We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Zwyciężyliśmy w rankingu „Perspektyw” 2023

29 czerwca 2023 r. opublikowany został Ranking Szkół Wyższych „Perspektywy 2023”. W rankingu kierunków studiów “historia” na naszym Wydziale po raz kolejny zajęła 1. miejsce.

Ranking kierunków studiów to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. W rankingu 2023 „Perspektywy” oceniły 74 grupy kierunki studiów (w ubiegłym roku były 73) w dziewięciu dziedzinach obejmujących nauki: humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, techniczne, medyczne i o zdrowiu, a także rolnicze, leśne i weterynaryjne.

Ranking kierunków studiów “Perspektywy 2023”, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się z 12 lub 13 wskaźników, pogrupowanych w sześć głównych kryteriów i jedno kryterium dodatkowe. Różne są także wskaźniki wag poszczególnych kryteriów – w zależności od specyfiki kierunku. Kryteria główne to: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, potencjał dydaktyczny, potencjał naukowy, umiędzynarodowienie oraz kryterium dodatkowe tj. egzaminy lekarskie, prawnicze czy uprawnienia projektowe.

Był to pierwszy ranking opublikowany z uwzględnieniem wyników ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni za lata 2017-2021.


W ogólnym rankingu uczelni Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce ex aequo  z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Nasza uczelnia jest liderem pod względem liczby najlepszych kierunków studiów – mamy ich aż 22, w tym historię na naszym Wydziale.

 1. Administracja
 2. Astronomia
 3. Chemia
 4. Dziennikarstwo i komunikacja
 5. Ekonomia
 6. Filologia polska
 7. Filologie obce (bez anglistyki) i lingwistyka
 8. Filozofia
 9. Fizyka
 10. Geografia
 11. Historia
 12. Informatyka
 13. Informatyka i ekonometria
 14. Kierunki o bezpieczeństwie
 15. Kulturoznawstwo
 16. Matematyka
 17. Ochrona środowiska
 18. Politologia
 19. Prawo
 20. Psychologia
 21. Socjologia
 22. Stosunki międzynarodowe

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia z kolei aż 30 wskaźników, zgrupowanych wokół siedmiu kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie.


Link do rankingu uczelni

Link do rankingu kierunków studiów