We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Jacek Kordel

Biogram

Ur. 1988 w Warszawie, studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim i Wolnym Uniwersytecie Berlińskim 2007-2012. Magisterium z wyróżnieniem 2012, doktorat z wyróżnieniem 2017 (nagroda Prezesa Rady Ministrów oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym).

Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (w ramach programu Start), Ministra nauki i szkolnictwa wyższego (stypendium dla wybitnych młodych naukowców), Fundacji im. Augusta Cieszkowskiego, Austriackiej Fundacji Stypendialnej, Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej.

Staże badawcze m. in. w Instytucie Historii Wschodnioeuropejskiej Uniwersytetu Wiedeńskiego, Instytucie Historii Europejskiej w Moguncji i Instytucie Historii i Etnologii Saskiej w Dreźnie.

Zainteresowania naukowe: dzieje nowożytnej Rzeczypospolitej i Rzeszy Niemieckiej; obraz osiemnastowiecznej Polski w oczach zachodnioeuropejskich intelektualistów.

Lista publikacji

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

  • The Polish-Lithuanian Commonwealth in Eighteen-century Alliance Treaties of the Neighbouring Countries, 1720–72, “Acta Poloniae Historica” 116, 2017, s. 209-248.

  • Die sächsischen Bemühungen um die Sicherung der bayerischen Erbfolge, 1760-1777, “Blätter für deutsche Landesgeschichte” 154, 2018, s. 549-596.