We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Marina Sedova

Biogram

ORCID: 0009-0006-8768-6894

Ur. w Syktywkarze. Ukończyła studia judaistyczne drugiego stopnia w Narodowym Uniwersytecie „Akademia Kijowsko-Mohylańska” w 2022 roku. Praca magisterska P.T. “Functioning of Jewish cemeteries in Galicia from the early twentieth century until the Second World War.”

Tytuł rozprawy

NOWOCZESNOŚĆ I SACRUM. Przestrzenie religijne (synagoga, cmentarz, mykwa) w gminach żydowskichw Królestwie Polskim w 1 połowie XIX wieku (1815-1862)

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Sedova, Marina, “A Love Triangle? Hevra Kadisha, the Jewish Community and the Government in Eastern Galicia in the First Half of the Twentieth Century,” przyjęty do druku w Kwartalniku Historii Żydów