We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Medal „Lux et laus” dla prof. Marii Koczerskiej

Miło nam poinformować, że medal „Lux et laus”, honorujący wybitne osiągnięcia w badaniach nad średniowieczem, został przyznany profesor Marii Koczerskiej, emerytowanej pracownicy Wydziału Historii, byłej dyrektor Instytutu Historycznego UW (2008-2012).

Medal przyznawany jest przez Stały Komitet Mediewistów Polskich od 2006 r. Do tej pory uzyskali go m.in. Witold Hensel, Gerard Labuda, Jacques Le Goff, Teresa Michałowska czy Eduard Mühle. Wśród odznaczonych tych medalem byli także pracownicy naszego Wydziału: Karol Modzelewski i Henryk Samsonowicz.

Serdecznie gratulujemy!


Profesor Maria Koczerska to polska mediewistka, badaczka dziejów Kościoła katolickiego w średniowieczu i specjalistka w zakresie nauk pomocniczych historii. Swoje wykształcenie odebrała na Uniwersytecie Warszawskim (magisterium w 1967), z nim też związała swoją drogę naukową (doktorat w 1972, habilitacja w 1980, tytuł profesora w 2006).

Pełniła wiele zaszczytnych funkcji, m.in. byłą sekretarzem naukowym Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, członkinią komitetu głównego Olimpiady Historycznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego. Była też jedną z założycielek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.

W 2010 została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.