We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 na Wydziale Historii UW

4 października 2022 r., na naszym Wydziale odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023. Swoją obecnością zaszczycił nas prof. Sławomir Żółtek, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UW, który wygłosił przemówienie do nowo przyjętych studentek i studentów. Głos zabrał następnie dziekan Wydziału Historii, prof. Łukasz Niesiołowski-Spanó, który zwrócił się do osób zebranych w sali oraz – w imieniu nieobecnej z powodu choroby prodziekan ds. studenckich WH, dr hab. Anety Pieniądz – odebrał ślubowanie od nowych studentek i studentów. Przewodniczący Rady Samorządu Studentów WH, p. Krystian Kościug, wygłosił kilka ciepłych słów do swoich nowych koleżanek i kolegów. Wykład inauguracyjny, zatytułowany „Jak dobrze służyć Rzeczypospolitej?” wygłosiła prof. Jolanta Choińska-Mika. Uroczystość zamknął prof. Łukasz Niesiołowski-Spanó, a zakończyła się ona akademicką pieśnią Gaudeamus igitur (wyk. Chór Collegium Musicum UW z odtworzenia). Wśród osób za stołem prezydialnym była również nasza pani prodziekan ds. finansów i badań naukowych, prof. Marzena Zawanowska. Spotkanie poprowadził dr Piotr Okniński.
Wszystkim Państwu życzymy dobrego owocnego nowego roku akademickiego!,Quod Felix, Faustum Fortunatumque Sit! Oby to było szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne!
Fot. Sebastian Gawęda, nasz student!