We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab., prof. ucz. Marcin Pauk

Biogram

Ur. 1974 w Warszawie, absolwent VI LO im. Tadeusza Reytana, magisterium w IHUW (1998), doktorat tamże (2005, promotor – prof. dr hab. Karol Modzelewski), w latach 2002 – 2015 pracownik naukowy Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, zatrudniony w IHUW od 2009 jako adiunkt; doktor habilitowany od 2017, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Lanckorońskich, Uniwersytetu w Konstancji oraz Wolnego Uniwersytetu w Berlinie; laureat I Nagrody im. Aleksandra Gieysztora za publikację historyczną.
Zaintersowania badawcze: historia społeczna i ustrojowa Europy Środkowej (ze szczególnym uwzględnieniem ziem czeskich) oraz Rzeszy Niemieckiej X – XIII w., prawo kanoniczne i procesy akulturacji chrześcijaństwa w Europie średniowiecznej VIII – XII w., ideologia władzy, fundacje religijne, kulty świętych i ich rola polityczna, geneza elit spolecznych, procesy migracyjne w pełnym średniowieczu.

Najważniejsze publikacje