We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Wyniki naboru wniosków – NAWA Bekker

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki naboru wniosków w programie Bekker NAWA.

Stypendia, pokrywające koszty pobytu w renomowanych ośrodkach naukowych za granicą, otrzyma 77 najlepszych Wnioskodawców. Wśród nich z naszego Wydziału znaleźli się prof. Marek Węcowski oraz mgr Jakub Gruchalski (doktorant).

Celem Programu NAWA Bekker  jest wsparcie doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez finansowanie wyjazdów do uznanych ośrodków badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program oferuje stypendystom możliwość odbycia stażu podoktorskiego lub realizacji części kształcenia doktorskiego, realizacji prac badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy, pozyskania materiałów do pracy naukowej oraz nawiązania długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi.

Szczegółowa lista stypendystów programu im. Bekkera