We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Rekrutacja do Programu MOST na semestr letni 2023/2024

Informujemy, że 31 października 2023 r. rozpoczęła się rekrutacja do Programu MOST na semestr letni w roku akademickim 2023/2024. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2023 r.

Zasady działania i opis programu MOST

Program MOST ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia poprzez odbywanie przez studentów i studentki semestralnych lub rocznych studiów a w przypadku doktorantów i doktorantek semestralnego lub rocznego kształcenia w innej uczelni niż macierzysta. Program jest adresowany do uczelni będących sygnatariuszami Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia, a także uczelni mających status uczelni stowarzyszonej z Programem MOST.

Strona Programu MOST oraz profil na Facebooku.