We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Adam Talarowski

Tytuł rozprawy

Studia z dziejów polskiej myśli politycznej drugiej połowy XV wieku. Jan Długosz, Jan Ostroróg i Filip Kallimach.

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Talarowski A., Dzieje w rękach Opatrzności. Elementy historiozofii Jana Długosza i jej uwarunkowania, Roczniki Historyczne 84, 2018.

     

  • Talarowski A., Od poganina do króla arcychrześcijańskiego. Wizerunek Władysława Jagiełły w Rocznikach Jana Długosza, Średniowiecze Polskie i Powszechne 9 (13), 2017.