We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Zwycięski projekt w konkursie NPRH

Rozstrzygnięto konkurs Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W module “Dziedzictwo narodowe” wśród zwycięskich wniosków znalazł się projekt dr Katarzyny Wagner „Łupy wojenne. Szwedzkie grabieże Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w.

Wniosek otrzymał finansowanie w kwocie 1 088 307zł.

Celem projektu “Łupy wojenne. Szwedzkie grabieże Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w.” jest opracowanie katalogów online i książkowego łupów wojennych i trofeów, znajdujących się w zbiorach publicznych instytucji kultury w Sztokholmie i Uppsali, zrabowanych podczas „potopu” i Wielkiej Wojny Północnej. Równolegle zostaną przeprowadzane szczegółowe kwerendy w szwedzkich archiwach oraz w muzeach w celu zebrania źródeł dotyczących organizacji rabunków na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, tras wywozu obiektów, miejsc ich przechowywania poza stolicą Szwecji oraz przygotowanie dokumentacji – naukowej i fotograficznej – zidentyfikowanych łupów wojennych na potrzeby powstania katalogu oraz dalszego rozszerzania bazy.


Narodowy Program Rozwoju Humanistyki realizowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2011 roku. W jego ramach finansowane są wieloletnie projekty naukowe z zakresu humanistyki. Moduł „Dziedzictwo Narodowe” dotyczy tworzenia publikacji dokumentacyjnych, bibliograficznych, słownikowych, krytycznych wydań źródeł i utworów literackich, a także kompendiów wiedzy. Dzięki „Uniwersaliom” upowszechniane są osiągnięcia polskich humanistów na świecie i finansowane projekty obejmujące m.in. przekłady najistotniejszych światowych dzieł kultury na język polski wraz z ich naukowym opracowaniem edytorskim.

W tej edycji zgłoszono 85 wniosków. Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 16 projektów na łączną kwotę 15 683 383,59 zł.