We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Wyniki konkursu na dofinansowanie badań – wiosna 2023

Przedstawiamy wyniki konkursu na dofinansowanie działalności naukowej pracowników Wydziału Historii oraz doktorantów, realizujących swoje badania pod opieką pracowników naszego  Wydziału, w edycji wiosennej 2023 r.

Kwoty przyznano w następujących kategoriach konkursowych:

  • Kwerendy (22 305 zł)
  • Organizacja konferencji (10 100 zł)
  • Tłumaczenia i korekty językowe (6 750 zł)
  • Publikacje (9 000 zł)
  • Udział w konferencjach (15 845 zł)
  • Zakupy archiwaliów (1 706 zł).

Łącznie przeznaczono na ten cel 65 706 zł. Trzy wnioski zostały odrzucone ze względów formalnych. W przypadku kwot opatrzonych adnotacją „warunek: idub” warunkiem wypłacenia przez WH kwoty przyznanego dofinansowania jest przedstawienie odrzuconego wniosku o mikrogrant lub podanie uzasadnienia, dlaczego nie można się o niego ubiegać. Niekiedy w przypadku osób, które otrzymały częściowe finansowanie, wskazywaliśmy cel, na które przyznano dofinansowanie.

Fundusze przyznane w tym konkursie muszą zostać wydane do 31 października 2023 r.

Informacja o przyznaniu środków nie jest jednoznaczna z możliwością ich natychmiastowego wydatkowania. Do uruchomienia środków konieczne jest wypełnienie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego (zakładka: „wniosek o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 50 000 zł”).

Ogłoszenie kolejnego konkursu jest planowane na jesieni 2023 roku.

Charakter działań Przyznane środki w PLN Uwagi
Kwerenda w archiwach lub bibliotekach / Query in archives or libraries
Bartoszewicz Agnieszka 1000
Borczyńska Julia 3000 warunek: idub
Grabowska-Zywar Malwina 1700 warunek: idub
Kisiel Tomasz 1700
Kożuchowski Łukasz 3000
Kroll Piotr 900
Markowski Artur 1000
Michałowska-Mycielska Anna 1000
Niewiadomski Igor 200
Opaliński Tomasz 1105 600 Kraków + 505 Lublin
Pełech Tomasz 3000 warunek: idub
Polit Monika 3000 warunek: idub
Ptaszyński Maciej 1000
Węcowski Piotr 700
Organizacja konferencji naukowej, warsztatów lub seminarium badawczego / Organization of conferences, workshops or research seminars
Janiak-Jasińska Agnieszka 3200 2000 seminarium + 1200 warsztat
Markowski Artur 3000
Myśliwski Grzegorz 900
Nagielski Mirosław 3000
Przekład lub korekta językowa tekstów naukowych / Translation or linguistic proofreading of scholarly texts
Bartoszewicz Agnieszka 900
Błachnio Jan 4000
Michałowska-Mycielska Anna 750
Ptaszyński Maciej 1100
Publikacja książki / Book publication
Palamedesa Redakcja 9000
Udział w konferencji naukowej / Participation in conferences
Bobiatyński Konrad 800
Czarniecka Anna 800
Frejtag Jakub 3000 warunek: idub
Kaczmarski Paweł 650
Kroll Piotr 500
Nagielski Mirosław 800
Niewiadomski Igor 85 50 pamięć + 35 sport
Nowakowska Julia 510
Okniński Piotr 2500 warunek: idub
Szafranowski Jerzy 3000 warunek: idub
Węcowski Piotr 200
Zawanowska Marzena 3000 warunek: idub
Zakup kopii materiałów archiwalnych / Purchase of copies of archival materials
Kisiel Tomasz 746
Oniszczuk Aleksandra 960
Suma końcowa 65706