We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Ogólnopolska Konferencja Historii Miejskiej

Długi wiek XIX to okres przełomowy pod wieloma względami. Na ziemiach polskich jego rytm wyznaczały doniosłe wydarzenia i zjawiska, które wpływając na ówczesną rzeczywistość poddały redefinicji większość aspektów jej funkcjonowania.

W przypadku miast mechanizmy tego typu współtworzyły dodatkowo proces, który poprzez fundamentalne zmiany w obrębie ich społeczności, przestrzeni czy sytuacji politycznej zaowocował wykształceniem nowego i zupełnie odmiennego w stosunku poprzednich epok, a ze względu na ówczesne warunki polityczne ziem polskich dość eklektycznego modelu miasta nowoczesnego.

W tym kontekście Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Historii Miejskiej, której inauguracyjna edycja odbędzie się pod hasłem Miasto i miejskość na ziemiach polskich w długim wieku XIX. Społeczeństwo, przestrzeń, polityka.

 Konferencja odbędzie się w dniach 24-26 maja 2023 r. na Wydziale Historii UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie, Sala Kolumnowa)


Program wydarzenia dostępny jest pod linkiem.


Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail: konferencja.miejska@uw.edu.pl


Komitet naukowy