We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Wyniki konkursu na dofinansowanie badań – jesień 2022

Przedstawiamy wyniki konkursu na dofinansowanie działalności naukowej pracowników Wydziału Historii oraz doktorantów, realizujących swoje badania pod opieką pracowników naszego  Wydziału, w edycji jesiennej 2022 r.

Złożyli Państwo 42 wnioski na łączną kwotę 144 273 zł.

W ramach obecnego konkursu przyznaliśmy dofinansowania w następujących kategoriach:

  1. Kwerendy (15 950 zł)
  2. Organizacja konferencji (17 850 zł)
  3. Tłumaczenia i korekty językowe (6 510 zł)
  4. Publikacje (22 420 zł)
  5. Udział w konferencjach (2 820 zł).
  6. Wniosków o zakupy archiwaliów w tym konkursie nie było.

Łączna kwota dofinansowania to 65 550 zł.

Fundusze przyznane w tym konkursie muszą zostać wydane do 31 lipca 2023 r.

W przypadku kwot opatrzonych adnotacją „warunek” warunkiem wypłacenia przez WH kwoty przyznanego dofinansowania jest przedstawienie odrzuconego wniosku do IDUB-u o mikrogrant (lub ewentualnie do CRAC-u, Fundacji UW) lub podanie uzasadnienia, dlaczego nie można się o niego ubiegać.

Niekiedy wskazany jest cel, na który przyznano dofinansowanie.

Informacja o przyznaniu środków nie jest jednoznaczna z możliwością ich natychmiastowego wydatkowania.

Do uruchomienia środków konieczne jest wypełnienie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego „wniosek o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 50 000 zł”.

Rozliczenia będą dokonywane na podstawie faktur wystawianych na Uniwersytet Warszawski (NIP: 525-001-12-66; w przypadku faktur zagranicznych NIP: PL 525-001-12-66) jako nabywcę albo innych dokumentów przygotowanych w uzgodnieniu z pracownikami Sekcji finansowej WH, a przedkładanych prodziekan Marzenie Zawanowskiej.

Ogłoszenie kolejnego konkursu jest planowane na wiosnę 2023 roku.

Typy działań Przyznane środki Uwagi
Kwerenda w archiwach lub bibliotekach
15950
Garbuz Grzegorz 1500 warunek (IDUB)
Kosińska Urszula 2000 warunek (IDUB)
Majewski Piotr Maciej 2000 warunek (IDUB)
Markowski Artur 500
Michałowska-Mycielska Anna 500
Miśkiewicz Radosław 1000 warunek (IDUB)
Myśliwski Grzegorz 500
Niewiadomski Igor 450
Nowakowska Julia 1500
Polit Monika 2000 warunek (IDUB)
Rzepka Jacek 1500 warunek (IDUB, CRAC)
Wagner Katarzyna 1000
Węcowski Piotr 1500
Udział w konferencji naukowej
2820
Bartoszewicz Agnieszka 300
Knajp Marta 550
Kożuchowski Łukasz 700
Michałowska-Mycielska Anna 900 warunek (IDUB)
Włodarski Adam 370
Organizacja konferencji, warsztatów, seminarium
17850
Brzostek Błażej 1200
Frejtag Jakub 3000 warunek
(IDUB, Fundacja UW)
Kopczyński Michał 5000 warunek (IDUB)
Kulesza Ryszard 250
Leśniewski Michał 3000 warunek (IDUB)
Markowski Artur 600
Ptaszyński Maciej 4800 warunek (IDUB)
Przekład lub korekta językowa tekstów naukowych
6510
Bartoszewicz Agnieszka 900
Bielawski Krzysztof 650
Brzostek Błażej 2700 na 3 teksty
Grabski August 900
Knajp Marta 900
Ptaszyński Maciej 460
Publikacja tekstów naukowych
22420
Błachnio Jan 1600 warunek (IDUB)
Korzeniowski Hubert 2000
Kulecka Alicja 2500
Okniński Piotr 3220
Pauk Marcin R. 4000 warunek (IDUB)
Rutkowski Tadeusz Paweł 1600
Stebnicka Krystyna 5000
Żmudzki Paweł 2500
Suma końcowa
65550