We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Wyniki konkursu na dofinansowanie badań – wiosna 2024

Przedstawiamy wyniki konkursu na dofinansowanie działalności naukowej pracowników Wydziału Historii oraz doktorantów, realizujących swoje badania pod opieką pracowników naszego  Wydziału, w edycji wiosennej 2024 r. Łączna kwota przyznanych dofinansowań to 85 883 zł.

  1. Kwerendy (32 918 zł)
  2. Organizacja konferencji (12 150 zł)
  3. Tłumaczenia i korekty językowe (12 150 zł)
  4. Publikacje (3000 zł)
  5. Udział w konferencjach (20 005 zł)
  6. Zakupy archiwaliów (5660 zł)

Fundusze przyznane w tym konkursie muszą zostać wydane do 31 października 2024 r.

Informacja o przyznaniu środków nie jest jednoznaczna z możliwością ich natychmiastowego wydatkowania. Do uruchomienia środków konieczne jest wypełnienie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego (zakładka: „wniosek o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 50 000 zł”).

Ogłoszenie kolejnego konkursu jest planowane na jesieni 2024 roku.

 

TABELA W ALFABETYCZNYM UKŁADZIE NAZWISK

Imię i nazwisko // Name and surname  Charakter działania // Nature of activity Przyznane Warunek
Balogh Michał Przekład lub korekta językowa tekstów naukowych // Translation or linguistic proofreading of scholarly texts 1500
Bartoszewicz Agnieszka Przekład lub korekta językowa tekstów naukowych // Translation or linguistic proofreading of scholarly texts 900
Bastero Acha Marina Kwerenda w archiwach lub bibliotekach // Query in archives or libraries 1500 Idub mikrogrant
Bobiatyński Konrad Udział w konferencji naukowej // Participation in conferences 600
Borczyńska Julia Kwerenda w archiwach lub bibliotekach // Query in archives or libraries 1000
Byrski Albert Kwerenda w archiwach lub bibliotekach // Query in archives or libraries 850
Byrski Albert Udział w konferencji naukowej // Participation in conferences 2000
Gaidai Olga Udział w konferencji naukowej // Participation in conferences 600
Gerasimova Victoria Kwerenda w archiwach lub bibliotekach // Query in archives or libraries 900
Gerasimova Victoria Udział w konferencji naukowej // Participation in conferences 295
Gniadek-Zieliński Michał Udział w konferencji naukowej // Participation in conferences 500
Gniadek-Zieliński Michał Zakup kopii materiałów archiwalnych // Purchase of copies of archival materials 2000 Idub mikrogrant (badania wstępne)
Janiak-Jasińska Agnieszka Organizacja konferencji naukowej, warsztatów lub seminarium badawczego // Organization of conferences, workshops or research seminars 2000
Janicki Marek Kwerenda w archiwach lub bibliotekach // Query in archives or libraries 400
Janicki Marek Organizacja konferencji naukowej, warsztatów lub seminarium badawczego // Organization of conferences, workshops or research seminars 2000
Janicki Marek / Przegląd Przekład lub korekta językowa tekstów naukowych // Translation or linguistic proofreading of scholarly texts 2000
Kaczmarski Paweł Udział w konferencji naukowej // Participation in conferences 650
Kisiel Tomasz Zakup kopii materiałów archiwalnych // Purchase of copies of archival materials 2000
Knajp Marta Udział w konferencji naukowej // Participation in conferences 700
Knajp Marta Udział w konferencji naukowej // Participation in conferences 350
Kordel Jacek Kwerenda w archiwach lub bibliotekach // Query in archives or libraries 1500 Idub mikrogrant
Kordel Jacek Udział w konferencji naukowej // Participation in conferences 500
Kożuchowski Łukasz Kwerenda w archiwach lub bibliotekach // Query in archives or libraries 1500
Kożuchowski Łukasz Kwerenda w archiwach lub bibliotekach // Query in archives or libraries 1200
Kroll Piotr Udział w konferencji naukowej // Participation in conferences 720
Kulesza Ryszard Przekład lub korekta językowa tekstów naukowych // Translation or linguistic proofreading of scholarly texts 900
Kulesza Ryszard Organizacja konferencji naukowej, warsztatów lub seminarium badawczego // Organization of conferences, workshops or research seminars 650
Kusio Mateusz Udział w konferencji naukowej // Participation in conferences 2300 Idub mikrogrant/Crac
Latoch Ladislas Kwerenda w archiwach lub bibliotekach // Query in archives or libraries 500
Lenda Natalia Kwerenda w archiwach lub bibliotekach // Query in archives or libraries 650
Leśniewski Michał Kwerenda w archiwach lub bibliotekach // Query in archives or libraries 3500 Idub mikrogrant
Majewski Piotr Maciej Kwerenda w archiwach lub bibliotekach // Query in archives or libraries 3500 Idub mikrogrant
Markowski Artur Organizacja konferencji naukowej, warsztatów lub seminarium badawczego // Organization of conferences, workshops or research seminars 5000
Michałowska-Mycielska Anna Przekład lub korekta językowa tekstów naukowych // Translation or linguistic proofreading of scholarly texts 700
Michałowska-Mycielska Anna Udział w konferencji naukowej // Participation in conferences 720
Michałowska-Mycielska Anna Udział w konferencji naukowej // Participation in conferences 1100
Morozova  Olha Przekład lub korekta językowa tekstów naukowych // Translation or linguistic proofreading of scholarly texts 1500
Morozova Olha Udział w konferencji naukowej // Participation in conferences 1500 Idub mikrogrant
Myśliwski Grzegorz Udział w konferencji naukowej // Participation in conferences 650
Nagielski Mirosław Udział w konferencji naukowej // Participation in conferences 600
Nowakowski Paweł Organizacja konferencji naukowej, warsztatów lub seminarium badawczego // Organization of conferences, workshops or research seminars 2500 Idub mikrogrant/Crac
Oniszczuk Aleksandra Zakup kopii materiałów archiwalnych // Purchase of copies of archival materials 560
Opaliński Tomasz Władysław Kwerenda w archiwach lub bibliotekach // Query in archives or libraries 268
Opaliński Tomasz Władysław Kwerenda w archiwach lub bibliotekach // Query in archives or libraries 1500
Pawełczak Marek Kwerenda w archiwach lub bibliotekach // Query in archives or libraries 3000 Idub mikrogrant
Pawlińska Marta Kwerenda w archiwach lub bibliotekach // Query in archives or libraries 650
Pérez Yarza Lorena Udział w konferencji naukowej // Participation in conferences 2500 Idub mikrogrant/Crac
Pérez Yarza Lorena Udział w konferencji naukowej // Participation in conferences 2500 Idub mikrogrant/Crac
Ptaszyński Maciej Przekład lub korekta językowa tekstów naukowych // Translation or linguistic proofreading of scholarly texts 1500
Ptaszyński Maciej Przekład lub korekta językowa tekstów naukowych // Translation or linguistic proofreading of scholarly texts 900
Ptaszyński Maciej Przekład lub korekta językowa tekstów naukowych // Translation or linguistic proofreading of scholarly texts 1250
Ptaszyński Maciej Publikacja książki // Book publication 3000 Idub mikrogrant/podanie rektor
Rastaszański Michał Kwerenda w archiwach lub bibliotekach // Query in archives or libraries 1000
Rea Andrés Kwerenda w archiwach lub bibliotekach // Query in archives or libraries 3000 Crac
Rutkowski Tadeusz P. Zakup kopii materiałów archiwalnych // Purchase of copies of archival materials 1100
Sikorska-Kulesza Jolanta Przekład lub korekta językowa tekstów naukowych // Translation or linguistic proofreading of scholarly texts 1000
Węcowski  Marek Udział w konferencji naukowej // Participation in conferences 500
Węcowski Marek Kwerenda w archiwach lub bibliotekach // Query in archives or libraries 3500 Idub mikrogrant/Crac
Węcowski Piotr Kwerenda w archiwach lub bibliotekach // Query in archives or libraries 3000 Idub mikrogrant
Węcowski Piotr Udział w konferencji naukowej // Participation in conferences 720