We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Projekt nagrodzony w programie NCN Sonata 17

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu SONATA 17 (2022). Wśród laureatek i laureatów znalazła się pracowniczka naszego Wydziału, dr Magdalena Kozłowska.

Pani doktor będzie realizowała projekt pt. Mieszkańcy Wschodu: Żydzi z obszarów Bliskiego Wschodu w oczach polskich Żydów w dwudziestoleciu międzywojennym. Kwota dofinansowania to 219 952 zł.

Gratulujemy!

W tej edycji konkursu NCN SONATA złożono 1139 wniosków na łączną kwotę ponad 1 mld złotych. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 239 projektów, których budżet wynosi w sumie ponad 240 mln złotych.

Konkurs SONATA 17 skierowany jest do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań.

Listy rankingowe konkursu są dostępne na stronie Narodowego Centrum Nauki.