIp.800b/17

 

 

Księga wpisów MK 187 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1639-1642 / opracowali Adam Korczyński, Wojciech Krawczuk ; redaktor tomu Janusz S. Dąbrowski ; Polskie Towarzystwo Heraldyczne.
W.IIp.992 Archiwiści i historycy wobec państwa i społeczeństwa
 

 

W.VIIb.65b/17

 

 

Cuda świętego ojca Szymona z Lipnicy [1482-1520] / wydali, wstępem i przypisami opatrzyli Marcin Starzyński, Anna Zajchowska-Bołtromiuk ; Polska Akademia Umiejętności ; tłumaczenie na język angielski Joanna Szczepańska-Włoch.
W.XIb.1752 Pamiątka buntu od 1860 do 1865
 

 

 

W.XIb.1753

 

 

 

Żydowski samorząd ziemski w Koronie (XVII-XVIII wiek) : źródła / wprowadzenie i opracowanie Adam Kaźmierczyk, Przemysław Zarubin ; konsultanci = consultants: j. łacińskiego Krzysztof Pawłowski, j. staropolskiego Mariusz Leńczuk, j. hebrajskiego (transkrypcja i tłumaczenie) Maciej Tomal ; tłumaczenie na j. angielski = English translation: Anna Sekułowicz.
 

W.XIIb.1674

 

Protokół i regesty kancelarii szwedzkiej ekspedycji niemieckiej króla Zygmunta III z lat 1597-1600 : Riksregistraturet vol. 87 Riksarkivet w Sztokholmie / wyd. Wojciech Krawczuk.
W.XIXc.2598/1 Miejsce fotografii w badaniach humanistycznych / pod

redakcją Marty Ziętkiewicz i Małgorzaty Biernackiej

 

 

W.XIXc.2598/4

 

Odkrywanie “peryferii” : historie fotografii w Europie Środkowo-Wschodniej / pod redakcją Marty Ziętkiewicz i Małgorzaty Biernackiej.
W.XIXf,529a Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie władców w dawnej

Polsce

W.XVIIb.907 Księgi ławnicze Starej Warszawy z lat 1453-1535
 

 

W.XVIIb.908/1

 

 

Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Gdańsku, 1536- 1814. T. 1, Księga obywatelska (główna) z lat 1536- 1592 / edycja Andrzej Groth, Dariusz Kaczor, Ewa Łączyńska-Bartoszek ; wstęp i opracowanie Dariusz Kaczor.
 

 

W.XVIIb.908/2

 

 

Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Gdańsku, 1536- 1814. T. 2, Księga obywatelska (główna) z lat 1577- 1732 / edycja Andrzej Groth, Dariusz Kaczor, Ewa Łączyńska-Bartoszek ; wstęp i opracowanie Dariusz Kaczor.
 

 

W.XVIIb.908/3

 

 

Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Gdańsku, 1536- 1814. T. 3, Księga obywatelska (główna) z lat 1732- 1792 / edycja Andrzej Groth, Dariusz Kaczor, Ewa Łączyńska-Bartoszek ; wstęp i opracowanie Dariusz Kaczor.
 

 

W.XVIIb.908/4

 

 

Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Gdańsku, 1536- 1814. T. 4, Księga obywatelska (pomocnicza) z lat 1710-1729 / edycja Andrzej Groth, Dariusz Kaczor, Ewa Łączyńska-Bartoszek ; wstęp i opracowanie Dariusz Kaczor.
 

 

W.XVIIb.908/5

 

 

Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Gdańsku, 1536- 1814. T. 5, Księga obywatelska (indeksowa) z lat 1574-1637 (1641) / edycja Andrzej Groth, Dariusz Kaczor, Ewa Łączyńska-Bartoszek ; wstęp i opracowanie Dariusz Kaczor.
 

W.XVIIb.908/6

 

Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Gdańsku, 1536- 1814. T. 6, Księga obywatelska (indeksowa) z lat 1637-1709 / edycja Andrzej Groth, Dariusz Kaczor,
Ewa Łączyńska-Bartoszek ; wstęp i opracowanie

Dariusz Kaczor.

 

 

W.XVIIb.908/7

 

 

Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Gdańsku, 1536- 1814. T. 7, Księga obywatelska (indeksowa) z lat 1710-1767 / edycja Andrzej Groth, Dariusz Kaczor, Ewa Łączyńska-Bartoszek ; wstęp i opracowanie Dariusz Kaczor.
 

 

W.XVIIb.908/8

 

 

Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Gdańsku, 1536- 1814. T. 8, Księga obywatelska (indeksowa) z lat 1768-1794 oraz 1807-1814 / edycja Andrzej Groth, Dariusz Kaczor, Ewa Łączyńska-Bartoszek ; wstęp i opracowanie Dariusz Kaczor.
 

W.XXIb.228

 

Czarna księga / pod redakcją Ilji Erenburga i Wasilija Grossmana ; z języka rosyjskiego przełożyli Małgorzata Buchalik [i 6 pozostałych] ; opracowała Joanna Nalewajko-Kulikov.
XIIa.4685 Kiedy świat pędzi do przodu pełną parą: zmiana i

trwanie w XIX wieku

 

XIIb.1673/14

 

Georg Forsters Werke : sämtliche Schriften, Tagebücher, Briefe. Bd 14, Briefe bis 1784 – Juni 1787

/ bearb. von Siegfried Scheibe

 

 

 

XIII.7370/3

 

Mord w Lesie Katyńskim : przesłuchania przed amerykańską komisją Maddena w latach 1951-1952.

T. 3 / wstęp, wybór i opracowanie Witold Wasilewski ; przełożył Wacław Jan Popowski

 

XIII.7688

 

W drodze do władzy struktury komunistyczne realizujące politykę Rosji Sowieckiej i ZSRS wobec Polski (1917-1945).
XIII.7693 Bez emocji : polsko-litewski dialog o Józefie

Piłsudskim

XIII.7695 Prymas Wyszyński a Niepodległa : naród – patriotyzm –

państwo w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia

XIII.7699 The Katyń massacre
 

XIII.7700

 

Korespondencja rodziny Artwińskich (1889-1983) : Kielce – Kraków – Lwów / wstęp, wybór i opracowanie Paweł Wolańczyk.
XIII.7702 Józef Piłsudski – idee, tradycje, nawiązania / pod

redakcją Sebastiana Pilarskiego.

 

 

XIII.7705

 

 

W imię przyszłości partii : procesy o łamanie tzw. praworządności socjalistycznej 1956-1957 : dokumenty / pod redakcją Marcina Zaborskiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
XIII.7710 Księża dla władzy groźni : duchowni współpracujący z opozycją (1976-1989)
 

XIII.7712

 

Zbrodnie niemieckie na Ziemi Dobrzyńskiej (byłe powiaty Lipno i Rypin) w latach 1939-1945 / pod redakcją Andrzeja Szalkowskiego i Piotra Gałkowskiego.
 

 

 

XIII.7713

 

 

Sztuka przetrwania : deportacje sowieckie z powiatu bielskiego 1940-1941 : relacje zesłańców / koncepcja, redakcja i wstęp Wojciech Konończuk ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 

 

 

XIII.7714

 

Obszar zachodni Zrzeszenia WiN 1945 / pod redakcją Kazimierza Krajewskiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Warszawie.
 

 

 

XIII.7715

 

Polskie wizje i oceny komunizmu (1917-1989). pod redakcją Marek Kornat, Rafał Łatka, Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Pamięci Narodowej, 2020
 

 

 

XIII.7717

 

 

Antykomunizm socjalistów : Polska Partia Socjalistyczna wobec Komunistycznej Partii Robotniczej Polski/Komunistycznej Partii Polski : wypisy z prasy i dokumentów (1918-1938) / wstęp, wybór i opracowanie Karol Sacewicz.
 

 

XIII.7719

 

Policja granatowa w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945 / pod redakcją Tomasza Domańskiego i Edyty Majcher-Ociesy
 

 

 

 

 

 

 

XIII.7720

 

 

 

The Great Terror in Soviet Georgia 1937-1938 : repressions against Poles / edited by Omar Tushurashvili, David Alaverdashvili, Eliso Kukhalashvili, Vladimer Luarsabishvili, Stanisław Koller, Marcin Majewski ; translated by James Todd ; The Institute of National Remembrance – Commission of the Prosecution of Crimes Against the Polish Nation

; The Archive of the Ministry of Internal Affairs of Georgia.

 

XIII.7721

W służbie państwu i społeczeństwu : z dziejów

formacji policyjnych na Podkarpaciu (1919-2019).

 

 

 

XIII.7723

 

 

Propaganda w PRL i NRD : tematy, instytucje, kampanie = Propaganda in der Volksrepublik Polen und der DDR : Themen, Institutionen, Kampagnen / redakcja naukowa = Herausgeber Ewa Matkowska, Robert Klementowski, Jarosław Syrnyk.
 

XIII.7739

 

Zrzeszenie “Wolność i Niezawisłość” 1945-1948 : praca zbiorowa / pod redakcją Wojciecha Frazika i Filipa Musiała ; autorzy Wojciech Frazik [i 17 pozostałych]
 

XIV.10706

 

Totalitarianism in the borderland : ethnicity, politics and culture in the industrial area of Upper Silesia (1933- 1989)
 

XIXd.2588/3

 

Conclusiones antiquae Collegii Maioris Universitatis Cracoviensis 1432-1591 = Samorząd Kolegium Większego Uniwersytetu Krakowskiego w XV – XVI wieku / opracowała Dagmara Wójcik-Zega.
XIXd.2651/1 Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018. \n T. 1, \p 1918-1944
XIXd.2651/2 Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018. \n T. 2, \p 1944-1989
XIXd.2651/3 Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018. \n T. 3, \p 1989-2018
XIXg.808 Niesamoistne druki polskie do 1520 roku
 

XIXh.2472

 

Twórczość na zamówienie / pod redakcją Sebastiana Ligarskiego i Rafała Łatki ; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
XIXh.2473  

Nie tylko “Po Prostu” : prasa w dobie odwilży 1955- 1958 / pod redakcją Michała Przeperskiego i Pawła Sasanki.
 

XIXh.2474

 

Dzieje najnowsze w literaturze polskiej : szkice o

współczesnej poezji i prozie / redakcja Antoni Buchała.

 

 

XVIIa.2789

 

 

Zbrodnie sądowe w latach 1944-1989 : konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych? / pod redakcją Marzeny Grosickiej i Dariusza Palacza.
XVIIIa.4551/4 Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim :

praca zbiorowa. T. 4, 1979-1989/1990

 

XVIIIa.4841

 

Od Maximis undique pressi do Totus Tuus Poloniae populus : metropolie mohylewska i wileńska w latach 1798-1992 / redakcja Jarosław Wasilewski.
 

XVIIIa.4842

 

Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski “ludowej” / pod redakcją Rafała Łatki ; Instytut Pamięci Narodowej

– Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Polskiemu.

 

XXa.4583

 

Wywiad i kontrwywiad a bezpieczeństwo Polski odrodzonej po 1918 roku / redakcja naukowa Henryk Ćwięk i Malwina Siewier.
XXa.4592 Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku / redakcja naukowa Tomasz Domański, Edyta Majcher-Ociesa.
XXb.1313 O uczniu żołnierzu / opracował Kazimierz Konarski.
 

Z.IIp.993

 

Średniowieczne skarby Kielc : rękopiśmienne księgi dawnej Biblioteki Kolegiaty Kieleckiej / redakcja katalogu Leszek Dziedzic, Krzysztof Bracha ; tłumaczenia Hanna Mijas.
 

Z.IIp.995

 

Materiały XXXVIII Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Politycy i artyści
 

Z.VIa.4872/4(10)

 

Bonner Historia-Augusta-Colloquium, 1970 / Beitr. von Andreas Alföldi [et al.] ; [Hrsg. dieses Bandes: Johannes Straub]./seria: Historia-Augusta-Colloquium
Z.VIa.4872/4(4) Bonner Historia-Augusta-Colloquium 1966/1967
 

Z.VIa.4877/19

 

Culpa : facets of liability in ancient legal theory and practice : proceedings of the seminar held in Warsaw 17-19 February 2011 / ed. by Jakub Urbanik.
 

Z.VIa.4877/5

 

Marriage : ideal, law, practice : proceedings of a conference held in memory of Henryk Kupiszewski/ The Journal of Juristic Papyrology. Supplement 5
 

Z.VIa.4877/9

 

Deir el-Naqlun : the Greek Papyri. Vol. 2, (P. Naqlun II)

/ \c ed. with transl. and not. by Tomasz Derda ; with contrib. by Jakub Urbanik, Jaques Van der Vliet ; Warsaw University.

 

 

 

Z.VIIIa.2932

 

Le Prince, son peuple et le bien commun: de l’Antiquité tardive à la fin du Moyen Age. sous la direction de Hervé Oudart, Jean-Michel Picard et Joëlle Quaghebeur,
 

 

 

Z.VIIIa.2933

 

L’économie des couvents mendiants en Europe centrale: Bohême, Hongrie, Pologne, v. 1220-v. 1550. sous la direction de Marie-Madeleine de Cevins et Ludovic Viallet, Rennes, 2018
 

 

Z.VIIIa.2934

 

Martyrs politiques (Xe-XVIe siècle): du sacrifice à la récupération partisane. sous la direction de Maïté Billoré et Gilles Lecuppre, Rennes, 2019
 

Z.VIIIb.1343/6

 

Bd. 6: Die Konigszeit Karls 4. : (1346-1355 Marz), Urkundenregesten zur Tatigkeit des deutschen Konigs- und Hofgerichts bis 1451, Koln , 1990
Z.XIa.2292 Działalność Elżbiety Sieniawskiej : polityka, gospodarka, kultura / pod redakcją Bożeny Popiołek.
 

 

 

Z.XIIa.4687

 

Dictionnaire critique de l’utopie au temps des Lumières. sous la direction de Bronislaw Baczko, Michel Porret, François Rosset ; avec la collaboration de Mirjana Farkas et Robin Majeur,
 

Z.XIII.7735

 

“Karnawał” po amerykańsku : placówki dyplomatyczne USA w PRL wobec polskich wydarzeń od sierpnia 1980 do grudnia 1981 r. / wprowadzenie, wybór i opracowanie Patryk Pleskot
Z.XIXc.2462b/2 Wielkie murowanie zamki w Polsce za Kazimierza Wielkiego
Z.XIXc.2593 Elżbieta Sieniawska – królowa bez korony / redakcja naukowa: Konrad Morawski, Konrad Pyzel.
Z.XIXf.530b Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie władców w dawnej

Polsce

 

Z.XIXf.536

 

The power of taste : Europe at the royal table / editors Andrzej K. Kuropatnicki, Fabio Parasecoli, Jarosław Dumanowski.
 

 

 

Z.XVIa.7831

 

 

 

\a Przemiany dyskursu emancypacyjnego kobiet. \n Seria II, \p Perspektywa polska / \c redakcja naukowa Anna Janicka, Corinne Fournier Kiss, Barbara Olech ; wstęp i układ tomu Anna Janicka ; Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. Katedra Badań Filologicznych “Wschód-Zachód”. Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych, Katedra Polonistyki Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.
Z.XVIa.7839 Stepfamilies in Europe, 1400-1800. edited by Lyndan Warner, London, 2018
Z.XVIa.7840 The matter of honour: the leading urban elite in sixteenth century Transylvania. Agnes Flóra,
 

 

 

Z.XVIa.7842

 

 

“Wenn die Chemie stimmt …”: Geschlechterbeziehungen und Geburtenkontrolle im Zeitalter der “Pille” = Gender relations and birth control in the age of the “pill”. hrsg. von Lutz Niethammer und Silke Satjukow,
 

Z.XVIa.7848

 

Gender, generations, and communism in Central and Eastern Europe and beyond. edited by Anna Artwińska and Agnieszka Mrozik,
 

Z.XVIb.1012

 

The junk trade from Southeast Asia: translations from the Tôsen Fusetsu-gaki, 1674-1723, ed. by Yoneo Ishii,
 

Z.XVIIIa.4844

 

Heiligkeiten: Konstruktionen, Funktionen und Transfer von Heiligkeitskonzepten im europäischen Früh- und Hochmittelalter. herausgegeben von Andreas Bihrer und Fiona Fritz,
Z.XXIb.220/2 Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w

latach 1939-1945. T. 2, Dystrykt krakowski

Generalnego Gubernatorstwa / wybór i opracowanie

Sebastian Piątkowski ;

 

 

Z.XXIb.220/3

 

 

Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945. T. 3, Dystrykt lubelski Generalnego Gubernatorstwa / wybór i opracowanie Sebastian Piątkowski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
 

 

Z.XXIb.232

 

 

Listy z KL Dachau Wiktora Jacewicza SDB / pod redakcją Jarosława Wąsowicza ; opracowanie dokumentów Jacek Brakowski, Krzysztof Kolasa, Rafał Sierchuła, Jarosław Wąsowicz ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
A. Byrne, V. Flood (eds.) Crossing Borders in the Insular Middle Ages
Z.XVIa.6787b A. C. de C. M. Saunders A social history of black slaves and freedmen in Portugal 1441-1555
XIV.10699 Ablonczy, Balázs Pál Teleki (1879-1941)
Abu-Lughod, Janet L. Before European Hegemony: The World System A.D.

1250-1350

XVIIa.2786 Achter, Viktor Geburt der Strafe
 

 

Z.IIk.87

 

 

Adamczewski, Marek

Sfragistyka państwowa i samorządowa II Rzeczypospolitej Polskiej : geneza niektórych rozwiązań prawnych / Marek Adamczewski ; Polskie Towarzystwo Heraldyczne ; redakcja Sławomir Górzyński
 

XXIc.29

Adamczyk-Garbowska, Monika Odcienie tożsamości : literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne / Monika Adamczyk- Garbowska.
 

L.VIb.27/1

 

Alcaeus to Diocles

Fragments of old comedy. Vol. 1, Alcaeus to Diocles / edited and translated by Ian C. Storey.
XIV.10720 Alexander Stenbock- Fermor  

Der rote Graf : Autobiographie

 

 

XXa.4584

 

 

Angerman, Karol

Piaszczyste drogi Karpatczyków : fotografie kpt. Karola Angermana z lat 1940-1944 = Along the sandy trails with the Carpathian Riflemen : photographs by capt.

Karol Angerman, 1940-1944 / red./ed.: Tomasz Stempowski.

 

Z.XIXc.2605

Annemarie Jordan Gschwend und Johannnes Beltz Elfenbeine aus Ceylon: Luxusgüter für Katharina von Habsburg (1507-1578)
BL.VIb.319 Anonyme de Valois II L’ italie sous odoacre et théodoric
 

L.VIb.23/1

 

Appian

Roman history: Appian ; edited and translated by Brian, Vol. 1-
 

L.VIb.23/2

 

Appian

Roman history: Appian ; edited and translated by Brian McGing, Vol. 2
 

L.VIb.23/3

 

Appian

Roman history: Appian ; edited and translated by Brian McGing, Vol. 3
 

L.VIb.23/4(1-2)

 

Appian

Roman history: The Civil War LCL 5. Appian ; edited and translated by Brian McGing, Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 2019-
 

L.VIb.23/5(3-4)

 

Appian

Roman history: The Civil War LCL 543. Appian ; edited and translated by Brian McGing, Cambridge,
Massachusetts, London : Harvard University Press, 2019-2020
 

 

 

L.VIb.23/6(5-fra.)

 

 

 

Appian

Roman history: The Civil War LCL 544. Appian ; edited and translated by Brian McGing, Cambridge, Massachusetts, London : Harvard University Press, 2019-2020
BL.VIb.318 Arator Histoire apostolique
 

Z.VIIIa.2939

 

Aurast, Anna

Fremde, Freunde, Feinde Wahrnehmung und Bewertung von Fremden in den

Chroniken des Gallus Anonymus und des Cosmas von Prag

 

BL.VIb.82b

Aurelius Victor / texte établi et traduit par Pierre Dufraigne  

Livre des Césars

 

BL.VIb.320

Avit de Vienne / introd. et texte établi Elena Malaspina ; traduction et notes Marc Reydellet  

Letters

 

 

XVIIIa.4845

 

 

Baar, P. A. van den

Die kirchliche lehre der Translatio Imperii Romani bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts / von P. A. van den Baar.
XXb.1181 Balbus, Tomasz Szczerbcowa brygada w fotografii i relacjach / Tomasz Balbus.
W.XIXf.531 Baranowski, Bohdan O hultajach, wiedźmach i wszetecznicach : szkice z

obyczajów XVII i XVIII wieku

XIIa,4706 Barber, Noel The Black Hole of Calcutta: A Reconstruction
 

W.XIb.1755

 

Barkowski, Igor ; Przybylski Jacek

Rok 1783 : stulecie kampanii wiedeńskiej / Igor Barkowski. Mowa z okoliczności uroczystego obchodu stuletniej pamiątki zwycięstwa Jana III pod Wiedniem / Jacek Przybylski.
W.VIIIa.2944 Bartlett, Robert Blood Royal : Dynastic Politics in Medieval Europe
IIa.1248 Baubonis, Zenonas Žemių Įtvirtinimai Lietuvoje / Zenonas Baubonis,

Gintautas Zabiela.

 

Z.VIIIb.1120

 

 

 

Baud, Pierre Le

Compillation des cronicques et ystoires des Bretons: transcription du manuscrit 941 de la Bibliothèque municipale d’Angers. Pierre Le Baud ; édition établie et commentée par Karine Abélard,
Z.XVIIIb.1527/1 Bearbeitet von Andreas Stegmann Quellen zur brandenburgischen Reformationsgeschichte (1517–1615) / Vol. 1
 

Z.XVIIIb.1527/2

Bearbeitet von Andreas Stegmann Quellen zur brandenburgischen Reformationsgeschichte (1517–1615) / Vol. 2
 

Z.IIg.445

bearbeitet von Rudolf Lenz, Uwe Bredehorn i inni Abkurzungen Aus Personalschriften Des XVI. Bis

XVIII. Jahrhunderts/ 3. Auflage[i]

 

XV.849

 

 

Becher, Matthias

Transkulturelle Annäherungen an Phänomene von Macht und Herrschaft: Spannungsfelder und Geschlechterdimensionen. Matthias Becher (Hg.),
W.XVIa.7872 Berend, Ivan An Economic History of Nineteenth-Century Europe: Diversity and Industrialization
 

XIII.7697

 

Bereza, Tomasz

Przesiedleni znad Sanu – zamordowani nad Horyniem

: losy Polaków deportowanych przez Sowietów z obwodu drohobyckiego w ramach “oczyszczania” pasa przygranicznego (1940-1944)

 

XV.847

 

Bernacki, Włodzimierz

O wolności w czasach niewoli : myśl polityczna polskich elit intelektuanych i politycznych w XIX i XX wieku
 

Z.XIIb.1672

 

Bernheim, Ernst

Sztubak, student i uczony: Ernst Bernheim w egodokumentach 1865-1880 = \b Pennäler, Student Privatdozent: der Historiker Ernst Bernheim in Selbstzeugnissen 1865-1880
Z.XVIIIa.4850 Bielińska-Galas, Ewa Introity o świętych w polskiej tradycji średniowiecznej
 

 

VIIIa.2660

 

 

 

Billig, Gerhard

Die Burgwardorganisation im obersächsisch- meissnischen Raum : archäologisch-archivalisch vergleichende Untersuchungen / Gerhard Billig.Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Dresden ; Bd. 20
W.XIIa.4690 Bireley, Robert Ferdynand II (1578-1637). Cesarz kontrreformacji
 

Z.VIIIa.2941/1

Bjørn Poulsen, Helle Vogt, Jón Viðar Sigurðsson Nordic Elites in Transformation, C. 1050-1250, Volume I: Material Resources
 

Z.VIIIa.2941/2

Bjørn Poulsen, Helle Vogt, Jón Viðar Sigurðsson Nordic Elites in Transformation, C. 1050-1250, Volume II: Social Networks
 

 

VIIIa.2927

 

 

Blothner, Alexander

Wiprecht von Groitzsch und Kaiser Heinrich IV. Der Aufstieg eines Ritters im 11. Jahrhundert. Eine Untersuchung zur Entstehung von Gefolgschaftsverhältnissen und zur Herausbildung des Hochadels während des Investiturstreites
 

XVIIIa.4847

Bohachevsky-Chomiak, Martha Ukrainian Bishop, American Church: Constantine Bohachevsky and the Ukrainian Catholic Church (386,28 PLN)
XIV.10703 Böhler, Jochen Waffen-SS
VIa.4873/1 Bonamente, Giorgio Historiae Augustae colloquium Parisinum. a cura di Giorgio Bonamente, Noël Duval, Macerata, 1991
VIa.4873/10 Bonamente, Giorgio Historiae Augustae Colloquium Bambergense. a cura di Giorgio Bonamente … [et al.], Bari, 2007
 

 

VIa.4873/11

 

 

Bonamente, Giorgio

Historiae Augustae Colloquium Genevense: in honorem F. Paschoud septuagenarii : les traditions historiographiques de l’Antiquité tardive: idéologie, propagande, fiction, réalité, a cura di Lavinia Galli Milić, Bari, 2007
 

VIa.4873/2

 

Bonamente, Giorgio

Historiae Augustae Colloquium Genevense, [Atti dei Convegni sulla Historia Augusta], a cura di Giorgio Bonamente, François Paschoud, Bari, 1994
VIa.4873/2 Bonamente, Giorgio Historiae Augustae Colloquium Perusinum. a cura di Giorgio Bonamente … [et al.], Bari, 2002
VIa.4873/4 Bonamente, Giorgio Historiae Augustae Colloquium Barcinonense. a cura di Giorgio Bonamente … [et al.], Bari, 1996
VIa.4873/5 Bonamente, Giorgio Historiae Augustae Colloquium Bonnense. a cura di Giorgio Bonamente, Klaus Rosen, Bari, 1997
 

VIa.4873/6

 

Bonamente, Giorgio

Historiae Augustae Colloquium Argentoratense. a cura di Giorgio Bonamente, François Heim, Jean-Pierre Callu, Bari, 1998
VIa.4873/7 Bonamente, Giorgio Historiae Augustae Colloquium Genevense. a cura di François Paschoud, Bari, 1999
VIa.4873/9 Bonamente, Giorgio Historiae Augustae Colloquium Barcinonense. a cura di Giorgio Bonamente … [et al.], Bari, 2005
 

XIII.7706

 

Borcz, Andrzej.

Obwód Łańcut SZP-ZWZ-AK w latach 1939-1945 / Andrzej Borcz ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
 

Z.XVIIIa.4846

 

 

Boto, Gerardo

The memory of the bishop in medieval cathedrals: ceremonies and visualizations. Gerardo Boto/Isabel Escandell/Esther Lozano (eds), Bern, 2019
 

Z.Id.3854

 

 

Boucheron, Patrick

Histoire mondiale de la France / Patrick Boucheron ; coordination Nicolas Delalande, Florian Mazel, Yann Potin, Pierre Singaravélou
XVIa.7854 Boxer, C. R. Mary and misogyny women in Iberian expansion overseas, 1415-1815
XVIa.7862 Boxer, C. R. Jan Compagnie in War and Peace, 1602-1799: A Short History of the Dutch East-India Company
XIIa.4710 Boxer, C. R. R. The Church Militant and Iberian Expansion, 1440-1770
W.XVIa.5094a/2 Braudel, Fernand Gry wymiany
XIIa.4697 Brearley, Mary Hugo Gurgeny, prisoner of the Lisbon Inquisition
VIb.1698/B3 Bruno Bleckmann, Jonathan Groß Eutropius, Breviarium ab urbe condita
XVIa.7836 Burianová, Miroslava Móda v ulicích protektorátu
Z.XIXc.2620 by Adina Hoffman and Peter Cole Sacred Trash: The Lost and Found World of the Cairo Geniza
XVIa.7902 Campbell, Gwyn Structure of Slavery in Indian Ocean Africa and Asia
 

Z.Ic.1756

 

Carr, Edward Hallett

Historia – czym jest? : wykłady im. George’a Macaulaya Trevelyana wygłoszone na uniwersytecie w Cambridge styczeń-marzec 1961
BL.VIb.317 Censorinus Le jour anniversaire de la naissance
XVIa.7899 Chatterjee, Partha Black Hole of Empire: History of a Global Practice of Powe
Z.XVIa.7859 Chaudhuri, K. N. Trade and Civilisation in the Indian Ocean An Economic History from the Rise of Islam to 1750
XVIa.7903 Chaudhury, Sushil Merchants, Companies and Trade: Europe and Asia in the Early Modern Era
 

XXa.4593

 

 

Chmielowiec, Piotr

Kryptonim “Borsuki” : konspiracja wojskowa Polskiego Państwa Podziemnego na terenie powiatu łańcuckiego (1939-1945) / Piotr Chmielowiec.
 

Z.XXIc.32

 

 

 

Chone Shmeruk

Legenda o Esterce w literaturze jidysz i polskiej : studium z dziedziny wzajemnych stosunków dwóch kultur i tradycji / Chone Shmeruk ; przeł. Monika Adamczyk-Garbowska.[i]
Z.VIa.4881 Christoph Ulf, Erich Kistler Die Entstehung Griechenlands
XIXc.2053 Christoph Weiditz ; [itrod. Theodor Hampte] Authentic everyday dress of the Renaissance : all 154 plates from the “Trachtenbuch”
 

XVIa.7843

 

Chyra-Rolicz, Zofia

Między prywatą a wspólnym dobrem : stosunek państwa i sił politycznych do spółdzielczości w II i III Rzeczypospolitej
BL.VIb.315/3 Claudien, trad. Jean- Louis Charlet Oeuvres – Tome 3, Poèmes politiques (399-404)
XIXf.542 Collis, Maurice The Land of the Great Image – Being Experiences of Friar Manrique in Arakan
Z.VIa.4884 Corinne Ondine Pache (ed.) The Cambridge Guide to Homer
Z.XXIIa.604/238 Crabbe, Kylie Luke/Acts and the end of history. Kylie Crabbe,
 

Z.XVIa.7863

Cristofer Scarboro, Diana Mincyte, Zsuzsa Gille The Socialist Good Life: Desire, Development, and Standards of Living in Eastern Europe
Z.VIb.1701/1 Cropp, M. J. (ed.) Minor Greek tragedians: fragments from the tragedies with selected testimonia/ Vol. 1: The fifth century
XIXc.2602 Cumming, Laura The Vanishing Man: In Pursuit of Velazquez
Z.XIXc.2606 Cupperi, Walter (Herausgeber) Wettstreit in Erz – Porträtmedaillen der deutschen Renaissance
 

W.XXIb.230

 

 

Czajka, Michał

Inwentarz zbioru pamiętników (Archiwum ŻIH, zespół

302) = Memoirs collection catalogue (Jewish Historical

Institute Archives, Record Group 302) / Michał Czajka

 

Z.XVIa.7844

 

 

Dadej, Iwona

Beruf und Berufung transnational : Deutsche und polnische Akademikerinnen in der Zwischenkriegszeit / Iwona Dadej.
XIV.10727 Daniel Povolný Nejhorší den Československé lidové armády 21. srpen

1968

Z.VIb.1703 Davies, Malcolm The Cypria.
 

W.XIa.2295

Dąbrosz-Drewnowska, Paulina W dyplomatycznej depeszy i wojskowych wspomnieniach : obraz Księstwa Warszawskiego (1807-1815) w źródłach francuskich
W.XIa.2296 Dąbrosz-Drewnowska, Paulina Oczami paryżanina, czyli Księstwo Warszawskie w napoleońskiej propagandzie (1807-1815)
 

VIa.4875

 

D’Ercole, Maria Cecilia

Histoires méditerranéennes : aspects de la colonisation grecque de l’Occident à la mer Noire, VIII- IVe siècles av. J.-C.
Z.VIa.4877/7  

Derda, Tomasz

Arsinoitīs nomos : administration of the Fayum under

Roman rule / by Tomasz Derda

 

 

Z.VIIIb.1343/1

 

 

 

 

Diestelkamp, Bernhard

Urkundenregesten zur Tätigkeit des deutschen Königs- und Hofgerichts bis 1451. Band 1, Die Zeit von

Konrad I. bis Heinrich VI., 911-1197 / Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz ; herausgegeben von Bernhard Diestelkamp ; bearbeitet von Bernhard Diestelkamp und Ekkehart Rotter

 

 

 

 

Z.VIIIb.1343/2

 

 

 

 

Diestelkamp, Bernhard

Urkundenregesten zur Tätigkeit des deutschen Königs- und Hofgerichts bis 1451. Band 2, Die Zeit von Philipp von Schwaben bis Richard von Cornwall, 1198-

1272 / Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz ; herausgegeben von Bernhard Diestelkamp ; bearbeitet von Ekkehart Rotter

 

 

 

 

Z.VIIIb.1343/3

 

 

 

 

Diestelkamp, Bernhard

Urkundenregesten zur Tätigkeit des deutschen Königs- und Hofgerichts bis 1451. Band 3, Die Zeit Rudolfs von Habsburg, 1273-1291 / Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz ;

herausgegeben von Bernhard Diestelkamp ; bearbeitet von Bernhard Diestelkamp und Ute Rödel

 

 

Z.VIIIb.1343/4

 

 

Diestelkamp, Bernhard

Urkundenregesten zur Tätigkeit des deutschen Königs- und Hofgerichts bis 1451. Band 4, Die Zeit Adolfs von Nassau, Albrechts I. von Habsburg,
Heinrichs von Luxemburg, 1292-1313 / Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz ; herausgegeben von Bernhard Diestelkamp ; bearbeitet von Ute Rödel
 

 

 

 

Z.VIIIb.1343/5

 

 

 

 

Diestelkamp, Bernhard

Urkundenregesten zur Tätigkeit des deutschen Königs- und Hofgerichts bis 1451. Band 5, Die Zeit Ludwigs des Bayern und Friedrichs des Schönen, 1314-1347 / Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz ; herausgegeben von Bernhard Diestelkamp ; bearbeitet von Friedrich Battenberg
 

 

 

 

Z.VIIIb.1343/7

 

 

 

 

Diestelkamp, Bernhard

Urkundenregesten zur Tätigkeit des deutschen Königs- und Hofgerichts bis 1451. Band 7, Die Zeit Karls IV. (1355 April-1359) / Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz ;

herausgegeben von Bernhard Diestelkamp ; bearbeitet von Friedrich Battenberg

 

 

 

 

Z.VIIIb.1343/8

 

 

 

 

Diestelkamp, Bernhard

Urkundenregesten zur Tätigkeit des deutschen Königs- und Hofgerichts bis 1451. Band 8, Die Zeit Karls IV. (1360-1364) / Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz ; herausgegeben von Bernhard Diestelkamp ; bearbeitet von Ronald Neumann
 

 

Z..VIb.1543/42

 

 

Diodorus

De Agathocle et Antigono Monophthalmo : (Bibliotheca Historica XIX) = O Agatoklesie i Antygonie Jednookim : (Biblioteka Historyczna XIX) / Diodorus Siculus ; redakcja naukowa Sylwester Dworacki ; przekład Tomasz Polański ; komentarz Leszek Mrozewicz.
 

 

Z.VIb.1543/46

 

 

Diodorus

De Thebanorum principatu : (Bibliotheca Historica XV)

= Hegemonia Teb : (Biblioteka Historyczna XV) / Diodorus Sicilus = Diodor Sycylijski ; redakcja naukowa Sylwester Dworacki ; przekład Joanna Janik ; komentarz Leszek Mrozewicz ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

 

 

Z.VIb.1543/47

 

 

 

Diodorus

Alexander Macedonius : (Bibliotheca Historica XVII) = Dzieje Aleksandra Macedońskiego : (Biblioteka Historyczna XVII) / Diodorus Siculus = Diodor Sycylijski ; redakcja naukowa Sylwester Dworacki ; przekład Anna Pawlaczyk ; komentarz Leszek Mrozewicz ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 

 

VIb.1543b/16

 

 

 

 

Diodorus.

De rebus a heroibus et semideis actis : (Bibliotheca historica IV) / Diodorus Siculus = Czyny i dzieła herosów i półbogów : (Biblioteka historyczna IV) / Diodor Sycylijski ; przekład i wstęp Sylwester Dworacki

; komentarz Leszek Mrozewicz ; Uniwersytet im.

Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

L.VIb.27/2

Diopeithes to Pherecrates Fragments of old comedy. Vol. 2, Diopeithes to Pherecrates / edited and translated by Ian C. Storey.
XIXh.2479 Dolnick, Edward The Forger’s Spell: A True Story of Vermeer, Nazis, and the Greatest Art Hoax of the Twentieth Century
 

 

 

Z.XXIa.864

 

 

 

 

 

Domański, Tomasz.

Korekty ciąg dalszy : odpowiedź redaktorom i współautorom książki “Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski”, red. B. Engelking, J. Grabowski, Warszawa, 2018 na ich polemikę z moją recenzją “Korekta obrazu?” Refleksje źródłoznawcze wokół książki “Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, t.1-
2, red. Barbara Engelking, Jan Grabowski, Warszawa

2018, Warszawa 2019 / Tomasz Domański

 

XIXc.2599

Duda, Michalina ;

Jóźwiak, Sławomir i inni

Zagraniczne podróże budowniczych (architektów, kamieniarzy, murarzy) i rzeźbiarzy w łacińskiej Europie od X do pierwszej połowy XIV wieku
 

XIII.7731

 

 

Dworaczek, Kamil

NSZZ “Solidarność” w PKP w latach 1980-1989 : przykład Dolnośląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych / Kamil Dworaczek.
Z.VIa.4877/31  

Dzierzbicka, Dorota

OINOS: production and import of wine in Graeco- Roman Egypt. Dorota Dzierzbicka, Warsaw, 2018
Z.XIa.2294 Dziewanowski-

Stefańczyk, Bartosz

Pieniądz w służbie króla i Rzeczypospolitej : polityka

monetarna w dyskursie sejmowym w latach 1658-1668

 

 

 

Z.XVIIIb.1522

 

Ecclesia Catholica. Metropolia Kijowska Obrządku Bizantyjsko- Ukraińskiego. Synod (1720 ; \c Zamość).

Statuty Synodu Zamojskiego 1720 roku : nowe tłumaczenie z komentarzami / redakcja naukowa Przemysław Nowakowski ; tłumaczenie Marek Grzelak, Przemysław Nowakowski ; komentarz historyczny Stanisław Nabywaniec, komentarz prawny Łukasz Marzec, komentarz liturgiczny Przemysław Nowakowski.
XIIa.4699 ed. Ashin Das Gupta and M.N. Pearson India and the Indian Ocean, 1500-1800
 

XXIIa.5/180

ed. by Aaron Michael Butts and Simcha Gross Jews and Syriac Christians Intersections across the First Millennium
W.XVIa.7871 ed. by Alison Bashford, Philippa Levine The Oxford Handbook of the History of Eugenics
XXIIb. ed. by Amy-Jill Levine, Marc Z. Brettler The Jewish Annotated New Testament
 

Z.XVIa.7865

ed. by Anne E. Gorsuch and Diane P. Koenker  

The socialist sixties : crossing borders in the Second World

Z.XVIa.7866 ed. by Cathleen M. Giustino Socialist escapes : breaking away from ideology and everyday routine in Eastern Europe, 1945 – 1989
Z.XVIIIa.4851 ed. by David M. Whitford Martin Luther in Context
 

Z.XIXc.2601

ed. by Elizabeth McGrath and Jean Michel Massing. The Slave in european art : from renaissance trophy to abolitionist emblem.
XIXf.538 ed. by Felipe Fernandez-Armesto The European Opportunity
Z.XXIIa.609 ed. by Gad Freudenthal Science in medieval Jewish cultures[i]
Z.XIXf.427 ed. by Glenn J. Ames and Ronald S. Love Distant Lands and Diverse Cultures: The French Experience in Asia, 1600-1700
XVIa.7855 ed. by J. van Goor Trading companies in Asia, 1600-1830
 

Z.XXIc.34

ed. by María Rosa Menocal, Raymond P. Scheindlin and Michael Sells.  

The literature of Al-Andalus

Z.XVIIIa.4852 ed. by Ole Peter Grell The Scandinavian Reformation: From Evangelical Movement to Institutionalisation of Reform
Z.VIa.4888 Ed. by Simon James and Stefan Krmnicek The Oxford Handbook of the Archaeology of Roman Germany
XVIa.7856 ed. James D. Tracy The Political Economy of Merchant Empires: State Power and World Trade, 1350 1750
Z.XIXc.2618/1 ed. Jose Luis Colomer and Amalia Descalzo Spanish fashion at the Courts of Early Modern Europe.

Vol. 1

 

Z.XIXc.2618/2

ed. Jose Luis Colomer and Amalia Descalzo Spanish fashion at the Courts of Early Modern Europe.

Vol. 2

XIIa.4529/2 ed. Lynette Mitchell, Charles Melville Every Inch a King: Comparative Studies on Kings and Kingship in the Ancient and Medieval Worlds
W.VIa.3861/[2] ed. Robin Osborne, P.J. Rhodes Greek Historical Inscriptions 478-404 BC[i]
 

Z.XVIa.7858

 

ed. Stuart B. Schwartz

Implicit Understandings: Observing, Reporting and Reflecting on the Encounters Between Europeans and Other Peoples in the Early Modern Era
XIXc.2617 ed. Tom Nichols Others and Outcasts in Early Modern Europe : Picturing the Social Margins
Z.XIb. nowy nr inwe VIIIa 136386- B edd. Petr Kreuz a Ivan Martinovský  

Vladislavské zřízení zemské

 

Z.VIIIa.2943

Edited by Massimiliano Bampi, Carolyne Larrington, Sif Rikhardsdottir  

A Critical Companion to Old Norse Literary Genre

 

Z.XVIa.7847

 

Edwards, Jennifer C.

Superior women: medieval female authority in Poitiers’ abbey of Sainte-Croix. Jennifer C. Edwards,
XIII.7691 Eisler, Jerzy The “Polish Months” : communist-ruled Poland in crisis
 

W.XXIa.857

 

Elior, Rachel.

Dybuki i kobiety żydowskie w historii społecznej, myśli mistycznej i folklorze / Rachel Elior ; przekł. z jęz. ang. oraz wstęp Katarzyna Kornacka.
BL.VIb.316/2(3-4) Ennode de Pavie Lettres – Tomes 2, Livres III et IV
 

VIIIa.2925

 

Falus, Orsolya

Szpitalne zakony rycerskie w czasach Arpadów na Węgrzech / Orsolya Falus ; tłumaczenie Daniel Warmuz.
XVIa.7273 Farrington, Anthony Trading places: the east india company and asia 1600- 1834
W.XIXc.2594 Faryś, Przemysław

Krystian

Konfekcja damska 1800-1914 : produkcja, wzornictwo, handel
XVIa.7877 Fernando Castelo- Branco Lisboa Seiscentista
W.XVIIIa.4725b.  

Field, Sean L.

Courting sanctity : holy women and the Capetians / Sean L. Field.
 

Z.XVIIa.2784

 

Filipiak, Zbigniew

Prawo własności nieruchomości w działalności legislacyjnej Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego (1807-1830) / Zbigniew Filipiak.
W.Id.3851/Ćw.7 Fuks, Ewa Wczoraj i dziś : zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
 

XVIa.7900

 

 

 

Furber, Holden

 

 

Rival Empires of Trade in the Orient, 1600-1800

 

Z.XXIIa.610

 

 

Galas, Michał

Rabin Markus Jastrow i jego wizja reformy judaizmu : studium z dziejów judaizmu w XIX wieku / Michał Galas.[i]
 

XXIa.853

 

Gańczak, Filip

Profesor Jan Sehn 1909-1965 : prawnik, sędzia śledczy, łowca nazistów
Z.XXIa.855 Gańczak, Filip Jan Sehn tropiciel nazistów
W.XVIa.7873 Garbat, Marcin Historia niepełnosprawności
 

Z.VIa.4882

Gehrke, Hans-Joachim, Kai Trampedach and Christian Mann (ed.)  

Politik und politisches Denken.

Z.XVIa. Gerber, David A. Disabled Veterans in History
Z.XXIc.33 Gerson D. Cohen (ed. and trans.) A Critical Edition with a Translation and Notes of the Book of Tradition (Sefer ha-Qabbalah)
Z.XVIa.7868 Ghodsee, Kristen Second World, Second Sex: Socialist Women’s Activism and Global Solidarity during the Cold War
 

 

Z.Id.3855

 

 

Giardina, Andrea

Storia mondiale dell’Italia. a cura di Andrea Giardina ; con la collaborazione di Emmanuel Betta, Maria Pia Donato, Amedeo Feniello, Roma, 2017
Z.XIXc.2616 Gibson, Walter S. Mirror of the Earth. The World Landscape in Sixteenth- Century Flemish Painting
 

Z.XXIa.863

 

 

Gieroń, Roman

Półmrok : procesy karne w sprawie przestępstw okupacyjnych popełnianych przez chłopów wobec Żydów w województwie krakowskim / Roman Gieroń.
 

 

 

Z.VIIIa.2935

 

 

 

Görich, Knut

Verwandtschaft – Freundschaft – Feindschaft: politische Bindungen zwischen dem Reich und Ostmitteleuropa in der Zeit Friedrich Barbarossas.

Knut Görich, Martin Wihoda (Hg.) ; unter Mitarbeit von Richard Engl und Stefan Frankl,

Z.XIIa.4688  

Göse, Frank

Friedrich Wilhelm I: die vielen Gesichter des Soldatenkönigs. Frank Göse,
XVIa.7874 Góralski Bogdan The new look at the Earth’s climate mechanism
XVIIIb.1526 Graff, Tomasz Najstarsze bractwo różańcowe w Wadowicach 1616- 1822
Z.XXIIa.607 Greenstein, Edward L. Job: a new translation. Edward L. Greenstein,
Z.XXa.4589 Griffin, Margaret Regulating Religion and Morality in the King’s Armies 1639-1646
 

 

 

XIIb.1676/1

 

 

Grimm, Friedrich Melchior

Correspondance littéraire, philosophique et critique adressée à un souverain d’Allemagne depuis 1753 jusqu’en 1769. P. 1, T. 1 / par le baron De Grimm et par Diderot.
 

 

 

XIIb.1676/10

 

 

Grimm, Friedrich Melchior

Correspondance littéraire, philosophique et critique adressée à un souverain d’Allemagne depuis 1753 jusqu’en 1769. P. 1, T. 10 / par le baron De Grimm et par Diderot.
 

 

 

XIIb.1676/11

 

 

Grimm, Friedrich Melchior

Correspondance littéraire, philosophique et critique adressée à un souverain d’Allemagne depuis 1753 jusqu’en 1769. P. 1, T. 11 / par le baron De Grimm et par Diderot.
 

 

 

XIIb.1676/12

 

 

Grimm, Friedrich Melchior

Correspondance littéraire, philosophique et critique adressée à un souverain d’Allemagne depuis 1753 jusqu’en 1769. P. 1, T. 12 / par le baron De Grimm et par Diderot.
 

 

 

XIIb.1676/13

 

 

Grimm, Friedrich Melchior

Correspondance littéraire, philosophique et critique adressée à un souverain d’Allemagne depuis 1753 jusqu’en 1769. P. 1, T. 13 / par le baron De Grimm et par Diderot.
 

 

 

XIIb.1676/14

 

 

Grimm, Friedrich Melchior

Correspondance littéraire, philosophique et critique adressée à un souverain d’Allemagne depuis 1753 jusqu’en 1769. P. 1, T. 14 / par le baron De Grimm et par Diderot.
 

 

 

XIIb.1676/15

 

 

Grimm, Friedrich Melchior

Correspondance littéraire, philosophique et critique adressée à un souverain d’Allemagne depuis 1753 jusqu’en 1769. P. 1, T. 15 / par le baron De Grimm et par Diderot.
 

 

 

XIIb.1676/16

 

 

Grimm, Friedrich Melchior

Correspondance littéraire, philosophique et critique adressée à un souverain d’Allemagne depuis 1753 jusqu’en 1769. P. 1, T. 16 / par le baron De Grimm et par Diderot.
 

 

 

XIIb.1676/2

 

 

Grimm, Friedrich Melchior

Correspondance littéraire, philosophique et critique adressée à un souverain d’Allemagne depuis 1753 jusqu’en 1769. P. 1, T. 2 / par le baron De Grimm et par Diderot.
 

 

 

XIIb.1676/3

 

 

Grimm, Friedrich Melchior

Correspondance littéraire, philosophique et critique adressée à un souverain d’Allemagne depuis 1753 jusqu’en 1769. P. 1, T. 3 / par le baron De Grimm et par Diderot.
 

 

 

XIIb.1676/4

 

 

Grimm, Friedrich Melchior

Correspondance littéraire, philosophique et critique adressée à un souverain d’Allemagne depuis 1753 jusqu’en 1769. P. 1, T. 4 / par le baron De Grimm et par Diderot.
 

 

 

XIIb.1676/5

 

 

Grimm, Friedrich Melchior

Correspondance littéraire, philosophique et critique adressée à un souverain d’Allemagne depuis 1753 jusqu’en 1769. P. 1, T. 5 / par le baron De Grimm et par Diderot.
 

 

 

XIIb.1676/6

 

 

Grimm, Friedrich Melchior

Correspondance littéraire, philosophique et critique adressée à un souverain d’Allemagne depuis 1753 jusqu’en 1769. P. 1, T. 6 / par le baron De Grimm et par Diderot.
 

 

 

XIIb.1676/7

 

 

Grimm, Friedrich Melchior

Correspondance littéraire, philosophique et critique adressée à un souverain d’Allemagne depuis 1753 jusqu’en 1769. P. 1, T. 7 / par le baron De Grimm et par Diderot.
 

 

 

XIIb.1676/8

 

 

Grimm, Friedrich Melchior

Correspondance littéraire, philosophique et critique adressée à un souverain d’Allemagne depuis 1753 jusqu’en 1769. P. 1, T. 8 / par le baron De Grimm et par Diderot.
 

 

 

XIIb.1676/9

 

 

Grimm, Friedrich Melchior

Correspondance littéraire, philosophique et critique adressée à un souverain d’Allemagne depuis 1753 jusqu’en 1769. P. 1, T. 9 / par le baron De Grimm et par Diderot.
W.XIXh.1796 Grochowska, Magdalena W czasach szaleństwa : Hertz, Fiłosofow, Stempowski,

Moltke

IIm.497 Groß, Reiner  

Die Wettiner (82zł)

Z.XIII.7741/1 Gruber, Henryk Wspomnienia i uwagi
Z.XIII.7741/2 Gruber, Henryk Wspomnienia i uwagi
 

 

XIII.7716

 

 

Gucewicz, Daniel

Kalwaryjska rebelia : z historii wybranych sanktuariów Pomorza Gdańskiego w okresie Polski Ludowej / Daniel Gucewicz
XVIa.2027b Gupta Brijen K. Sirajuddaullah and the East India Company 1756-175
Z.XVIa.7838 Guzowski, Piotr Rodzina szlachecka w Polsce przedrozbiorowej : studium demograficzne / Piotr Guzowski.
 

XIXc.2621

Haag, Sabine (Herausgeber) Sandbichler, Veronika (Herausgeber)  

Maximilian I. Zu Lob und ewiger Gedachtnus

XIII.7709 Halicka, Beata Życie na pograniczach : Zbigniew Anthony Kruszewski

: biografia

W.XIV.10701 Hargreaves, Richard Ostatnia twierdza Hitlera : Breslau 1945
Z.XIIa.4696 Harvey, L. P. Muslims in Spain, 1500-1614
 

Z.IIg.476

 

Havel, Dalibor

Počátky latinské písemné kultury v českých zemích nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě
Z.XVIa.7841  

Healey, Dan

Homosexual desire in Revolutionary Russia: the regulation of sexual and gender dissent. Dan Healey
 

 

 

XVIIa.2787

 

Helbig, Herbert

Der wettinische Ständestaat: Untersuchungen zur Geschichte des Ständewesens und der landständischen Verfassung in Mitteldeutschland bis 1485, Herbert Helbig,
 

VIIIa.2926

 

Hirsch, Hans

Die Klosterimmunität seit dem Investiturstreit : Untersuchungen zur Verfassungsgeschichte des deutschen Reiches und der deutschen Kirche
XVIIa.2785 Hirsch, Hans Die hohe Gerichtsbarkeit im deutschen Mittelalter
XIIa.4689 Horacio De La Costa Slected Studies in Philippine Colonial History
Z.VIIIa.2942 hrsg. Alfred Haverkamp Friedrich Barbarossa Handlungsspielraume Und Wirkungsweisen Des Staufischen Kaisers
Z.VIa.4885 Hrsg. Jan Meister, Gunnar Seelentag Konkurrenz und Institutionalisierung in der griechischen Archaik
Z.VIIIa.2754/9 hrsg. Stefan Weinfurter Stauferreich i Wandel. Ordnungsvorstellungen und Politik in der Zeit Friedrich Barbarossas
 

Z.VIa.4880/6(1)

Hrsg. von Jean-Denis Berger. Jacques Fontaine, Peter Lebrecht Schmidt Handbuch der lateinischen Literatur der Antike Bd. 6: Die Literatur im Zeitalter des Theodosius (374-430 n.Chr.)

1. Teil: Fachprosa, Dichtung, Kunstprosa

 

Z.VIa.4880/6(2)

Hrsg. von Jean-Denis Berger. Jacques Fontaine, Peter Lebrecht Schmidt Handbuch der lateinischen Literatur der Antike Bd. 6: Die Literatur im Zeitalter des Theodosius (374-430 n.Chr.)

2. Teil: Christliche Prosa

 

Z.VIa.4880/5

Hrsg. von Reinhart Herzog und Peter Lebrecht Schmidt. Handbuch der lateinischen Literatur der Antike Bd. 5: Restauration und Erneuerung. Die lateinische Literatur von 284 bis 374 n.Chr.
Z.VIa.4879/1 Humphreys, S. C. Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis/ Vol. 1
Z.VIa.4879/2 Humphreys, S. C. Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis/ Vol. 2
 

W.XIXd.2657

 

Hüther, Gerald

Kim jesteśmy – a kim moglibyśmy być : zachęta neurobiologiczna / Gerald Hüther ; z niemieckiego przełożył Viktor Grotowicz.
 

W.XIXd.2661

 

Hüther, Gerald

Wszystkie dzieci są zdolne : jak marnujemy wrodzone talenty / Gerald Hüther, Uli Hauser ; przeł. Andrzej Lipiński.
Id.3853 Inwood, Stephen A history of London. Stephen Inwood, New York, 1998
Z.VIb.1692a/26 J. den Boeft [et al.]. Philological and historical commentary on Ammianus Marcellinus XXVI
Z.VIb.1692a/29 J. den Boeft [et al.]. Philological and historical commentary on Ammianus Marcellinus XXIX
Z.VIb.1692a/30 J. den Boeft [et al.]. Philological and historical commentary on Ammianus Marcellinus XXX
Z.VIb.1692b/31 J. den Boeft [et al.]. Philological and historical commentary on Ammianus Marcellinus XXXI
Z.VIb.1692a/20 J. den Boeft, D. den Hengst, H. C. Teitler. Philological and historical commentary on Ammianus Marcellinus XX
Z.VIb.1692a/21 J. den Boeft, D. den Hengst, H. C. Teitler. Philological and historical commentary on Ammianus Marcellinus XXI
 

XXIa.852

 

Jagodzińska, Anna

Kustosz pamięci : ksiądz Leon Stępniak (1913-2013) więzień Dachau i Mauthausen-Gusen
XVIa.7833 Jakimowicz, Kamil Instytucje państwowe i samorządowe w życiu mieszkańców Lublina w latach 1764-1794
Z.XVIa.7832 Jakubczak, Aleksandra Polacy, Żydzi i mit handlu kobietami
Z.XIIa.4702 James Amelang Parallel Histories: Muslims and Jews in Inquisitorial Spain
XIV.10725 Jan Němeček Kapitoly z osvobození Československa 1945
Z.XVIIb. nowy nr inwe VIIIa 136384- B Jana Janišová, Dalibor Janiš Moravská zemská zřízení a kodifikace zemského práva ve střední Evropě v 16. a na začátku 17. století
 

Z.XXIa.862/1

Jane Dammen McAuliffe  

Encyclopaedia of the Qur’ān

Volume One (A-D)

 

Z.XXIa.862/2

Jane Dammen McAuliffe  

Encyclopaedia of the Qur’ān

Volume Two (E-I)

 

Z.XXIa.862/3

Jane Dammen McAuliffe  

Encyclopaedia of the Qur’ān

Volume Three (J-O)

 

Z.XXIa.862/4

Jane Dammen McAuliffe  

Encyclopaedia of the Qur’ān

Volume Four (P-Sh)

 

Z.XXIa.862/5

Jane Dammen McAuliffe  

Encyclopaedia of the Qur’ān

Volume Five (Si-Z)

 

Z.XXIa.862/ind.

Jane Dammen McAuliffe  

Encyclopaedia of the Qur’an Index Volume

W.XXIc.30 Janion, Maria Hero, conspiracy, and death : the jewish lectures / Maria Janion ; translated by Alex Shannon.
Z.XIIb. Janiš Dalibor, Janišová Jana Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516- 1604 / Sv.II: Články 75-190.
Z.XIIb.1679/1 Janiš Dalibor, Janišová Jana Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516- 1604 / Sv. I: Články 1-74
 

XIXh.2477

 

Janowska, Emilia

Polemika religijna w Rzeczypospolitej pierwszej połowy XVII wieku na przykładzie Kasjana Sakowicza / Emilia Janowska.
 

Z.VIIIa.2946

 

Jardot, Lucie

Sceller et gouverner : Pratiques et représentation du pouvoir des comtesses de Flandre et de Hainaut (XIIe- XVe siècles)
Z.XIXc.2560b  

Jarzewicz, Jarosław

Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego / Jarosław Jarzewicz.
XIII.7703 Jaskułowski, Tytus Szczecin miasto, którego nie było : dyplomacja RFN i polskie przełomy 1970-1989 / Tytus Jaskułowski.
 

Z.XIII.7733/1

 

 

Jaskułowski, Tytus

W przededniu stanu wojennego : czerwiec-grudzień 1981 / Tytus Jaskułowski, Filip Gańczak, Konrad Knoch, Piotr Abryszeński, Ewa Pejaś
 

 

Z.IIt.838

Jiří Martínek, Lenka Křížová  

 

Od Karlova mostu ke Gottwaldovu: Osobnosti v

názvech měst a míst

Z.XIIb.1678 João Ribeiro The Historic Tragedy of the Island of Ceilão
Z.XVIa.7869 Jones, Peter M. Agricultural Enlightenment: Knowledge, Technology, and Nature 1750-1840
XIV.10724 Jozef Leikert Uloupené mládí Utrpení studentů z akce 17. listopad 1939 v koncentračním táboře Sachsenhausen
XV.848 Judt, Tony Zapomniany wiek dwudziesty : retrospekcje
 

W.XIXd.2658

 

Juul, Jesper

Kryzys szkoły : co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców? / Jesper Juul ; współpraca Knut Krüger ; [tł. Dariusz Syska].
XIXc.2597/1 Kaczmarek-Löw, Klara Wendel Roskopf : architekt wczesnego renesansu :

mity i rzeczywistość / Klara Kaczmarek-Löw.

 

XXa.4586

 

Kaczmarski, Krzysztof

\Nie tylko Rothesay : oficerskie obozy izolacyjne oraz obóz dyscyplinarny dla żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii (1940-1943)
Z.XIXc.2604 Kagan, Richard L. Spanish cities of the golden age : the views of Anton van den Wyngaerde
 

XXa.4591

 

Kalbarczyk, Sławomir

Armia Andersa w ZSRS 1941-1942 : niespełnione braterstwo broni z Armią Czerwoną / Sławomir Kalbarczyk.
 

Z.XVIa.7853

 

Kane, Bronach C.

Popular Memory and Gender in Medieval England Men, Women, and Testimony in the Church Courts, c.1200-1500
 

W.XIXf.532

Kang, Lydia ; Pedersen Nate Szarlatani : najgorsze pomysły w dziejach medycyny / Lydia Kang, Nate Pedersen ; tłumaczenie Maria Moskal.
 

 

Z.XIIa.4686

 

 

Kármán, Gábor

Confession and Politics in the Principality of Transylvania 1644-1657. Gábor Kármán, Göttingen, 2020
 

Z.XVIa.7830

 

Karpiński, Andrzej

Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa ekonomiczne, społeczne i kulturowe
 

XIII.7730

 

 

Kasprzycki, Marcin

Organ ładu i spokoju w rękach demokracji… : aparat bezpieczeństwa w powiecie nowosądeckim w latach 1945-1975 / Marcin Kasprzycki.
Z.XVIa.7864 Katherine Pence, Paul Betts Socialist Modern: East German Everyday Culture and Politics
Z.XXIa.856 Kącki, Marcin Oświęcim : czarna zima
 

Z.VIIa.939

 

 

 

Kąolewski, Igor

The dawning of Christianity in Poland and across Central and Eastern Europe: history and the politics of memory. Igor Kąolewski/Christian Lübke/Przemysław Urbańczyk (eds.), Berlin, 2020
XVIa.7857 Keay, John The Honourable Company: A History of the English East India Company
Z.XVIa.7870 Kent, H. S. K. War and trade in northern seas : Anglo-Scandinavian economic relations in the mid-eighteenth century
Z.XIIb.1675/1  

Kern, Artur

Deutsche Hofordnungen des 16. und 17. Jahrhunderts

: Brandenburg, Preussen, Pommern, Mecklenburg.

W.XIV.10702 Kershaw, Ian Rozdarty kontynent : Europa 1950-2017
 

Z.XIIa.4691

 

Kiaupienė, Jūratė

Between Rome and Byzantium : the golden age of the Grand Duchy of Lithuania’s political culture : second half of the fifteenth century to first half of the seventeenth century
W.XXIa.861 Kiedrzyńska, Wanda Ravensbrück : kobiecy obóz koncentracyjny / Wanda

Kiedrzyńska.

W.Id.3852/2 Klint, Paweł Zrozumieć przeszłość 2 : podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum
W.Id.3851/Podr.7 Kłaczkow, Jarosław Wczoraj i dziś : podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
XIII.7704 Kobrin, Rebecca. Żydowski Białystok i jego diaspora / Rebecca Kobrin ;

przeł. Adam Musiał.

 

Z.XIII.7727

 

 

Kociuba, Wanda Barbara

“Zamiast Twojego uśmiechu, Polsko, mamy łzy i uśmiech niedoli” : pamiętnik z Syberii, Iranu i Libanu / Wanda Barbara Kociuba ; wstęp i opracowanie Wojciech Kujawa
W.XIXd.2659 Kohn, Alfie Mit pracy domowej / Alfie Kohn ; przekład z języka

angielskiego Anna Boniszewska.

Br.VIa.1069  

Kohns, Hans Peter

Wirtschaftsgeschichtliche Probleme in der Historia Augusta
Z.VIa.4883 Kolb, Frank Lykien Geschichte einer antiken Landschaft
W.XIa.2290 Kordel, Jacek Królestwo anarchii : w poszukiwaniu nowożytnych wyobrażeń o Rzeczypospolitej i jej mieszkańcach
W.XIXd.2654 Kotarski, Radosław. Włam się do mózgu / Radek Kotarski.
XIII.7689 Kowalczyk, Agnieszka Józef Piłsudski pisarz
 

XIXc.2597/3

Krzemińska-Szołtysek,

Sylwia

Wielmożni panowie i czcigodne panie : renesansowe nagrobki figuralne na Górnym Śląsku / Sylwia Krzemińska-Szołtysek.
 

W.XIb.1757

 

Krzysztof Syta (red.)

„Jaśnie Oświeconej Pani najniższym sługą”. Listy generalnego plenipotenta Stanisława Karwowskiego do kasztelanowej krakowskiej Izabeli Branickiej z lat 1771–1788
 

XIII.7723

 

Kubicki, Mateusz

Zbrodnia w Lesie Szpęgawskim 1939-1940 / Mateusz Kubicki
Z.XVIa.7849 Kubicki, Rafał Testamenty elbląskie. Studium z dziejów miasta
Z.XIa.2291 Kucharczyk, Grzegorz Długi kulturkampf. Pruskie i niemieckie wojny

kulturowe przeciw Polsce w latach 1795-1918

W.Id.3850/2 Kucharski, Adam;

Niewęgłowska Aneta

Poznać przeszłość 2 : podręcznik do historii dla liceum

i technikum : zakres podstawowy

XIXh.2475 Kudyba, Wojciech Pamięć i godność : o poezji Jana Polkowskiego /

Wojciech Kudyba.

 

W.Id.3849/1

Kufel, Jakub ;

Ruchlewski Przemysław

; Kępski Łukasz

Ślady czasu. Historia 1. Podręcznik dla liceum i

technikum. Zakresy podstawowy i rozszerzony

Z.IIw.1252 Kuklo, Cezary The population of the Holy Cross parish in Warsaw in the 18th century
XIIa.4705 L. Blussé and Femme Gaastra On the 18th Century as a Category of Asian History. Van Leur in Retrospect
XVIa.7860 Lawson, Philip The East India Company: A History
 

Z.XXIIa.175/515

 

 

Lee, Max J.

Moral transformation in Greco-Roman philosophy of mind: mapping the moral milieu of the apostle Paul and his diaspora Jewish contemporaries. Max J. Lee,
 

XVIa.7878

 

Leo Blusse ed.

Pilgrims to the past: private conversations with historians of European expansion
W.XIIa.4683a Leśniewski, Michał Wojna Burów z Zulusami 1837-1840 : epizod z dziejów Zululandu i Natalu w XIX wieku
Z.XIIa.4683b Leśniewski, Michał Wojna Burów z Zulusami 1837-1840 : epizod z dziejów Zululandu i Natalu w XIX wieku
XIV.10726 Libor Svoboda Bezčasí: Československo v letech 1972–1977
Z.XVIIIa.4853 Liliana Lewandowska Praktyczne chrześcijaństwo. Studium gdańskich

sporów pietystycznych 1692–1703

 

XXa.4587

 

Lobin, Aleksej

Nikolaevič

Oborona Opočki 1517 g. “Besova derevnja” protiv armii Konstantina Ostrožskogo, Lobin, Aleksej Nikolaevič
XVIa.7834/1 Lombard, Denys Le carrefour javanais : essai d’histoire globale. Vol. 1, Les limites de l’occidentalisation / Denys Lombard
 

XVIa.7834/3

 

Lombard, Denys

Le carrefour javanais : essai d’histoire globale. Vol. 3, L’héritage des royaumes concentriques / Denys Lombard
XXIIa.5/181 Loren R. Spielman Jews and Entertainment in the Ancient World
Z.XXIIa.611 Lowin, Shari Arabic and Hebrew Love Poems in Al-Andalus[i]
Z.XVIIIa.4855 Lucca, Denis De Jesuits and Fortifications : The Contribution of the Jesuits to Military Architecture in the Baroque Age
Z.VIb.1699/1 Luigi Tartaglia (Hrsg.) Georgii Cedreni Historiarum compendium/ Vol. 1
Z.VIb.1699/2 Luigi Tartaglia (Hrsg.) Georgii Cedreni Historiarum compendium/ Vol. 2
W.XIa.2298 Lukowski, Jerzy The Partitions of Poland 1772, 1793, 1795
Z.VIa.4877/13  

Łajtar, Adam

Qasr Ibrim : the Greek and Coptic inscriptions / by

Adam Łajtar, Jacques van der Vliet.

 

Z.VIa.4877/15

 

 

 

Łajtar, Adam

Nubian voices : studies in Christian Nubian culture / ed. by Adam Łajtar, Jacques van der Vliet ; whit the assistance of Grzegorz Ochała, Giovanni Ruffini ; Warsaw University. Faculty of Law and Admistration.
Chair of Roman and Antique Law, Warsaw University. Institute of Archeology. Department of Papyrology, The Raphael Taubenschlag Foundation.
 

Z.VIa.4877/32

 

 

Łajtar, Adam

Empowering the dead in Christian Nubia: the texts from a medieval funerary complex in Dongola. Adam Lajtar, Jacques van der Vliet, Warsaw, 2017
W.XIII.7701 Łapicki, Andrzej Jutro będzie “Zemsta”
 

Z.IIw.1253

 

Łozowski, Piotr

Kredyt i dom : rynki obrotu pieniężnego i nieruchomościami w Warszawie okresu XV i początków XVI wieku
 

W.XXIa.858

 

Maciejko, Paweł

Wieloplemienny tłum : Jakub Frank i ruch

frankistowski, 1755-1816 / Paweł Maciejko ; przeł.

Jacek Chmielewski.

XIXc.2627 MacKenzie, John M. Propaganda and Empire: The Manipulation of British Public Opinion, 1880-1960
XV.846 Madras, Tomasz Konserwatyzm romantyczny : myśl polityczna

Benjamina Disraelego

 

W.XVIIIa.4843

 

Małysiak, Justyna

Miejsce melancholii w mentalności społeczeństwa staropolskiego doby późnego baroku w świetle kaznodziejstwa epoki
 

Z.VIIIb.1345

 

Mamerot, Sébastien

Une chronique des croisades: les passages d’Outremer. Sébastien Mamerot,
 

XIV.10700

 

Mania, Andrzej

Department of State i Foreign Service w polityce zagranicznej USA lat gorącej i zimnej wojny 1939- 1989
 

XVIa.7880

 

Marcus Vink, George Winius

The Merchant-warrior pacified : the VOC (the Dutch East India Company) and its changing

political economy in India

XIV. nowy nr inwe VIIIa 136385-B Marek Šmíd Vatikán a české země v letech 1914–1918
XIV. /3 nowy nr inwe VIIIa 136383-

B

Marek Šmíd, Michal Pehr, Jaroslav Šebek, Pavel Helan (ed.) Československo a Svatý stolec, III: Diplomatická

korespondence a další dokumenty (1917-1928)

 

 

W.XIb.1754a/1

 

 

Maria Kazimiera (królowa Polski ; 1641- 1716).

Listy Marii Kazimiery z Archiwum Sobieskich w Oławie.

T. 1, Listy do synów z lat 1696-1704 = Lìsty Maryì Kazìmìry z Arhìva Sabeskìh u Alave. T. 1, Lìsty da synoǔ za 1696-1704 gg. / opracowanie i redakcja

naukowa Anna Leyk i Jan Jerzy Sowa ; sporządzanie odpisów i przekład: Anna Leyk, Monika Malinowska, Anna Zujkiewicz.

 

 

 

Z.XIb.1754b/1

 

 

Maria Kazimiera (królowa Polski ; 1641- 1716).

Listy Marii Kazimiery z Archiwum Sobieskich w Oławie.

T. 1, Listy do synów z lat 1696-1704 = Lìsty Maryì Kazìmìry z Arhìva Sabeskìh u Alave. T. 1, Lìsty da synoǔ za 1696-1704 gg. / opracowanie i redakcja

naukowa Anna Leyk i Jan Jerzy Sowa ; sporządzanie odpisów i przekład: Anna Leyk, Monika Malinowska, Anna Zujkiewicz.

 

Z.XVIb.1000

 

Maříková, Martina

Finance v životě pražské metropolitní kapituly : hmotné zabezpečení kanovníků optikou účetních rejstříků z let 1358-1418
XIV.10722 Mary Heimann Československo – stát, který zklamal
 

W.XIa.2293

 

Matwijów, Maciej

Zbiory materiałów życia publicznego jako typ książki rękopiśmiennej w czasach staropolskich (1660-1760) / Maciej Matwijów.
 

XIIa.4684

 

Mazuś, Mikołaj Stanisław

Tradycja kijowsko-mohylańska w kulturze rosyjskiej przełomu XVII i XVIII wieku : pisma i działalność Dymitra Tuptały i Teofana Prokopowicza / Mikołaj Stanisław Mazuś.
IIp.990/12 McCoog, Thomas M. A guide to Jesuit archives. Thomas M. McCoog,
Z.XVIa.7867 McLellan, Josie Love in the Time of Communism: Intimacy and Sexuality in the GDR
Z.VIa.4877/10 Mélèze Modrzejewski, Joseph Droit et justice dans le monde grec et hellénistique / par Joseph Mélèze Modrzejewski.
 

XIIa.4693

 

Méndez Rodríguez, Luis

 

La aventura de Jerónimo Köler : Sevilla, 1533

XIV.10704 Merridale, Catherine Wojna Iwana : życie i śmierć w Armii Czerwonej 1939- 1945
Z.IIg.446 Michael Johnston, Michael van Dussen The Medieval Manuscript Book: Cultural Approaches
XVIa.7852 Michael Oliver, Colin Barnes Disabled People and Social Policy from Exclusion to Inclusion
 

Z.IIL.233

Michel Pastoureau, Jean-Charles de Castelbajac.  

Le Grand Armorial équestre de la Toison d’or

W.XIII.7708 Michnik, Adam W cieniu totalitaryzmu
XIV.10721  

Milena Šeborová

 

Česká trilogie: Vězeňkyní Hitlera i Gottwalda

XIXh.2480 Mitchell, David The Thousand Autumns of Jacob de Zoet
Z.XIII.7707 Moorhouse, Roger Polska 1939 : pierwsi przeciwko Hitlerowi
Z.XXIc.31 Moseley, Marcus Being for Myself Alone: Origins Of Jewish Autobiography
Z.VIIIa.2938  

Mühle, Eduard

Die Slawen im Mittelalter zwischen Idee und Wirklichkeit
XIIa.4698 Mungello, D. E. The Great Encounter of China and the West, 1500- 1800
 

XXa.4585

Muszyński, Wojciech

Jerzy

Białe Legiony przeciwko bolszewikom : polskie formacje wojskowe w Rosji 1918-1920 / Wojciech Jerzy Muszyński.
Z.XIII.7742 Muzeum Historii Polski Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918–1923
W.VIIa.938 Nadolski,Andrzej Broń i strój rycerstwa polskiego w średniowieczu /

Andrzej Nadolski ; il. Andrzej Klein

 

Z.VIIIa.2931

 

 

Nebbiai, Donatella

Le discours des livres : bibliothèques et manuscrits en Europe : IXe-XVe siècle / Donatella Nebbiai ; préf. de Jacques Verger.
W.VIa.4874 Niesiołowski-Spanò, Łukasz Historia Żydów w starożytności : od Thotmesa do

Mahometa

XIII.7698 Noszczak, Bartłomiej Antymilenium : konflikt państwa z Kościołem na tle obchodów tysiąclecia chrztu Polski (1956-1966/1967)
 

XIII.7736

 

Noszczak, Bartłomiej

Za klasztorną furtą : migawki z życia i działalności jezuitów w Warszawie (1945-1956) / Bartłomiej Noszczak ;
 

W.XIXc.2598/2

 

Nowak-Mitura, Ewa

Początki fotografii w prasie polskiej : “Tygodnik

Ilustrowany” 1859-1900 / Ewa Nowak-Mitura.

Z.VIa.4877/  

Nowakowski, Paweł

Inscribing the Saints in Late Antique Anatolia. Paweł

Nowakowski, Warsaw, 2018

Z.IIz.8351/1 O. Plumb, A. Sanmark,

D. Heddle (eds.)

What is North? Imagining the North from Ancient Times to the Present Day,
 

 

Z.VIa.4877/16

 

 

 

 

Ochała, Grzegorz

Chronological systems of Christian Nubia / by Grzegorz Ochała ; Warsaw University. Faculty of Law and Admistration. Chair of Roman and Antique Law, Warsaw University. Institute of Archeology.

Department of Papyrology, The Raphael Taubenschlag Foundation.

XXa.4611  

Odziemkowski, Janusz

Ostatnia bije godzina… 1920 r. : Armia Ochotnicza gen. Józefa Hallera / Janusz Odziemkowski.
 

XIII.7732

 

 

 

Oleszkowicz, Ryszard

Kontrwywiad kresowy : działalność polskiego kontrwywiadu wojskowego na obszarze Dowództwa okręgu Korpusu nr IX w Brześciu nad Bugiem w okresie międzywojennym / Ryszard Oleszkowicz.
Z.VIa.4871 Oniszczuk, Jerzy Homerycki klucz do pojmowania dziejów : hybris, nomos, polis / Jerzy Oniszczuk.
W.XIa.2297 Opaliński, Tomasz Stan chłopski w Księstwie Warszawskim w świetle akt sądowych
Z.XIa.2297b Opaliński, Tomasz Stan chłopski w Księstwie Warszawskim w świetle akt sądowym
 

Z.VIIIa.2937

oprac. Jennifer Jahner, Emily Steiner, Elizabeth

M. Tyler

Medieval Historical Writing. Britain and Ireland, 500– 1500
Z.XVIIIb.1523/1 oprac. Mariani, Andrea Inwentarze kolegium jezuitów w Nowogródku oraz jego

majątków ziemskich z przełomu roku 1773 i 1774

Z.VIb.1697/82 oprac. Markus Sehlmeyer Origo Gentis Romanae. Die Ursprünge des römischen Volkes (59,41 PLN)
W.XIXh.2478 Orzeszkowa, Eliza Marta: a novel
W.Ia.1366/5 Ostański, Piotr Bibliografia biblistyki polskiej. T. 5
W.Ia.1366/6 Ostański, Piotr Bibliografia biblistyki polskiej. T. 6
W.Ia.1366/7 Ostański, Piotr Bibliografia biblistyki polskiej. T. 7
Pankhurst, R., Jayasuriya, Shihan De S.,  

The African Diaspora In The Indian Ocean,

XVIIa.2783 Paszek, Marta Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach (1946-1955) : organizacja i funkcjonowanie
 

Z.XXIb.231

 

Pawlak, Judyta red.

Przynoszę rzecz, przynoszę historię : rozmowy z darczyńcami / redakcja Judyta Pawlak i Przemysław Kaniecki.
 

XVIIa.2788/1

 

 

Pawlicki, Artur

Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni niemieckich w Kraju Warty przed polskimi sądami specjalnymi w latach 1945-1946. T. 1 / Artur Pawlicki
 

 

XVIIa.2788/2

 

 

Pawlicki, Artur

Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni niemieckich w Kraju Warty przed polskimi sądami specjalnymi w latach 1945-1946. T. 2 / Artur Pawlicki
Z.XIIa.4701 Pekka Hamalainen The Comanche Empire
XVIIIa.4854 Philip Caraman The lost empire : the story of the Jesuits in Ethiopia, 1555-1634
 

L.VIb.27/3

 

Philonicus to Xenophon Adespota

Fragments of old comedy. Vol. 3, Philonicus to Xenophon Adespota / edited and translated by Ian C. Storey.
 

XIXg.562

 

Pietrzkiewicz, Iwona

Kultura książki w zakonach męskich Wielkiego Księstwa Litewskiego XV-XVIII wieku / Iwona Pietrzkiewicz.
 

W.VIIa.891b/4

pod red. Bożeny Czwojdrak, Jerzego Sperki i Piotra Węcowskiego.  

Jagiellonowie i ich świat : polityka kościelna i praktyki

religijne Jagiellonów

 

Z.VIIa.891a/4

pod red. Bożeny Czwojdrak, Jerzego Sperki i Piotra Węcowskiego.  

Jagiellonowie i ich świat : polityka kościelna i praktyki

religijne Jagiellonów

W.XVIIIb.1525 pod red. Starowieyski, Marek Męczennicy pierwszych wieków chrześcijaństwa
 

Z.IIg.478/1

 

Polak, Emil J.

Medieval and Renaissance Letter Treatises and Form Letters : [1.] a Census of Manuscripts Found in Eastern Europe and the Former USSR
W.XVIa.7836 Popiołek, Bożena Dobrodziejki i klienci : specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich
XIII.7692 Pop-Săileanu, Aristina “Niech żyją partyzanci, dopóki nie przyjdą Amerykanie”

: opowieści z gór, więzienia i okresu wolności

 

Z.XXIIb.13/4

 

Porten, Bezalel

Textbook of Aramaic ostraca from Idumea, [compiled, edited, and translated into English by] Bezalel Porten and Ada Yardeni ; with the assistance of Matt Kletzing and Eugen Han, Winona Lake, 2014-
XIV.10729 Povolny, Daniel Operace Dunaj: Krvavá odpověď Varšavské smlouvy

na pražské jaro 1968

Z.XXIIb.145 przeł., oprac. Piela,

Marek

Księga rodzaju
 

BL.VIb.84/1

Pseudo-Aurélius Victor ; texte établi, trad. et commenté par Michel Festy.  

Abrégé des Césars

 

BL.VIb.84/2

Pseudo-Aurélius Victor ; texte établi, traduit et commenté par Jean- Claude Richard.  

Les origines du peuple romain

 

XXa.4610

 

Pych, Jarosław

Trofea wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 : zbiory Muzeum Wojska Polskiego / Jarosław Pych, Michał Mackiewicz, [Roman Matuszewski].
Z.XIIa.4693 Querengässer, Alexander Das kursächsische Militär im Großen Nordischen Krieg 1700–1717, (677zł)
L.VIb.102 Race, William H. (ed., trans.) Menander Rhetor. Dionysius of Halicarnassus, Ars Rhetorica
 

W.XIXc.2619

Radosław Sojak, Andrzej Meler, Beata Królicka Stereotypowe czy nietypowe? Wizerunek kobiet w polskich serialach – sposób prezentacji, obecność, konteksty
XXIIa.5/179 Ranon Katzoff On Jews in the Roman World Collected Studies
 

Z.XIII.7728

 

red. Adam Bosiacki

Niemiecki urzędowy materiał w sprawie masowego mordu w Katyniu / redakcja naukowa Adam Bosiacki ; przekład Przemysław Bentkowski.
 

XIII.7729

 

red. Arkadiusza Kutkowskiego

Miasta buntu w imperium sowieckim : konteksty radomskiego Czerwca 1976 roku / pod redakcją Arkadiusza Kutkowskiego i Sebastiana Piątkowskiego
V.2064 red. Doroty Pietrzyk- Reeves. Tożsamość Starego Kontynentu i przyszłość projektu

europejskiego / pod red. Doroty Pietrzyk-Reeves.

XVIIIa.4849 red. Ewelina Sadowska- Dubicka 500 lat Parafii Knyszyn[i]
XIV.10707 red. Hanna Antos, Anna Richter. Polska – Ukraina : ciężar przeszłości : dwa narody w XX wieku na łamach “Karty”[i]
 

XIII.7725

 

red. Jarosław Syrnyk

W stronę antropologii “bezpieki” : nieklasyczna refleksja nad aparatem bezpieczeństwa w Polsce Ludowej
 

XIII.7726

red. Jarosław Syrnyk, Robert Klementowski, Kamila Mikołajczak, Aparat bezpieczeństwa w perspektywie antropologii organizacji i antropologii władzy
 

Z.IV.1141

red. Katarzyna Gołąbek, Marek A. Janicki i inni Monarchia, społeczeństwo, tożsamość: studia z dziejów średniowiecza
Z.XVIa.7875 red. M. Rasell, Elena Iarskaia-Smirnova Disability in Eastern Europe and the Former Soviet Union
Z.XIIa.4694 red. Michael Kaiser, Stefan Kroll Militär und Religiosität in der Frühen Neuzeit
W.XIa.2300 red. naukowa Piotr Ugniewski “Skłócony naród, król niepewny, szlachta dzika”? Polska stanisławowska w świetle najnowszych badań
 

W.XIa.2299

 

red. naukowa: Anna

Grześkowiak-Krwawicz

Najwyższa Pani swoich praw. Idee wolności, niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej 1569– 1795
W.IIp.800b/16 red. tomu Dąbrowski,

Janusz

Sumariusz metryki koronnej t.16. Księga wpisów

podkanclerzego Piotra Gembickiego MK 186

XIII.7737 red.Żelazko Joanna Łódzkie drogi do niepodległości 1905-1918 / pod

redakcją Joanny Żelazko.

Z.VIIIa.2945 Rémy Ambühl Prisoners of War in the Hundred Years War: Ransom Culture in the Late Middle Ages
W.XIXd.2660 Robinson, Ken Oblicza umysłu : ucząc się kreatywności / Ken Robinson ; przełożyła Martyna Mentel.
 

W.Ic.1665b

Robinson, Ken ; Aronica, Lou Kreatywne szkoły : oddolna rewolucja, która zmienia edukację / Ken Robinson, Lou Aronica ; przełożył Aleksander Baj.
 

Z.XXIIb.127/279

 

Roche, Marie-Jeanne

Inscriptions nabatéennes datées de la fin du IIe siècle avant notre ère au milieu du IVe siècle. par Marie- Jeanne Roche, Leuven, 2019
 

XVIIIa.4840

 

Rosenbaum, Sebastian

Między katolicyzmem i nacjonalizmem : \b Związek Niemieckich Katolików w Polsce w województwie śląskim 1923-1939
 

 

XIII.7722

 

 

Rozpłochowski, Andrzej

Jeden z jedenastu : wspomnienia z internowania i uwięzienia 1982-1984 / Andrzej Rozpłochowski ; wstęp i opracowanie Katarzyna Wilczok
W.XIXf.420b Rublack, Ulinka Dressing up : cultural identity in Renaissance Europe
Z.XIIa.4703 Rudolf Dekker (ed.) Egodocuments and History: Autobiographical Writing in its Context since the Middle Ages
 

Z.VIa.4877/22

 

 

Ruffini, Giovanni R.

The bishop, the eparch, and the king: old Nubian texts from Qasr Ibrim (P. QI IV). Giovanni R. Ruffini, Warsaw, 2014
Z.XIIb.1677 Ruth, Jeffrey S. Lisbon in the Renaissance. A new Translation of the Urbis Olisponis Descriptio
XIIa. S.J. Horacio de la Costa Selected Studies in Philippine Colonial History
L.VIb.522/2 Sallust Fragments of the Histories: Letters to Caesar, Sallust ; ed. and transl. by John T. Ramsey. Cambridge, 2015
Z.XIIa.4704 Saraiva, António José Marrano Factory : The Portuguese Inquisition and its New Christians 1536-1765
Z.VIIIa.2936  

Scales, Peter C.

The fall of the caliphate of Córdoba : Berbers and Andalusis in conflict / by Peter C. Scales.
XVIa.7901 Scarr, Deryck Slaving and Slavery in the Indian Ocean
Z.VIa.4876  

Schaps, David M.

Economic rights of women in Ancient Greece. David

M. Schaps,

 

Z.XXIIa.606/11

 

Schipper, Bernd U.

A concise history of ancient Israel: from the beginnings through the Hellenistic era. Bernd U. Schipper ; translated by Michael J. Lesley, University Park, Pennsylvania , 2019
 

Z.VIIIa.2936/7

 

Schippers, Arie

Spanish Hebrew Poetry and the Arabic Literary Tradition: Arabic Themes in Hebrew Andalusian Poetry[i]
Z.VIIIa.2754/7 Schlick, Jutta Konig, Fursten Und Reich 1056-1159: Herrschaftsverstandnis Im Wandel
XVIIb. 909 Schmidt Eberhard Einfuhrung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege / Eberhard Schmidt
 

Z.XVIa.7879

 

Schwartz, Stuart B.

 

Tropical Babylons: Sugar and the Making of the Atlantic World, 1450-1680

 

BL.VIb.85

Sextus Aurelius Victor ; texte établi et traduit par Paul Marius Martin.  

Les hommes illustres de la ville de Rome

Z.XIXf.426 Shewring, Margaret / Briggs, Linda Waterborne pageants and festivities in the Renaissance : essays in honour of J.R. Mulryne
 

Z.XVIIIa.4848

 

Sieglerschmidt, Jörn

Territorialstaat und Kirchenregiment: Studien zur Rechtsdogmatik des Kirchenpatronatsrechts im 15. und 16. Jahrhundert
W.XVIa.7829 Sikorska-Kulesza, Jolanta Tolerated Evil
Z.XIXc.2600 Silver, Larry Peasant scenes and landscapes : the rise of pictorial genres in the Antwerp art market.
Z.XXIIa.100/690 Silverman, Jason M. Persian Royal-Judaean Elite Engagements in the Early Teispid and Achaemenid Empire The King’s Acolytes
W.XIb.1756 Skrzyńska, Emilia Dzienniki z lat 1844-1855
 

XIV.10728

 

Šmíd, Marek

Mission: Apostolic Nuncio in Prague: Czechoslovakian-Vatican Diplomatic Relations between 1920 and 1950
Z.XXIa.860 Smith, Mark The Yiddish Historians and the Struggle for a Jewish History of the Holocaust
Z.XIXc.2603 Smith, Robert C. The Art of Portugal 1500 – 1800
 

 

XXa.4594

 

 

 

 

Smoliński, Aleksander

Z kart wojskowych tradycji Pomorza i Kujaw : kawaleria oraz szkolnictwo kawaleryjskie i artyleria konna na terenie Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VIII “Toruń” na tle broni konnych Wojska Polskiego oraz armii wybranych państw europejskich z lat 1918-1939 / Aleksander Smoliński
Z.XVIa.7876 Söderfeldt, Ylva From pathology to public sphere. The German deaf movement 1848–1914
W.VIb.1696 Solinus, Gajusz Juliusz Zbiór wiadomości godnych uwagi
 

W.XIXd.2663

Sous la direction de Yann Potin, Jean- François Sirinelli  

Générations historiennes – XIXe-XXIe siècle

XVIa.7861 Spence, Jonathan D. To change China : Western advisers in China 1620- 1960
Z.XXIa.854 Spitz, Vivien Doktorzy z piekła rodem przerażające świadectwo

nazistowskich eksperymentów na ludziach

XIII.7696 Sroka, Marcin Komitet Wojewódzki PZPR w Opolu w latach 1950-

1990 : struktury, ludzie, mechanizmy władzy

XXa.4554  

Stefańska, Zofia

Wspomnienia z pracy w Muzeum Wojska w latach 1920-1945 / Zofia Stefańska
 

 

Z.VIb.1700

 

 

Stevenson, Nicholas G.

An English Translation and Commentary on Origo Constantini Imperatoris. How Constantine Became Emperor (The Anonymus Valesianus: pars prior), Together with a Critical Textual Analysis of the Later Christian Interpretations
 

Z.VIIIa.2940

 

Struve, Tilman

Die Salier und das römische Recht : Ansätze zur Entwicklung einer säkularen Herrschaftstheorie in der Zeit des Investiturstreites, (84,68PLN)
XIIa.4700 Subrahmanyam, Sanjay The Portuguese Empire in Asia, 1500-1700 : a Political and Economic History
W.XVIa.7837 Sulińska, Anna Olimpijki
XIII.7734  

Surdy, Grzegorz

Solidarność Walcząca / Grzegorz Surdy, Krzysztof Brożek.
W.XIXc.2595 Surmiak-Domańska, Katarzyna Kieślowski : zbliżenie
Z.XVIa.7851 Sylvia Paletschek, Bianka Pietrow-Ennker Women’s Emancipation Movement in the 19th Century.
BL.VIb.331/4(1) Synésios de Cyrene Opuscules, Vol. 4 (1): L’Éloge de la calvitie, Dion, Le Traité sur les songes
BL.VIb.331/5(2) Synésios de Cyrene Opuscules, Vol. 5 (2): Discours sur la royauté
BL.VIb.331/6(3) Synésios de Cyrene Opuscules, Vol. 6 (3): Les Récits égyptiens, Discours à Paionios, Homélies, Les catastases.
XXa.4590 Szczepański, Jacek

Emil

Peowiacy i ich losy : (Jabłonna, Chotomów, Krubin, Wieliszew) / Jacek Emil Szczepański
W.Id.3848 Szelągowska, Grażyna Historia Norwegii XIX i XX wieku
Ib.1453 Szelągowska, Krystyna Ludvig Holberg : uczony, pisarz, prześmiewca
XIII.7740  

Szkwarek, Łukasz

NSZZ Solidarność Podregion Miastko w latach 1980- 1981 / Łukasz Szkwarek
IIa.1149/25 Szmyt, Marzena Dwa grody nad Wirynką: Dąbrówka, stanowiska 1 i 2,

woj. wielkopolskie = Two strongholds on Wirynka :

Dąbrówka sites 1 and 2 in Wielkopolska. edited by Marzena Szmyt and Paweł Pawlak, Poznań, 2019
 

 

W.XIXd.2655

Szulakiewicz, Władysława, Grabowska-Pieńkosz, Dorota, Falkowska, Joanna Z myślą o Niepodległej : polska myśl pedagogiczna przełomu XIX i XX wieku i okresu międzywojennego / Władysława Szulakiewicz, Dorota Grabowska- Pieńkosz, Joanna Falkowska.
W.XIXd.2652 Szulc, Anna Nowa szkoła : zmianę edukacji warto zacząć przy

tablicy / Anna Szulc.

XVIb.1001  

Ślusarek., Krzysztof

Mieszkańcy Jędrzejowa Anno Domini 1886 / Krzysztof Ślusarek.
 

 

XIII.7694

 

Świda-Szaciłowska,

Helena

Wszystko, co pamiętam : wspomnienia (1928-1960) / ; redakcja, wstęp i opracowanie Tomasz Osiński i Agata Fijuth-Dudek ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Oddział w Lublinie.

Z.VIIIa.2947 Tabbagh, Vincent Les évêques dans le royaume de France au XIVe siècle
 

W.XIXh.2476/5

 

Tobi, Yosef

Between Hebrew and Arabic poetry: studies in Spanish medieval Hebrew poetry. Yosef Tobi, Leiden

:, 2010

W.XIXd.2662 Tokarz, Tomasz Szkoła ma być dla ucznia: trzydzieści bardzo

subiektywnych esejów o eduklacji

XVIa.7881 Toussaint, Auguste History of the Indian Ocean
 

XIII.7718

 

Trepka, Tomasz

Ocalić od zapomnienia : Kielecczyzna 1939-1945 /

Tomasz Trepka, Michał Zawisza

Z.IIz.8354 Tymowski, Michał Europeans and Africans

Mutual Discoveries and First Encounters

 

Z.XXIIa.608/195

 

Tyrell, Eva

Strategies of Persuasion in Herodotus’ Histories and Genesis-Kings Evoking Reality in Ancient Narratives of a Past
 

W.XIXc.2596

 

Vecellio, Cesare

The clothing of the Renaissance world : Europe, Asia, Africa, the Americas : Cesare Vecellio’s Habiti Antichi et Moderni
 

Z.XVIa.7845

 

 

 

Vercamer, Grischa

Hochmittelalterliche Herrschaftspraxis im Spiegel der Geschichtsschreibung : Vorstellungen von »guter« und

»schlechter« Herrschaft in England, Polen und dem Reich im 12./13. Jahrhundert / Grischa Vercamer.

 

Z.XXIb.229/11

 

 

Vogt, Peter

Zwischen Bekehrungseifer und Philosemitismus: Texte zur Stellung des Pietismus zum Judentum. hrsg. von Peter Vogt,
XIV.10723 Vojtěch Kyncl Bestie:

Československo a stíhání nacistických zločinců

 

Z.XVIa.7883

 

 

Wagner, Katarzyna

Mieszczanie i podatki : nierówności majątkowe w wybranych miastach Korony w XVII wieku / Katarzyna Wagner.
 

W.IIp.994

Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Piasek, Agnieszka Rosa (red.)  

Archiwum – archiwistyka – kultura. Antologia

Id.3826 Waley-Cohen, Joanna The Sextants of Beijing: Global Currents in Chinese History
 

XXb.1312

 

 

Walicka-Łada, Janina

“Ułani! Ułani! Malowane dzieci…” : (przyczynek do dziejów armii ochotniczej) / Janina Łada Walicka ; z przedmową Czesława Mączyńskiego.
W.XIXd.2656 Walker, Timothy D. Fińskie dzieci uczą się najlepiej / Timothy D. Walker ; przełożyła Marta Kisiel-Małecka.
Z.VIa.4887 Whatmough, Joshua The Dialects of Ancient Gaul
 

VIIIa.2929/5

 

Winkelmann, Jan

Die Mark Brandenburg des 14. Jahrhunderts: markgräfliche Herrschaft zwischen räumlicher “Ferne” und politischer “Krise”, Jan Winkelmann, Berlin, 2011
Z.VIa.4877/25  

Wipszycka, Ewa

The Alexandrian church: people and institutions. Ewa Wipszycka, Warsaw, 2015
Z.VIa.4886 Wiśniewski Robert Christian Divination in Late Antiquity
Z.XIIa.4692 Witzenrath, Christoph Cossacks and the Russian Empire, 1598-1725: Manipulation, Rebellion and Expansion Into Siberia [i]
 

XIII.7711

 

Wojcieszyk, Elżbieta

“Fanatycy” i inni : opór Wielkopolan wobec komunistów w latach 1956-1970 : wybrane zagadnienia / Elżbieta Wojcieszyk.
W.VIIIb.1344/1  

Wojtczak, Hanna

Benedykta Hessego komentarz do “Kategorii” Arystotelesa. Cz. 1 / Hanna Wojtczak.
 

Z.XXIa.859

 

 

Wolitz, Seth L.

Yiddish modernism : studies in twentieth-century Eastern European Jewish culture / Seth L. Wolitz ; ed. by Brian Horowitz & Haim A. Gottschalk.
 

W.XVIa.7882

wstęp i opracowanie: Kamil Piskała, Marta Sikorska-Kowalska  

Kobiety Niepodległości : wspomnienia z lat 1910-1918

XIII.7690 Wszołek, Grzegorz Służba Bezpieczeństwa w Krakowie na tle przemian w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 1989-1990
XIV.10705 Wyllie, James Żony nazistów : kobiety kochające zbrodniarzy
Z.VIa.4878 Wypustek, Andrzej Rzymskie graffiti seksualne, erotyczne i miłosne z

Pompejów i Herkulanum

XXa.4612  

Wysocki, Wiesław Jan

Ksiądz major Ignacy Jan Skorupka (1893-1920) /

Wiesław Jan Wysocki

 

XXa.4588

 

Wyszczelski, Lech

Wojna 1919-1920 : udaremniona próba sowietyzacji Polski i Europy = The war of 1919-1920 : a foiled attempt to sovietise Poland and the rest of Europe
XVIIIa.4522/6 Wyszyński, Stefan Pro memoria. T. 6, 1959
Z.VIb.1702 Xénophon. Poroi: revenue-sources
Z.XVIa.7846 Yorke, Barbara Nunneries and the Anglo-Saxon royal houses. Barbara Yorke, London, 2003
Z.XVIa.7850 Zayarnyuk, Andriy A: Lviv’s Uncertain Destination (364,31 PLN)
Z.XIII.7738  

Zemla, Mateusz

Zbrodnia katyńska w świetle prac Kongresu Stanów

Zjednoczonych Ameryki (1951-1952) / Mateusz Zemla

Z.XVIIIb.1524 Żurek, Waldemar Księga pism i regestrów plebanów mirskich 1832-1836 w diecezji wileńskiej
 

W.XIXd.2653

 

Żylińska, Marzena.

Neurodydaktyka : nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi / Marzena Żylińska ; [recenzent Czesław Karolak].
XIXc.2622 И. Печенин Еврейская периодическая печать в Российской империи в XIX – начале
 

XIV.10709/3

 

Vojtěch Šustek

Atentát na Reinharda Heydricha: a druhé stanné právo

na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Sv. 3

 

XIV. /2

 

Vojtěch Šustek

Atentát na Reinharda Heydricha: a druhé stanné právo

na území tzv. protektorátu Čechy a Morava, Sv. 2

 

 

XIXd.2664

 

 

Michal Šimáně

České menšinové školství v Československé republice: Ke každodennosti obecných škol v politickém okresu Ústí nad Labem
XIV.10710 Jindřich Dejmek Československo Dějiny státu
XIV.10711 Andrew Roberts Churchill: Walking with Destiny
XIV.8835b Camill Hoffmann Politický deník 1932-1939
 

 

XIV.10713

 

Jaroslav Pažout (ed.),

Kateřina Portmann (ed.)

Ve stínu války: Protektorát Čechy a Morava, Slovenská republika, Říšská župa Sudety a další odtržená československá území v letech 1938/39–1945
 

XVIa.7884

Stanislav Kokoška, Dušan Janák Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938- 1948
XIV.10712 Jiří Padevět Průvodce protektorátní Prahou: Místa – události – lidé
XIV. Vít Machálek Prezident lidskosti: Životní příběh Emila Háchy
 

XIXc.

 

Miloš Hořejš

Protektorátní Praha jako německé město: Nacistický urbanismus a Plánovací komise pro hlavní město Prahu
XIV. Eva Mándlová

Roubíčková

Terezínský deník: 1941-45 : svědectví o životě a smrti v

terezínském ghettu

W.XVIa.7885 Aleksandra Derra Niewidzia(l)ne. Kobiety i historia Uniwersytetu Mikołaja

Kopernika w Toruniu

 

Z.IIp.996

ANNA SUPRUNIUK, WERONIKA KRAJNIAK (RED.) Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Informator o zasobie archiwalnym

 

XIXd.2665

 

Dominika Wojtasińska

Głosy na temat… Wypowiedzi profesorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na podstawie Archiwum Dokumentów Fonicznych Polskiego Radia Pomorza i Kujaw
 

Z.XIXh.2481

 

Katarzyna Setkowicz

Romans rycerski a początki zawodu pisarza w Hiszpanii. Przypadek Feliciano de Silva (ok. 1489– 1554)
Z.XXIIb.146 Ed. Jonathan Klaws, Lawrence M. Wills The Jewish Annotated Apocrypha.
XIII.7754 Włodzimierz Mędrzecki Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939
Z.XXIa.864 Timothy Snyder Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie
XIII.7755 Jochen Bohler Wojna domowa. Nowe spojrzenie na odrodzenie Polski
W.Id.3856 Tony Judt Powojnie. Historia Europy od roku 1945
XIV. Sheila Fitzpatrick Zespół Stalina. Niebezpieczne lata radzieckiej polityki
W.XIV.10714 Eric Hobsbawm Wiek skrajności. Spojrzenie na krótkie XX stulecie
XIIa.4144/1 Yves Person Samori: une révolution dyula / Tome I
XIIa.4144/2 Yves Person Samori: une révolution dyula / Tome II
XIIa.4144/3 Yves Person Samori: une révolution dyula / Tome III
XIIa.4707 Catherine Coquery- Vidrovitch Brazza et la prise de possession du Congo : la mission de l’ouest africain 1883-1885
Z.XIb.1741b/2 oprac. Mirosław Nagielski, Konrad Bobiatyński Korespondencja wojskowa hetmana Janusza Radziwiłła

w latach 1646-1655. Część 2: Listy

W.XIb.1741a/2 oprac. Mirosław Nagielski, Konrad Bobiatyński Korespondencja wojskowa hetmana Janusza Radziwiłła w latach 1646-1655. Część 2: Listy
 

Z.XIXd.2667

red: J. G. Borowski, T.

Gąsiorowski, J. Gmitruk,

T. Wiśniewski

Związek Młodzieży Wiejskiej na Uniwersytecie

Warszawskim. Uporczywe pragnienie wspólnoty

W.Ic.1757 Marcin Kula Wizytówka historyka
 

W.XIXd.2666

Andrzej Krzysztof Kunert Krzysztof Pilecki Robert Gawkowski Księga Pamięci poświęcona studentom Uniwersytetu Warszawskiego poległym i zmarłym w czasie walk o niepodległość 1918-1921
 

XIIb.1680

 

Noël Golvers

The Astronomia Europaea of Ferdinand Verbiest, S.J. (Dillingen, 1687) : text, translation, notes and commentaries
 

XIV.10730/3

Šmíd, Marek; Michal Pehr, Jaroslav Šebek, Pavel Helan (ed.)  

Československo a Svatý stolec, III: Diplomatická

korespondence a další dokumenty (1917-1928)

 

Z.XVIIb. 910

Jana Janišová, Dalibor Janiš Moravská zemská zřízení a kodifikace zemského práva ve střední Evropě v 16. a na začátku 17. století
XIV.10731 Šmíd, Marek Vatikán a české země v letech 1914–1918
 

Z.XIb.1759

edd. Petr Kreuz a Ivan Martinovský  

Vladislavské zřízení zemské

 

Z.VIb.1692/14

 

J. den Boeft, D. den Hengst, H. C. Teitler.

Philological and historical commentary on Ammianus Marcellinus XIV / Sprachlicher und historischer Kommentar zu Ammianus Marcellinus XIV

Author: Jonge, P. de

XIII.7743  

Sywula, Michał

Milicja Obywatelska w województwie gdańskim w latach 1945-1949 / Michał Sywula
 

 

 

XIII.7744

 

ed. Martyna Grądzka- Rejak

Poland in 1944 : the perspective of allies and enemies / edited by Martyna Grądzka-Rejak, Dawid Golik ; The Institute of National Remembrance. Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation
 

 

 

 

XIII.7745

 

 

 

 

Romanowska, Elżbieta

“Wkrótce już stanę przed innym sądem…” : prawnicy II Rzeczypospolitej represjonowani w Polsce w latach 1944-1956 / Elżbieta Romanowska ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
 

 

 

XIII.7746

 

red. Dariusz Iwaneczko,

W stulecie powrotu odrodzonego państwa polskiego na mapę Europy i świata : polska myśl geopolityczna i sprawy międzynarodowe w XX wieku / redakcja Dariusz Iwaneczko, Bogusław Wójcik.
 

XIII.7747

 

Zakrzewska, Zofia

“Cukier krzepi” : propaganda konsumpcji cukru w

Polsce w latach 1925-1932 / Zofia Zakrzewska.

 

 

 

XIII.7748

 

 

 

Jakimek-Zapart, Elżbieta

Sny wstaną… : grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci / Elżbieta Jakimek-Zapart ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
 

XIII.7749

 

Szczygieł, Rafał

Urząd Bezpieczeństwa w Dębicy w latach 1944-1956 /

Rafał Szczygieł.

 

 

XIII.7750

 

 

Pongrátz, Gergely

Zaułek Corvina 1956 / Gergely Pongrátz ; przekład Adam Snopek ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
 

 

 

XIII.7751

 

red. Artura Ochała

Na granicach niepodległej : Straż Graniczna (1928- 1939) w perspektywie 100-lecia odzyskania niepodległości / pod redakcją Artura Ochała, Michała Ruczyńskiego.
 

 

 

XIII.7752

 

 

 

Becker, Maximilian

Sądownictwo niemieckie i jego rola w polityce okupacyjnej na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy 1939-1945 / Maximilian Becker ; tłumaczenie Wieńczysław Niemirowski
 

 

 

XIII.7753

 

 

red. Sebastian Rosenbaum

“Po linii rewizjonizmu zachodnioniemieckiego” : Aparat bezpieczeństwa i akcja antyrewizjonistyczna wobec ludności niemieckiej i rodzimej w Polsce / redakcja Sebastian Rosenbaum
 

 

 

XIII.7673

 

 

 

Moskała, Katarzyna

Władysław Raczkiewicz 1885-1947 : prezydent RP na uchodźstwie : biografia fotograficzna / Katarzyna Moskała, Mirosław A. Supruniuk ; tłumaczenie streszczenia: Wojciech Kallas
 

Z.VIa.4889

 

Maciej Smolak

Peri hedones, czyli o przyjemności w Etyce nikomachejskiej (VII 11-14) Arystotelesa. Studium egzegetyczne
W.XVIa.7891/3 red. Ewa Letkiewicz Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian
 

W.XIXh.2485

 

Ewa Maj

Dziennikarki prasy dla kobiet w Polsce 1918-1939. Portret zbiorowy na podstawie publicystycznego samoopisu
Krzysztof Kosiński Ekonomia krwi
Z.XIII.7767 Stefan Troebst, Magda

Włostowska

Europa Środkowo-Wschodnia, Polska a Niemcy w Europie. Wybrane studia i eseje
Z.XIIa.4708 Marek Mosakowski,

Przemysław Kossakowski

Francuska szlachta liberalna a rewolucja
Z.XIV.10732 Kamil Ruszała Galicyjski Eksodus. Uchodźcy z Galicji podczas I wojny światowej w monarchii Habsburgów
W.XVIa.7892 Krzysztof Tomasik Gejerel. Mniejszości seksualne w PRL-u
 

W.Ic.1758

 

red.:Saryusz-Wolska, M

Historia wizualna: obrazy w dyskusjach niemieckich historyków / redakcja naukowa Magdalena Saryusz- Wolska.
W.VIIIa.2949 M.J. Trow Kanut Wielki. Wnuk Mieszka
 

 

W.XVIa.7893

Małgorzata Fidelis, Barbara Klich- Kluczewska, Piotr Perkowski, Katarzyna Stańczak-Wiślicz  

Kobiety w Polsce, 1945-1989. Nowoczesność,

równouprawnienie, komunizm

Z.XIa.2303 Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki Kościuszko i jego następcy. Różne formy walk
Z.VIIb.326 Kurylczyk, Ryszard Kronika lat 1374-1399 podkanclerza koronnego Klemensa z Moskorzewa herbu Pilawa
W.XVIa.7894 Barbara Marczuk-Szwed Marie de Gournay (1565-1645): pierwsza francuska emancypantka
W.VIIa.941 Dariusz Wróbel Na pierwszym planie. Możni i szlachta polska wobec bezkrólewia po śmierci Ludwika Andegaweńskiego
Z.XXIa.866 Agnieszka Zajączkowska- Drożdż Od dyskryminacji do eksterminacji. Polityka Trzeciej

Rzeszy wobec Żydów w Krakowie (1939-1943)

 

W.Ic.1759

 

Krzysztof Zamorski

Przez profesjonalizację do międzynarodowej ekumeny historyków. Historiografia polska na międzynarodowych kongresach nauk historycznych w latach 1898-1938
W.VIIIa.2950 Mühle Eduard Słowianie: rzeczywistość i fikcja wspólnoty : VI-XV wiek

/ Eduard Mühle ; tłumaczyła Joanna Janicka.

W.XIXc.2625 Aleksandra Kajdańska Ubiory w nowożytnym Gdańsku od poł. XVI
 

W.IIw.1038

Fijałkowski Paweł, Żółkiewska Agnieszka, Janczewska Marta, Żbikowski Andrzej  

Warsze-Warszawa

W.XVIa.7895 Anna Dobrowolska Zawodowe dziewczyny. Prostytucja i praca seksualna
XIIb. /42 ed. Tiziana Lippiello and Roman Malek Scholar from the West Giulio Aleni S.J. (1582-1649) and the Dialogue Between Christianity and China
XIIb. /56(1) ed. Erik Zürcher Kouduo richao. Li Jiubiao’s Diary of Oral Admonitions. A Late Ming Christian Journal /Vol. 1
XIIb. /56(2) ed. Erik Zürcher Kouduo richao. Li Jiubiao’s Diary of Oral Admonitions. A Late Ming Christian Journal / Vol. 2
Z.XIII.7768 Andrzej Furier Kaukaz w dokumentach polskiej służby konsularnej z okresu międzywojennego
Z.XIII.7769 Zygmunt Lasocki Zygmunt Lasocki. Wspomnienia i dokumenty z

działalności dyplomatycznej w latach 1919–1927

Z.XIb.1760 Marta Cichocka Na niwie niepodległej wiedzy. Archiwum myśli A. Świętochowskiego na temat państwa i narodu.
Z.IIk.88 Agnieszka Pawłowska Ikonografia godeł cechowych na Pomorzu

brandenbursko-pruskim

XV.816 Janusz Faryś Funkcjonowanie demokracji parlamentarnej w Drugiej Rzeczypospolitej. Konflikty wokół przesilenia
Z.XIb.1761 Ludwig Wilhelm Brüggemann Opis miasta Szczecina
Z.XVIa.7896 Edward Włodarczyk Rozwój gospodarczy miast portowych pruskich

prowincji nadbałtyckich w latach 1808–1914

XIXb.1799 Johann Chapoutot Nazistowska rewolucja kulturalna
Z.XIa.2302 Ks. Rafał Szczurowski

Szczurowski

Pokolenie czasu upadku Rzeczpospolitej w polskich

kazaniach okolicznościowych z lat 1795-1830

 

W.XIXf.540

red. Arkadiusz Janicki, Marta Urszula Dziedzic, Iwona Janicka Nie samą nauką student żyje. Karty z dziejów studenckiego życia codziennego, społecznego, kulturalnego i politycznego na przestrzeni wieków
 

XIXd.2669

 

Bianca Sadowska

Między nauką a polityką. Działalność naukowa i społeczno-polityczna Aleksandra Hilferdinga (1831– 1872)
XXa.4600 Michał Prykaszczyk Generał Tomasz hrabia Łubieński (1784–1870) żołnierz i przedsiębiorca
 

W.XIXd.2670/10

seria: Studia Historica Gedanensia Historia w szkolnej ławce i w uniwersyteckiej auli. Nauczanie, kształcenie, wychowanie. Przeszłość i teraźniejszość.
W.VIIIa.2951 Martin Nodl Średniowiecze w nas
Z.XIXf.541 Bożena Ronowska Czarownice Himmlera z niemieckiej kartoteki procesów o czary
 

Z.XIIa.4709

 

Paweł Duda

Krzyż i karabela. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Obojga Narodów w ocenie dyplomacji papieskiej w latach 1623–1635
 

XVIa.7897

 

Jacek Szpak

Polska prowincja paulinów od XVII wieku do 1864 roku.

Dzieje gospodarcze: klasztor na Jasnej Górze w

Częstochowie

XVIIIa.4856 red. Krzysztof Sychowicz Kościół wobec niepodległości Polski 1918-1989. Ludzie

– miejsca – wydarzenia.

 

Z.XIIa.

 

Christian Windler

Missionare in Persien. Kulturelle Diversität und Normenkonkurrenz im globalen Katholizismus (17.-18.

Jahrhundert)

IIz.8352 red.: Tałasiewicz, Marek Kultura – tożsamość – rozwój : 75-lecie polskiego

Pomorza Zachodniego : praca zbiorowa