We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Wyniki rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych ogłosiła wyniki postępowania rekrutacyjnego na kierunki: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii oraz nauki o sztuce.

Wśród osób rekomendowanych do przyjęcia na studia doktoranckie w dyscyplinie historii mamy 14 osób z promotorami z naszego Wydziału (na 16 osób przyjętych).

Serdecznie wszystkim gratulujemy!

Lista rankingowa kandydatów z postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych w ramach dyscypliny Historia w roku akademickim 2023/2024