We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Kościuszko Foundation Grants dla naszego doktoranta

Fundacja Kościuszkowska ogłosiła wyniki naboru w konkursie o granty naukowe na prowadzenie badań na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2024/2025.

Wśród niewielu wyróżnionych osób z całej Polski znalazł się nasz doktorant, p. Łukasz Kożuchowski, który na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku oraz w archiwach w Waszyngtonie przez trzy miesiące będzie realizował swój projekt badawczy dot. postrzegania przez dyplomację amerykańską społeczeństwa Królestwa Polskiego w ostatnich latach przed I wojną światową (tytuł projektu: “Society of the Kingdom of Poland during the last years of the Russian imperial rule in the eyes of American diplomacy (1905-1915)”). Uniwersytet Columbia przyjmie naszego doktoranta na stanowisko visiting scholar.

Pan Kożuchowski zdobył grant w kategorii Kościuszko Foundation Grants. Opiekunem naukowym p. Kożuchowskiego jest prof. ucz. Artur Markowski.

Fundacja Kościuszkowska to jedna z najstarszych organizacji polonijnych, zajmujących się promowaniem naukowej i kulturalnej współpracy między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Fundacja od lat przyznaje stypendia naukowcom, chcącym studiować, prowadzić badania lub nauczać w Stanach Zjednoczonych. Granty przyznawane są w trzech kategoriach:

Kościuszko Foundation Fellowship skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora. Trwające od 3 do 6 miesięcy stypendium umożliwia osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych, instytucjach rządowych lub organizacjach pozarządowych.

Kościuszko Foundation Grants to granty trwające od 3 do 6 miesięcy  przeznaczone dla studentów i studentek studiów doktoranckich na polskich uczelniach. Celem stypendium jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, lub organizacji pozarządowej w USA.

Kościuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawane jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej na amerykańskich uczelniach. Przyznawane są  maksymalnie na 9 miesięcy.