We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Karolina Frank

Biogram

Zajmuję się historią Grecji klasycznej i hellenistycznej. Do moich zainteresowań badawczych należą w szczególności tematy dotyczące religii i dywinacji, pozycji i roli poszczególnych płci w społeczeństwie antycznym oraz życia codziennego starożytnych Greków. Uzyskałam magisterium z historii starożytnej w 2014 r. i kulturoznawstwa w 2016 r. na Uniwersytecie Warszawskim. W 2021 r. obroniłam pracę doktorską pt. “Oracular inquiries and daily life. The oracle of Dodona in the Classical and Hellenistic period” na University College London. Obecnie jestem kierownikiem projektu “Kobieca północ: Portret greckich kobiet w Epirze, Ilirii i Tesalii w okresie późnoklasycznym i hellenistycznym” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu SONATINA 6.

Najważniejsze artykuły naukowe

  • ‘Marrying a Goddess: An Insight into the Role of Goddesses in the Power-Struggle Motif of Old Comedy’, D. Lewandowska et al. (eds), ΣΧΟΛΗ. Cupido dominandi. Żądza władzy – władza nad żądzą. Lust for Power – Power over Lust. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2015. ISBN 978-83-64003-50-9

  • ‘“Oh Zeus Naios and Diona, will I succeed?” Women’s inquiries at the oracle of Dodona in the Classical and Hellenistic periods’, G. Gilles et al. (eds.), Female Agency in the Ancient Mediterranean. Liverpool: Liverpool University Press. Forthcoming in 2022.

Projekty naukowe