We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Wyniki wyborów dziekańskich na kadencję 2024-2028

Kolegium Elektorów Wydziału Historii, podczas elektronicznego głosowania w systemie „Ankieter” 13 maja 2024 r. wybrało kandydata na dziekana Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2024–2028. Został nim prof. ucz. Łukasz Niesiołowski-Spanò. Kandydat zostanie dziekanem po powołaniu na to stanowisko przez rektora UW.

 

W głosowaniu oddano 76 głosów, wszystkie były ważne. Prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò otrzymał 63 głosy na TAK, 9 głosów na NIE, 4 osoby się wstrzymały. Tym samym prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò został wybrany na kandydata na dziekana Wydziału Historii UW.

 

Informacja Wydziałowej Komisji Wyborczej

Prof. Łukasz Niesiołowski-Spano jest historykiem specjalizującym się w historii starożytnej Palestyny, dziejach biblijnego Izraela oraz Filistynów. Jego edukacja akademicka jest od początku związana z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie w 1997 roku ukończył studia w ówczesnym Instytucie Historycznym, a w 2002 roku uzyskał stopień naukowy doktora. Habilitację zdobył w 2013 roku. W latach 2016–2020 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Historycznego UW, a od 2020 roku jest dziekanem Wydziału Historii.

Profesor jest członkiem wielu prestiżowych stowarzyszeń naukowych, w tym European Association of Biblical Studies, Society of Biblical Literature, Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej, Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Upowszechniania Nauki. Jest także aktywnym popularyzatorem nauki.

 

Procedura wyborcza

Proces wyborczy na stanowisko dziekana Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego jest określony i przeprowadzany zgodnie z regulaminem Wydziału oraz statutem UW. Oto kluczowe informacje dotyczące procedury wyborczej:

Czynne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom kolegium elektorów wydziałowych. Natomiast osoba kandydująca na dziekana musi spełniać następujące warunki:

  • pełna zdolność do czynności prawnych;
  • korzystanie z pełni praw publicznych;
  • Brak prawomocnego wyroku za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz brak kar dyscyplinarnych;
  • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa.
  • zatrudnienie na Wydziale Historii UW na stanowisku profesora, profesora uczelni lub adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego.

Na Wydziale Historii UW głosowanie indykacyjne odbyło się 22 kwietnia 2024 r. i wskazało trzy kandydatury: prof. Jolantę Choińską-Mikę (8 głosów), prof. Michała Leśniewskiego (7 głosów) oraz prof. Łukasza Niesiołowskiego-Spanò (58 głosów).

Kandydaci do 30 kwietnia 2024 r. mieli czas na potwierdzenie chęci kandydowania. Spośród indykowanych osób dwie zrezygnowały z ostatecznego kandydowania (prof. Choińska-Mika i prof. Leśniewski), natomiast prof. Niesiołowski-Spanò wyraził chęć kandydowania

Głosowanie ostateczne odbyło się 13 maja 2024 r. i wyłoniło kandydata na dziekana Wydziału Historii UW na kadencję 2024-2028.