We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Podróż służbowa zagraniczna pracownika / studenta / doktoranta UW

 • Wypełniony i podpisany formularz wyjazdowy należy złożyć w Sekcji Badań Naukowych (wysokość diet i limity hotelowe w poszczególnych krajach).
 • wraz z wnioskiem wyjazdowym proszę złożyć (zgodnie z pismem rektora):
  • w przypadku wyjazdu na konferencję, staż naukowy/dydaktyczny, warsztaty czy uczestnictwo we wspólnych badaniach naukowych: podanie o urlop naukowy do dziekana
  • w przypadku podróży na kwerendę: podanie do rektora
 • Do ww. wniosku proszę dołączyć (zależnie od celu wyjazdu):
  • zaproszenie
  • informacje o konferencji, sympozjum, warsztatach lub innym wydarzeniu z jego strony internetowej lub wiadomości od organizatora
  • rezerwację hotelu
 • Niezbędne jest wykupienie ubezpieczenia się na czas podróży i pobytu za granicą (koszty leczenia, od następstw nieszczęśliwych wypadków, od odpowiedzialności cywilnej). Pracownicy i studenci UW wyjeżdżający za granicę, członkowie ich rodzin oraz osoby towarzyszące mogą na okres wyjazdu na preferencyjnych warunkach przystąpić do ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance poza granicami RP oraz ubezpieczenia: NNW, OC i Bagażu w STU ERGO Hestia SA, na podstawie polisy otwartej numer 436000238548. Ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe wskutek zakażenia koronawirusem, w szczególności COVID-19, niezależnie od stanu ogłoszonej pandemii lub epidemii. Informacje dodatkowe: Emilia Rzeszotek, e-mail: emilia.rzeszotek@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 23 345, Robert Gadomski, e-mail: robert.gadomski@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 23 261.
 • Zakup biletu
  • lotniczego należy dokonać przez Biuro WhyNotTRAVEL* (wyłonione przez UW w drodze przetargu DZP-361-106/2019, umowa nr DZP-362-106/2019), z którym najlepiej skontaktować się mailowo uw@whynottravel.pl lub telefonicznie, celem dokonania rezerwacji biletu. Następnie wyjeżdżający niezwłocznie przekazuje wypełniony i podpisany formularz Zlecenie zakupu biletu lub Zlecenie na zakup biletu na przelot „tanią linią lotniczą” do SBN, która kompletuje podpisy na Wydziale i wysyła zamówienie do realizacji, z kopią do zainteresowanego. Obowiązkiem wyjeżdżającego jest weryfikacja poprawności danych na otrzymanym bilecie
  • kolejowego, na prom lub przejazd autobusem na trasach międzynarodowych, należy wypełnić i złożyć w SBN formularz zlecenie zakupu biletu (bez rezerwacji)
 • Zaleca się rejestrację w serwisie internetowym „Odyseusz” Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rejestracja jest dobrowolna.
 • W ciągu 14 dni od powrotu wyjeżdżający rozlicza się z przyznanych środków w Kwesturze UW, na podstawie rachunku kosztów podróży – należy mailowo skontaktować się z Sekcją Obrotu Zagranicznego / p. Edytą Szaleniec (edyta.szaleniec@uw.edu.pl).
* W przypadku stwierdzenia większej niż 3% różnicy w oferowanych cenach biletu, osoba wyjeżdżająca musi wystąpić do Biura Współpracy z Zagranicą (także e-mailowo na adres: anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl) z prośbą o wyrażenie zgody na kupno biletu w innym biurze / u przewoźnika, przekazując informację o obu cenach. Zgodę należy dołączyć do faktury.

Aktualne informacje o wymaganiach wizowych do poszczególnych państw


Przydatne linki: