We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Patrycja Szwedo-Kiełczewska

Tytuł rozprawy

Jagiellonowie i miasto Poznań (1385-1506). Z badań nad komunikacją polityczną w późnym średniowieczu

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Sub banderio cruciatae – Władysław III Jagiellończyk jako średniowieczny rycerz idealny: wizerunek władcy na podstawie “Roczników” Jana Długosza, “Średniowiecze Polskie i Powszechne”, 9 (13), 2017, s. 186-210

  • Treści religijne w arengach dokumentów Kazimierza Jagiellończyka, [w:] Monarchia – społeczeństwo – tożsamość. Studia z dziejów średniowiecza, red. K. Gołąbek, M.A. Janicki i in., Warszawa 2019, s. 177-195

  • Działania Kazimierza Jagiellończyka i jego synów wobec miast kościelnych w Wielkopolsce (1447-1548), [w:] Jagiellonowie i ich świat. Polityka kościelna i praktyki religijne Jagiellonów, red. B. Czwojdrak, J. Sperka, P. Węcowski, Kraków 2020, s. 243-281

  • P. Szwedo-Kiełczewska, Charakter i wielkość osiedli: miasta i miasteczka na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej w drugiej połowie XVI wieku, [w:] Atlas historyczny Polski. Kujawy i ziemia dobrzyńska w drugiej połowie XVI, red. W. Duży, przy współpracy A. Borka i M. Słomskiego, cz. 2: Komentarz, indeksy, Warszawa 2021, s. 96-111 (w druku)