We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Projekty dofinansowane w ramach NPRH

Rozstrzygnięto konkurs Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zorganizowany w dwóch modułach: „Dziedzictwo Narodowe” oraz „Uniwersalia 2.1”. Wśród zwycięskich projektów znalazły się trzy z Wydziału Historii.

W programie Dziedzictwo Narodowe:

  • Projekt dra hab. Artura Markowskiego „Status prawny Żydów na ziemiach polskich pod zaborami i w II Rzeczypospolitej. Edycja źródeł”
  • Projekt dra hab. Konrada BobiatyńskiegoEdycja diariusza wojewody witebskiego Jana Antoniego Chrapowickiego (1612-1685), cz. IV-VI

W programie Uniwersalia 2.1:

  • Tłumaczenie na język angielski monografii dra hab. Artura Markowskiego: „Przemoc antyżydowska i wyobrażenia społeczne. Pogrom białostocki 1906 roku”

 


Narodowy Program Rozwoju Humanistyki realizowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2011 roku. W jego ramach finansowane są wieloletnie projekty naukowe z zakresu humanistyki. Moduł „Dziedzictwo Narodowe” dotyczy tworzenia publikacji dokumentacyjnych, bibliograficznych, słownikowych, krytycznych wydań źródeł i utworów literackich, a także kompendiów wiedzy. Dzięki „Uniwersaliom” upowszechniane są osiągnięcia polskich humanistów na świecie i finansowane projekty obejmujące m.in. przekłady najistotniejszych światowych dzieł kultury na język polski wraz z ich naukowym opracowaniem edytorskim.