We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Wyniki konkursu FNP “Start”

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła laureatów i laureatki konkursu w programie START 2024. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców. W tym roku stypendia zostały przyznane po raz 32.

Wśród wyróżnionych osób znalazły mgr Magdalena Jakubowska i dr Martyna Świerk z naszego Wydziału

W ramach programu START przyznawane jest również Stypendium im. Barbary Skargi. Otrzymuje je osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki. Tegoroczną laureatką została dr Anna Dobrowolska, nasza absolwentka (obecnie zatrudniona na Wydziale Socjologii UW).

Serdecznie gratulujemy!

Pełna lista laureatów i laureatek konkursu START 2024

 


Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START w edycji 2023 otrzymają roczne stypendium w wysokości 30 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

Nagrodzeni w tym roku badacze i badaczki wybrani zostali z grona 641 kandydatów i kandydatek. 34 % wszystkich nagrodzonych posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat), w tym 17 kobiet i 17 mężczyzn. Łączna kwota przeznaczona przez FNP na stypendia w 32. konkursie w programie START to 3 056 000 zł.

Stypendyści i stypendystki programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego.

Na czele rankingu instytucji, z których pochodzi największa liczba laureatów i laureatek uplasował się ponownie Uniwersytet Warszawski (16 stypendystów), na drugim miejscu znalazła się Politechnika Wrocławska (13 stypendystów) a na trzecim Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (11 stypendystów).