We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Zasady rozliczania pensum dydaktycznego

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Dziekana Wydziału Historii z 1 lipca 2021 r. w sprawie zasad rozliczania pensum dydaktycznego na Wydziale Historii.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1 października 2021 roku.

Link