We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

10 maja 2023


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • Zachęcamy do wysłuchania wykładów, które zostaną wygłoszone przez kandydatów, zakwalifikowanych do konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Średniowiecznej WH UW. Wszystkie wykłady odbędą się 12 maja online / link


SUKCESY I WYRÓŻNIENIA

 • Marta Michalska została laureatką konkursu Monografie Fundacji na rzecz nauki Polskiej. Rada Wydawnicza FNP zakwalifikowała do wydania pracę pt.Dźwięki, ludzie i nasłuchiwanie Warszawy na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane elementy fonosfery miasta” / link

 

 • Doktorantka Weronika Hanna Kulczewska-Rastaszańska otrzymałam grant na udział w konferencji międzynarodowej Memory Studies Association’s 7th Annual Conference


PUBLIKACJE

 • Urszula Augustyniak, „Zmiany zarządu dóbr ziemskich i urzędnicy Radziwiłłów birżańskich od końca XVI do końca XVII w.”, „Rocznik Lituanistyczny”, t. 8, 2022 / link

 

 • Konrad Bobiatyński, „Kariera Samuela Hieronima Kociełła jako przyczynek do badania mechanizmów awansu urzędników skarbu litewskiego w drugiej połowie XVII wieku”, „Rocznik Lituanistyczny”, t. 8, 2022 / link

 

 • Igor M. Niewiadomski, „Sytuacja ludności cywilnej w Kreishauptmannschaft Ostrow (Ostrów) Mazowiecka z lat 1939–1940. Analiza w świetle źródeł z Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich/Hitlerowskich w Polsce”, [w:] „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX”, red. Kapica B., Kołzowski W., t. 6, 2022, s. 58–79


ZAPROSZENIA

 • 11 maja godz. 16.00, online / seminarium „Miasta Europy środkowowschodniej w XIV-XVII wieku” / referat „Spisy członków rady miasta Krakowa z XIV-XVIII w.: niedocenione źródło do badań nad miejską ideologią władzy” wygłosi dr Piotr Okniński / link

 

 • 15 maja, godz. 12.00-16.00, Sala Kolumnowa Wydziale Historii UW / warsztaty o publikowaniu książek „Publishing workshop”, współorganizowane z Central European University Press / link

 

 • 18 maja, godz. 17.00, online / seminarium mediewistyczno-nowożytnicze Agnieszki Bartoszewicz, Dariusza Kołodziejczyka, Grzegorza Myśliwskiego / wykład „Opis kraju i ludu w polskich źródłach narracyjnych XII–XVII. Perspektywa długiego trwania” wygłosi prof. László Tapolcai / link

 

 • 18-20 maja, Sala Kolumnowa na Wydziale Historii UW / międzynarodowa konferencja „Szpitale w czasach kryzysu” („Hospitals in times of crisis”) / link

 

 • 23 maja, godz. 12.00-14.00, online, wymagana rejestracja / Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób, które są zainteresowane rolą supervisora dla naukowca z zagranicy, który wraz z UW chciałby złożyć grant w ramach działań Maria Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship

 

 • 24-26 maja, Sala Kolumnowa na Wydziale Historii UW / Ogólnopolska Konferencja Historii Miejskiej „Miasto i miejskość na ziemiach polskich w długim wieku XIX. Społeczeństwo, przestrzeń, polityka” / link

 

 • Zapraszamy zgłaszania abstraktów na konferencję „Wawel w XVI wieku – XVI wiek na Wawelu”. Konferencja odbędzie się w Krakowie na Zamku Królewskim na Wawelu w dniach 16-18 listopada 2023 r.  CfP do 19 czerwca 2023 r. / link


W MEDIACH

 • Łukasz Krzyżanowski / „Badanie Zagłady i postaw wobec Żydów. Z czym zmagają się naukowcy?”/ 30 kwietnia 2023, Radio Tok Fm / link


MINIONE WYDARZENIA Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW WH

 • Agnieszka Bartoszewicz, Muzeum Łazienki Królewskie / debata na temat kultu św. Stanisława / 3 maja, godz. 16.00 (pozostali uczestnicy debaty: Krzysztof Skwierczyński, Stanisław Witecki, Kamil Frejlich, Piotr Skowroński) / link

14 kwietnia 2023


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • Na stronie WH zostały opublikowane wyniki konkursu na dofinansowanie działalności naukowej pracowników Wydziału Historii oraz doktorantów, realizujących swoje badania pod opieką pracowników naszego  Wydziału, w edycji wiosennej 2023 r. / link

 

 • Ogłoszono wyniki kolejnej edycji QS World University Rankings – jednego z najbardziej prestiżowych zestawień uczelni na świecie. Ranking uwzględnia też dyscypliny naukowe. Kierunek „historia” prowadzony na naszym Wydziale, znalazł się w przedziale 101-150 najlepszych kierunków historii na świecie (awans z miejsc 151-200 w 2022 r.). Ranking wskazuje też, że jesteśmy numerem 1 w Polsce / link

 

 • Do społeczności Wydziału Historii dołączyła dr Hanna Mazheika. Wygrała ona konkurs na adiunkta w grancie NAWA

 


PUBLIKACJE

 • Olga Gaidai, Tadeusz Srogosz, „Czynniki kulturowe i społeczno-polityczne wpływające na występowanie epidemii dżumy na obszarze Prawobrzeżnej Ukrainy i południowo-zachodnich guberni Rosji na przełomie XVIII i XIX w.” Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 1, s. 11–26

 

 • Krzysztof Kuczyński, “Kaprzy Augusta II Wettina w latach 1700–1701 w świetle nieznanych szwedzkich poloników wojennomorskich” w: “Zapiski Historyczne”, TOM LXXXVIII – ROK 2023, Zeszyt 1 / link 

 

 • Grzegorz Myśliwski, “Between Coexistence and Persecution. Economic Activity and the Cohesion of Multi–Ethnic Societies in Cities of the Polish Territories (between the Thirteenth and the First Part of the Sixteenth Century)”, [w:] “Inter-Ethnic Relations and the Functioning of Multi-Ethnic Societies Cohesion in Multi-Ethnic Societies in Europe from c. 1000 to the Present”, vol. 2, ed. P. Wiszewski, Turnhout 2022, s. 159–207

 

 • Informujemy, że dostępny jest nowy elektroniczny numer (1/2023) „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki” / link 


ZAPROSZENIA

 • 17 kwietnia, godz. 15.00 online / Francis Harvey wykład “You don’t find places on the map, you can only find locations” / link

 

 • 18 kwietnia, godz. 21.30, University of Southern California w Los Angeles, online po rejestracji / wykład Mariusza Kałczewiaka “Men of Valor and Anxiety. Polish-Jewish Masculinities & the Challenge of Modernity”

 

 • 20 kwietnia, godz. 10.00-12.30 / Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN zaprasza na bezpłatne spotkanie online w języku angielskim dotyczące grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Wymagana rejestracja do 19 kwietnia, do godz. 15.00 / link

 

 • 20 kwietnia, godz. 16.00, Sala Kolumnowa na Wydziale Historii UW / dyskusja poświęconą publikacji „Wprowadzenie do metodologii historii” / link

 

 • 25 kwietnia, godz. 17.00, sala 125 na Wydziale Historii UW / Seminarium im. Mariana Małowista / wykład Mikko Toivanena „An invitation to a party? Creating a colonial public and managing urban space in nineteenth-century Batavia” / link

 

 • Zapraszamy zgłaszania abstraktów w konferencji  „Pola chwały”, zatytułowanej „The History of War and Environmental History – Interconnections and Entanglements”. Konferencja odbędzie się w Niepołomicach (Zamek w Niepołomicach, sala konferencyjna) w dniach 21–23 września 2023 r.  CfP do 25 czerwca 2023 r. / link

 

 • Zapraszamy na zgłaszania referatów do VII Ogólnopolskiej Konferencji Archiwistów i Historyków „Educare necesse est…”. Tegoroczny temat obrad to „Kobieta w społeczeństwie od średniowiecza do końca XX wieku”. Konferencja odbędzie się w dniach 19–20 września 2023 r.  Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2023 r. / link


W MEDIACH

 • Anna Dryblak / „Fundacje klasztorów żeńskich w dobie Piastów”, Polskie Radio Pr. II / 5 marca 2023 / link

29 marca 2023


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • Ogłoszono wyniki kolejnej edycji QS World University Rankings – jednego z najbardziej prestiżowych zestawień uczelni na świecie. Ranking uwzględnia też dyscypliny naukowe. Kierunek „historia” prowadzony na naszym Wydziale, znalazł się w przedziale 101-150 najlepszych kierunków historii na świecie (awans z miejsc 151-200 w 2022 r.). Ranking wskazuje też, że jesteśmy numerem 1 w Polsce / link

 

 • Informujemy, że strona Wydziału Historii została odświeżona. Obecnie jej główna część składa się z: 1. slajdów, 2. aktualności wydziałowych 3. aktualności studenckich. Utworzono też możliwość dodawania stron pracowniczych. Planujemy jednak najpierw szkolenie dla osób, które zgłoszą chęć posiadania takiej strony. Termin szkolenia zostanie zaproponowany po otrzymaniu zgłoszeń


SUKCESY I WYRÓŻNIENIA

 • Prezydium Polskiej Akademii Nauk 21 lutego 2023 roku powołało nowych członków komitetów problemowych i rad przy Prezydium PAN na kadencję 2023-2026. W skład Rady Upowszechniania Nauki PAN na kadencję 2023-2026 wszedł prof. ucz. Łukasz Niesiołowski-Spanò


PUBLIKACJE

 • Sylwia Borowska (doktorantka) / Sylwia Borowska, Czy byli ich „wielką szansą”? Obraz Związku Młodzieży Polskiej w Dziennikach Agnieszki Osieckiej z lat 1949–1955” / Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały XX/2022 / link

 

 • Olga Morozowa, „Миколаївщина – південний форпост України в російсько-українській війні”. Monografia zbiorowa pod red. Stanislawa Stepnia. Warszawa, 2022. С. 173-192

 

 • Monika Polit, Ewa Kuma-Zielińska (studentka II roku studiów magisterskich historii i kultury Żydów) /  przekład z jidysz rękopisu „Dziennika Bencjona Kalba” / Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 18 (2022), ss. 520-563 / link


ZAPROSZENIA

 • Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń i do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „The History of War and Environmental History – Interconnections and Entanglements” CfP do 30 czerwca 2023 r. / konferencja odbędzie się w dniach 21-23 września 2023 r. / link

 

 • 20 kwietnia, godz. 16.0, Sala Kolumnowa na Wydziale Historii UW / dyskusja o podręczniku „Wprowadzenie do metodologii historii” z udziałem prof. Daniela Grinberga (UB), dr Aleksandry Kuligowskiej, dr hab. Anety Pieniądz (moderacja), oraz prof. ucz. Piotra Węcowskiego / link


W MEDIACH

 • Marcin Zaremba, Błażej Brzostek „Trofea i prezenty. Zegarki i mierzenie czasu w PRL. O historii polskich zegarków na rękę po II wojnie światowej” / „Polityka, 14 marca 2023 / link

 

 • Igor Niewiadomski (doktorant)
  • „Symbolika i znaczenie Pomnika Zaślubin Polski z Morzem” / Polskie Radio Koszalin, 2 lutego 2023 / link
  • “Walki 1 Armii Wojska Polskiego w marcu 1945 roku oraz Zaślubiny Polski z Morzem” / Polskie Radio Koszalin, 18 marca 2023 / link
  • “O cmentarzach dla ludności niemieckiej, francuskiej, żydowskiej i polskiej w powiecie kołobrzeskim” Polskie Radio Koszalin, 28 stycznia 2023 / link

 

 • Jacek Kordel
  • „Skarbiec nauki polskiej: rozmowa ze stypendystami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, dr. Jackiem Kordelem i dr Karoliną Pierzynowską”, Polskie Radio, program II, 22 marca 2023 / link
  • Rozmowa z dr. Jackiem Kordelem w 290 rocznicę śmierci Augusta II, „Teologia Polityczna”, 1 lutego 2023 / link

15 marca 2023

Sprostowanie:

Szanowni Państwo, w poprzednim mailingu (z 8 marca 2023 r.) został wpisany niewłaściwy tytuł referatu, który wygłosiła prof. Jolanta Sikorska-Kulesza 28 lutego 2023 r. podczas webinarium zorganizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Właściwy tytuł brzmiał „Fotografia – nowoczesne medium w powstaniu styczniowym”. Za pomyłkę bardzo Panią Profesor i Państwa przepraszam. Agata Ignatowicz-Bocian


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • Wydziałowa Komisja Wyborcza zawiadamia, że 31 marca 2023 r. odbędą się wybory uzupełniające do Rady Wydziału Historii w kurii innych nauczycieli akademickich (1 mandat do obsadzenia) / link

 

 • Informujemy, że władze dziekańskie ustaliły wysokość kwoty dofinansowania badań naukowych pracowników i pracownic Wydziału. Kwota ta w 2023 r. wyniesie 1400 zł brutto / link

 

 • Centrum Kompetencji Cyfrowych przygotowuje Bazę Projektów z zakresu humanistyki cyfrowej, realizowanych aktualnie lub w ostatnich latach na Uniwersytecie Warszawskim. Będzie ona częścią ogólnouniwersyteckiej infrastruktury cyfrowej wspierającej badaczy i badaczki w prowadzeniu badań humanistycznych oraz w korzystaniu w nich z metod i narzędzi cyfrowych. Zespół CKC przygotował ankietę, która pomoże  zgromadzić dane o projektach i zbudować pierwsze zasoby wspólnego serwisu. Zachęcamy do jej wypełnienia / link

 

 • Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych UW zaprasza na szkolenie on-line dotyczące przygotowywania wniosków w ramach konkursu o ERC Advanced Grant. Szkolenie odbędzie się 14 kwietnia 2023 r. w godz. 10:30 – 13:00. Wymagana rejestracja (do 7 kwietnia) / link

 


SUKCESY I WYRÓŻNIENIA

 • W konkursie IDUB Nowe Idee 3B finansowanie zdobył projekt dr Olgii Gaidai z naszego Wydziału, zatytułowany: „Wojna i medycyna. Lekarze w walce z epidemiami dżumy w południowo-zachodnich guberniach Rosji w latach 1770-1812/ link


PUBLIKACJE

 • Klaudia Rogowska, „Czyli żyje? Czyli umarł?” Problem ucieczek żon i mężów w świetle ogłoszeń publikowanych w „Gazecie Warszawskiej” w latach 1775-1780, “Almanach Historyczny”, t. 24, 2022, s. 35-48.


ZAPROSZENIA

 • 16 marca, godz. 16.30, sala 125 na Wydziale Historii UW / wykład prof. Keely Stauter-Halsted „Borders and Bordering in the Polish Second Republic: Refugees and the Shaping of Modern Citizenship” połączony z dyskusją prowadzona przez prof. Dariusza Stolę (ISP PAN) / link

 

 • 16 marca, godz. 17.00 / online (link zostanie udostępniony po wysłaniu zgłoszenia chęci uczestnictwa na jeden z adresów: abartoszewicz@uw.edu.plg.mysliwski@uw.edu.pl lub marta.wlodarczyk@student.uw.edu.pl / seminaria mediewistyczno-nowożytnicze Agnieszki Bartoszewicz, Dariusza Kołodziejczyka, Grzegorza Myśliwskiego / wykład „Emiddio Portelli d’Ascoli na dworze Mehmeda III Gireja. Dyskusje religijne misjonarzy katolickich z władcami muzułmańskimi w XVII wieku” wygłosi dr Natalia Królikowska-Jedlińska / link

 

 • 20 marca, godz. 11.30, sala 125 na Wydziale Historii UW / wykład prof. Tomasza Szaroty z Instytutu Historii PAN pt. „O urokach profesji i satysfakcji z wykonywaniu zawodu historyka” / link

 

 • 22-23 marca / Niemiecki Instytut Historyczny, Pałac Karnickich, al. Ujazdowskie 39 w Warszawie / warsztaty finansowane z projektu ELITES: „Beyond the Centres of Power. Rulers’ Negotiation of Power, Legitimacy and Communication with the Peripheries of their Realms (Central Europe and Scandinavia, 900–1350)” / link

 

 • 17 i 19 kwietnia / godz. 13.15 oraz 15.00, sala nr 17 na Wydziale Historii / gościnne wykłady dr. Amira Ashura z Uniwersytetu w Hajfie, specjalisty od średniowiecznych rękopisów żydowskich /1. „The Cairo Geniza and it’s discovery” / 2.  „Family and marriage in the Geniza” / 3. „Maimonides in the Cairo Geniza” / 4. „The Geniza as a source for Islamic and Arabic language and culture” / link

 

 • 3–6 kwietnia, Uniwersytet w Amsterdamie / referat “DAISY 2.0: A field database solution for an archaeological institution” przygotowany przez naukowców z UW / Macieja Krawczyka (WH UW) oraz Adriana Chlebowskiego i Roberta Mahlera (CAŚ UW) / link


W MEDIACH

 • Piotr M. Majewski / udział w dyskusji o książce „Niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami. Protektorat Czech i Moraw 1939-1945” / Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie / 7 marca 2023 r. / link

 

 • Piotr M. Majewski, „Historię trzeba umieć opowiadać” / „Newsweek Historia”, 2/2023, s. 64-69

8 marca 2023


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN zaprasza na spotkanie informacyjne przeznaczone dla naukowców wszystkich dyscyplin, którzy planują aplikować o grant  ERC Advanced w nadchodzącym konkursie. Spotkanie poprowadzi prof. Andrzej Jajszczyk, wiceprzewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w latach 2017-2022. O swoich doświadczeniach w pozyskiwaniu grantu opowie laureat konkursu ERC Advanced Grant prof. Andrzej Indrzejczak. Rejestracja na spotkanie do 9 marca do godz. 15.00, spotkanie odbędzie się online, 14 marca o godz. 10.00 / link

 

 • Informujemy, że projekt prof. Artura Markowskiego „Status prawny Żydów na ziemiach polskich pod zaborami i w II Rzeczypospolitej. Edycja źródeł” można obserwować na oficjalnym profilu Instagrama


SUKCESY I WYRÓŻNIENIA

 • Dr Elżbieta Kwiecińska otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepszą propozycję premierowej książki od British Association for Slavonic & East European Studies  Study Group for Minority History (BASEES SGMH) / link


PUBLIKACJE

 • Michał Rastaszański, Czerwone mundury. Armia Brytyjska w czasach wojny o niepodległość USA, Promohistoria, Warszawa 2023 (ebook)


ZAPROSZENIA

 • Jako współorganizatorzy XVI Sympozjum Naukowego „Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo. Przemysław Dec in memoriam” zapraszamy do zgłaszania referatów i nadsyłania zgłoszeń na konferencję. Przyjmujemy je do 15 kwietnia 2023 r. Sympozjum odbędzie się w Krakowie w dniach 21–22 września 2023 / link

 

 • 8 marca, godz. 10.30, IEiAK UW, ul. Żurawia 4, pok. 108 / seminarium im. Mariana Małowista z cyklu Seminarium Global History & Anthropology. Wykład zatytułowany „Russia and Poland: A Study in Historical Divergence” wygłosi Georgi Derluguian (NYU Abu Dhabi) / link

 

 • 9 marca, godz. 16.00, online / seminarium „Miasta Europy środkowowschodniej w XIV-XVII wieku” / referat „Nazwy ulic w miastach i miasteczkach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie przedindustrialnym w perspektywie porównawczej” wygłosi Orysia Vira (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW) / link

 

 • 16 marca, godz. 16.30, sala 125 na Wydziale Historii UW / wykład prof. Keely Stauter-Halsted „Borders and Bordering in the Polish Second Republic: Refugees and the Shaping of Modern Citizenship” połączony z dyskusją prowadzona przez prof. Dariusza Stolę (ISP PAN) / link

 

 • 16 marca, godz. 17.00 / online (link zostanie udostępniony po wysłaniu zgłoszenia chęci uczestnictwa na jeden z adresów: abartoszewicz@uw.edu.plg.mysliwski@uw.edu.pl lub marta.wlodarczyk@student.uw.edu.pl / seminaria mediewistyczno-nowożytnicze Agnieszki Bartoszewicz, Dariusza Kołodziejczyka, Grzegorza Myśliwskiego / wykład „Emiddio Portelli d’Ascoli na dworze Mehmeda III Gireja. Dyskusje religijne misjonarzy katolickich z władcami muzułmańskimi w XVII wieku” wygłosi dr Natalia Królikowska-Jedlińska / link

 

 • 18 marca, godz. 9.00, Oksford – 54th SPBS Spring Symposium of Byzantine Studies / Paweł Nowakowski, wykład “At the mines they built places of worship.” Material Evidence for Religious Activities at Quarries and Mines in late antique Asia Minor” / link

 

 • 20 marca, godz. 11.30, sala 125 na Wydziale Historii UW / wykład prof. Tomasza Szaroty z Instytutu Historii PAN pt. „O urokach profesji i satysfakcji z wykonywaniu zawodu historyka” / link

 

 • 21 marca, godz. 15.00, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, ul. Dobra 55, sala 0.410 / spotkanie pt. „Aleś Bialacki – białoruski wojownik o wolność i laureat pokojowej Nagrody Nobla” / link

 

 • 23 marca, godz. 18.00 / Paweł Nowakowski, wykład „Talking Cities: The Ancient Roots of Modern Street Art”, Polska Akademia Nauk, Stacja Naukowa w Wiedniu / link

 

 • 17 i 19 kwietnia / godz. 13.15 oraz 15.00, sala nr 17 na Wydziale Historii / gościnne wykłady dr. Amira Ashura z Uniwersytetu w Hajfie, specjalisty od średniowiecznych rękopisów żydowskich /1. „The Cairo Geniza and it’s discovery” / 2.  „Family and marriage in the Geniza” / 3. „Maimonides in the Cairo Geniza” / 4. „The Geniza as a source for Islamic and Arabic language and culture” / link


MINIONE WYDARZENIA Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW WH

 • Alicja Kulecka referat “Państwo i społeczeństwo w myśli politycznej rządów powstania styczniowego” / webinarium zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji / 28 lutego 2023 r.

 

 • Jolanta Sikorska-Kulesza, referat „Fotografia – nowoczesne medium w powstaniu styczniowym” / webinarium zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji / 28 lutego 2023 r.

1 marca 2023


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • Wykładowcy z uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ zapraszają do wysłuchania wykładów dot. tematyki Open Science. W trakcie spotkań będzie można dowiedzieć się wiele na temat otwartego dostępu do publikacji naukowych, preprintach i otwartym procesie recenzowania, zarządzania danymi badawczymi. Wykłady zaplanowano między 22 lutego a 3 lipca 2023 r. / link

 

 • NAWA zaprasza naukowców zagranicznych uczelni oraz ośrodków badawczych z tytułem doktora do składania wniosków do programu im. S. Ulama. Celem programu jest zwiększanie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni dzięki przyjazdom do Polski na okres od 6 do 24 miesięcy wyróżniających się naukowców z zagranicy, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą. Nabór wniosków potrwa do 22 maja 2023 r. / link

 

 • Informujemy, że ruszyła strona internetowa grantu ERC dra Pawła Nowakowskiego. Dostępna jest w wersji polskiej i angielskiej

 

 • Przypominamy, że od 1 marca 2023 r. można składać deklarację o ponownej rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK). Od 1 kwietnia 2023 r. pracodawca automatycznie będzie dokonywał za pracowników wpłat do PPK / link

 


SUKCESY I WYRÓŻNIENIA

 • W konkursie IDUB, wspierającym doktorantów UW w działalności naukowej, dzięki której Uniwersytet ma szansę zwiększyć swoją rozpoznawalność na arenie międzynarodowej, dofinansowanie zdobyła nasza doktorantka, Klaudia Rogowska / link (zakładka wyniki)


PUBLIKACJE

 • Kulecka Alicja, Wokół symboliki państwowej Królestwa Polskiego. Ikonografia i pismo ozdobne w dokumentach urzędowych okresu konstytucyjnego oraz innych źródłach (1815-1830), “Almanach Historyczny” t. 24, 2022, s.69-102 / link

 


ZAPROSZENIA

 • 16 marca, godz. 16.30, sala 125 na Wydziale Historii UW / wykład prof. Keely Stauter-Halsted „Borders and Bordering in the Polish Second Republic: Refugees and the Shaping of Modern Citizenship”, połączony z dyskusją, moderowaną przez prof. Dariusza Stolę (ISP PAN) / link

 

 • Organizatorzy zapraszają do zgłaszania referatów na konferencję „Oblicza Wschodu”. Kościoły Wschodnie w Europie Środkowo-Wschodniej w epoce nowożytnej – historia i perspektywy badawcze, która odbędzie się w Toruniu (UMK) w dniach  1-2 września 2023 r. / link

22 lutego 2023


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • Zachęcamy do skorzystania z wewnętrznych szkoleń rozwojowych. Pod likiem pełna oferta / link

 

 • Rada Doskonałości Naukowej zaprasza do udziału w szkoleniu online z zakresu postępowań o awans naukowy. Szkolenie odbędzie się 13 marca 2023 r. w godz. 11.00-16.00 stacjonarnie w Auli Starej Biblioteki (konieczność wysłania zgłoszenia mailowo: daria.jaworska@rdn.gov.pl) oraz online (transmisja bez możliwości czynnego udziału) / link


SUKCESY I WYRÓŻNIENIA

 • Dr Olga Morozowa otrzymała  możliwość odbycia stażu naukowego w związku z Nagrodą im. Iwana Wyhowskiego za działalność naukową i społeczną w kierunku europeizacji Ukrainy. Badaczka z Ukrainy, zatrudniona na naszym Wydziale, zakończyła właśnie dwa pobyty naukowe: na Uniwersytecie Gdańskim (październik-listopad 2022) oraz na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (grudzień 2022 – styczeń 2023) / link


PUBLIKACJE

 • Olga Morozowa:
  • Роль прессы в популяризации проблемы украиноязычного образовния (конец ХІХ – начало ХХ столетия) / “Echa przeszłości” 2022 XXIII / 1, s. 87-97 / link
  • (we współautorstwie z M. Mikolajczykiem) „Bitwa Warszawska 1920 r. W opiniach i komentarzach zachodnich uczestników i obserwatorów” / „Pamięć i sprawiedliwość” 2022, nr 39, s. 490-523 / link
  • Україномовна освіта – важливий чинник становлення української державності: історіографія проблеми / „Echa przeszłości” 2022 XXIІІ/2. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2022, 197-209 / link
  • „Za wolność Waszą i Naszą! Ukraińcy w powstaniu styczniowym” / „Powstaniec Piotrkowski 1863”, gazeta okolicznościowa 1863-2023 z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.


ZAPROSZENIA

 • 22 lutego, godz. 17.30, sala nr 17 / wykład dr Elżbiety Kwiecińskiej „Źródła sprzeciwu. XIX-wieczna kultura narodowa ukraińska i jej miejsce w ruchu oporu przeciwko agresji rosyjskiej po 24 lutym 2022 r.” na zaproszenie Sekcji historii XIX wieku Studenckiego Koła Naukowego Historyków / link

 

 • 27 lutego, godz. 18.00, online (GoogleMeet) / zebranie naukowe Zakładu Historii XIX wieku / wykład „Ukaz z 12/24 kwietnia 1886 r. O niektórych środkach przyjętych dla zapewnienia prawidłowego wypełnienia powinności wojskowej przez Żydów i jego konsekwencje” wygłosi prof. Jacek Legieć / link

 

 • Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń i do udziału w konferencji naukowej dotyczącej polityki historycznej w Europie Środkowo-Wschodniej „Politics of memory and the identity of the nations in Central and Eastern Europe after 1989” CfA do 31 marca 2023 r. / konferencja odbędzie się w dniach 23-24 maja 2023 r. w PAN oddział w Wiedniu / link


W MEDIACH

 • Monika Polit, „Wspomnienia ze świata, którego już nie ma Izraela Jehoszuy Singera” / TOK FM, 14 lutego 2023 r. / link


MINIONE WYDARZENIA Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW WH

 • Olga Morozowa / referat na temat „Badania dotyczące historii Ukrainy prowadzone w Polsce przed i po rozpoczęciu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Analiza porównawcza” w Polskiej Akademii Umiejętności / 23 stycznia 2023 r.

15 lutego 2023


SUKCESY I WYRÓŻNIENIA

 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki naboru wniosków w programie Bekker NAWA. Wśród beneficjantów programu  znaleźli się prof.Marek Węcowski oraz mgr Jakub Gruchalski (doktorant) / link


PUBLIKACJE

 • Alicja Kulecka, „Powstanie styczniowe (1863-1864). Czas walki, marzeń o wolności i niespełnionych nadziei” / Muzeum Historii Polski 2023 / link


ZAPROSZENIA

 • 20 lutego, godz. 18.30, sala A / wykład prof. Andrija Portnowa z Uniwersytetu Viadrina „Historia Ukrainy i Polski. Między asymetrią, a splątaniem” / link

 

 • 21 lutego, godz. 15.00, sala 210 na Wydziale Archeologii UW / prezentację książki „Archeologia Ukrainy w latach niepodległości” / link (spotkanie zostało odwołane)

 

 • 22 lutego, godz. 17.30, sala nr 17 / wykład dr Elżbiety Kwiecińskiej „Źródła sprzeciwu. XIX-wieczna kultura narodowa ukraińska i jej miejsce w ruchu oporu przeciwko agresji rosyjskiej po 24 lutym 2022 r.” na zaproszenie Sekcji historii XIX wieku Studenckiego Koła Naukowego Historyków / link

 

 • 27 lutego, godz. 18.00, online (GoogleMeet) / zebranie naukowe Zakładu Historii XIX wieku / wykład „Ukaz z 12/24 kwietnia 1886 r. O niektórych środkach przyjętych dla zapewnienia prawidłowego wypełnienia powinności wojskowej przez Żydów i jego konsekwencje” wygłosi prof. Jacek Legieć / link

 

 • Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń i do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kobiety – kultura – prawo – życie publiczne” CfP do 30 kwietnia 2023 r. online / konferencja odbędzie się w dniach 20-22 września 2023 r. / link


W MEDIACH

 • Michał Kopczyński, Alicja Kulecka, „Powstanie styczniowe. Historyk: każdy koniec jest początkiem”, red. Michał Nowak, Polskie Radio pr. II, 22 stycznia 2023 / link

 

 • Alicja Kulecka, „Powstanie styczniowe wybuchło 160 lat temu. Pozostawiło bogatą spuściznę” / „Wprost”, 22 stycznia 2023 r. / link

 

 • Debata „Polska mocarstwowa czy bal w operze? Gdzie leży prawda na temat Polski lat trzydziestych?” Z udziałem prof. Tadeusza P. Rutkowskiego oraz prof. Pawła Skibińskiego z naszego Wydziału / Zamek Królewski, 6 lutego 2023 r. / link


MINIONE WYDARZENIA Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW WH

 • Magdalena Kozłowska, „Kobiety żydowskie w XIX wieku: dlaczego pozostają w cieniu?” / spotkanie w Żydowskim Instytucie Historycznym, 9 lutego 2023 r. / link

 

 • Magdalena Kozłowska, „Premiera książki: “Adżami. Opowieści z Jafy” – spotkanie z autorem”, Centrum Kultury Jidysz i Wydawnictwo Filtry / 8 lutego 2023 r. / link

 

8 lutego 2023


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • Apelujemy wraz z całą społecznością UW o przekazywanie pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz  ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii / link (oraz turkologia UW)

 

 • Zapraszamy do składania wniosków na promocję i popularyzację badań w ramach kolejnego konkursu IDUB „Promocja badań naukowych” (edycja 4.). W konkursie mogą wziąć udział pracownicy oraz doktoranci UW, którzy w latach 2019-2022 prowadzili prace naukowe i uzyskali wyniki tych badań. Mogą oni starać się o dofinansowanie promocji i popularyzacji wyników swoich badań wśród odbiorców spoza grona naukowego. Składanie wniosków do17 marca 2023 r. / link

 

 • Zachęcamy do skorzystania ze szkoleń dot. platformy e-learningowej Kampus. W programie oferowanych szkoleń znajdują się m.in. „Zajęcia online na platformie Kampus”, „Narzędzia i organizacja pracy w grupach na platformie Kampus”, „Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych”, „Ocenianie i dziennik ocen” czy też „Egzaminy i zaliczenia pisemne na platformie Kampus” / link


PUBLIKACJE

 • Agnieszka Bartoszewicz, „Inclusion and exclusion. Intercultural relationships in Old Warsaw in the fifteenth and sixteenth centuries in light of the municipal registers”, w: „Networking in Late Medieval Central Europe. Friends, Families, Foes”, red. Beata Możejko, Anna Orłowska, Leslie Carr-Riegel, London-New York: Routledge. Taylor&Francis Group 2023, s. 64-76

 

 • Laura Pozzi, „Going to the People: Visitors’ Responses to the Shanghai History Museum’s Representation of Colonial History”. „The Public Historian” (2023), Vol. 45, no.1: 51–72 / link


ZAPROSZENIA

 • Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń i do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Historii Miejskiej, organizowanej przez nasz Wydział. Inauguracyjna edycja konferencji odbędzie się pod hasłem: „Miasto i miejskość na ziemiach polskich w długim wieku XIX. Społeczeństwo, przestrzeń, polityka” / CfP do 31 marca 2023 r. / konferencja odbędzie się w dniach 24-26 maja 2023 r. / link

1 lutego 2023


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • Zwracamy się z apelem o pomoc finansową dla dwóch członków naszej wydziałowej społeczności, którzy zmagają się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Pomocy potrzebują Dariusz Kołodziejczyk oraz Konrad Kwaczyński / link

 

 • Profesor Jarosław Czubaty został wybrany na członka redakcji „Kwartalnika Historycznego”

 

 • Autorzy zakończonego po ponad 70 latach w Instytucie Historii PAN projektu “Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku” zwracają się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu, które ma na celu poprawę funkcjonalności Atlas Fontium i poznanie potrzeb jego użytkowników. Atlas Fontium jest system geoinformatycznym, służącym analizie i prezentacji historycznych danych. Badanie będzie otwarte do 28 lutego 2023 r.  / link PL / link EN

 

 • Informujemy o możliwości wykonania badania wzroku dzieci (7-14 lat) w ramach pomiarów do pracy magisterskiej, przygotowywanej na Wydziale Fizyki UW. Pomiar optometryczny zawiera dodatkowo badanie ruchów oczu. Badania zostały zaakceptowane przez Komisję Rektorską ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka / link

 

 • Od 25 stycznia 2023 r. na Uniwersytecie Warszawskim wprowadzono elektroniczne wnioskowanie o urlop wypoczynkowy, urlop wypoczynkowy „na żądanie” (czyli 4 dni w ciągu roku z puli urlopu wypoczynkowego), urlop okolicznościowy oraz zwolnienie – opieka nad dzieckiem do lat 14 (w dniach lub godzinach). Urlopy należy składać na stronie: fiori.sap.uw.edu.pl (po zalogowaniu się w uniwersyteckiej sieci) / link

 

 • Informujemy, że od 1 kwietnia 2023 r. pracodawca automatycznie będzie dokonywał za pracowników wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK). Jeśli wcześniej pracownik złożył pracodawcy deklarację rezygnacji z wpłat do PPK, straci ona moc 28 lutego 2023 roku (nawet jeśli zostanie złożona w lutym 2023 roku). Deklarację o ponownej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć najwcześniej 1 marca 2023 r. / link

 

 • Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego („trzynastka”) za 2022 rok dla nauczycieli akademickich oraz osób otrzymujących wynagrodzenie w ramach projektów będzie zrealizowana 10 lutego 2023 r. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi otrzymają dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 lutego 2023 r.


PUBLIKACJE

 • Marta Knajp, „Mąż córki, wspólnik teściów czy zagrożenie dla rodziny? O roli zięcia w lwowskiej rodzinie mieszczańskiej na podstawie testamentów z lat 1541-1560, „Przegląd Historyczny” zeszyt 3/22, 2022

 


ZAPROSZENIA

 • 6 i 13 lutego / szkolenie dla pracowników kadry administracyjnej organizowane przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami. W programie m.in. aspekty prawne w kontekście funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, wiedza i umiejętności pomocne w efektywnym wsparciu osób chorujących psychicznie, oraz zwiększenie wiedzy dotyczącej form wsparcia Centrum Pomocy Psychologicznej UW / link

 

 • 7 lutego, godz. 17.00, sala 125 na Wydziale Historii UW lub online/ seminarium im. Mariana Małowista z cyklu Seminarium Global History & Anthropology /wykład prof. Stephena Smitha „The politics of rumour in the Soviet Union (1917-1941) and the People’s Republic of China (1949-1976)” / link

 

 • Organizatorzy konferencji „Za kulisami bezpieki. Jednostki pomocnicze UB-SB na tle codziennego funkcjonowania aparatu represji PRL (1944–1990)”, zapraszają do nadsyłania zgłoszeń referatów / CfP do 5 marca 2023 r. / konferencja odbędzie się w Krakowie 18-19 maja 2023 r. / link

 


W MEDIACH

 • Jolanta Choińska-Mika / „Konfederacja warszawska, czyli akt tolerancji sprzed 450 lat” / „Wprost” Historia / 28 stycznia 2023 / link

25 stycznia 2023 r.


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • W związku z odbywającym się w Polsce 31. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nasz Wydział założył wirtualną skarbonkę. Zachęcamy Państwa do wpłat. Zebrany dochód w całości wesprze 31. finał WOŚP. Jednocześnie informujemy o możliwości wzięcia udziału w uniwersyteckich aukcjach, z których dochód również przeznaczony będzie na WOŚP / link

 

 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zaprasza pracowników, emerytów i rencistów UW do udziału w zajęciach sportowych w semestrze letnim 2022/2023. Rejestracja na zajęcia potrwa od 31 stycznia do 5 lutego / link

 

 • Informujemy, że dostęp do starej strony (ihuw.pl) zostanie zachowany jeszcze tylko przez 3 miesiące. Stronę wyłączymy z końcem kwietnia 2023 r.


PUBLIKACJE

 • Mariusz Kałczewiak, “Jewish, Masculine, and Professional: Intersections of Profession and Masculinity in Yoshue Perle’s Novellas “Gelt” and ‘Nayn a zeyger inderfri’” European Journal of Jewish Studies, 17 (2023), 1-23 / link

 

 • Paweł Nowakowski, Hale Güney, „A Funerary Epigram with a Quotation from Odyssey I 4, found at the Junction of the Asian–Galatian Border”, Philia. International Journal of Ancient Mediterranean Studies 8 (2022), 88–97 / link


ZAPROSZENIA

 • 31 stycznia, godz. 9.30, Wydział Historii UW, sala A oraz online / konferencja „Nowa perspektywa – ukraińska edukacja historyczna” / link

 

 • 8-10 lutego / Centrum Dokumentacji Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie w Berlinie oraz online / wymagana rejestracja / konferencja „The Politics of Memory as a Weapon: Perspectives on Russia’s War against Ukraine” / link

 

 • Organizatorzy konferencji „Urban Narratives: Rebuilding and Rebranding European Cities from the 20th Century until Present Day” zapraszają do nadsyłania zgłoszeń referatów / CfP do 19 marca 2023 r. / konferencja odbędzie się w dniach 19–20 października 2023 r. stacjonarnie w Marburgu (Niemcy) oraz online / link

 

 • Organizatorzy konferencji „Świat antyczny a my. Współczesne badania nad cywilizacjami starożytnymi” zapraszają do nadsyłania zgłoszeń referatów / CfP do 30 kwietnia 2023 r. / konferencja odbędzie się w dniach 13-15 września 2023 r. w Zielonej Górze / link


W MEDIACH

 • O Pracowni Historii Cyfrowej /  dzieje.pl , 21 stycznia 2023 / link


MINIONE WYDARZENIA Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW WH

 • Dr Agnieszka Janiak-Jasińska 20 stycznia 2023 r. na zaproszenie prof. dr hab. Joanny Wójcik, prorektor ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wygłosiła wykład dla nauczycieli akademickich “Dlaczego koncepcja kształcenia stała się ważna? Kilka słów o projektowaniu i realizacji programów studiów”

18 stycznia 2023 r.


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 •  Informujemy, że na naszym Wydziale powstaje Pracownia Historii Cyfrowej. Kierowanie pracownią powierzono dr Aleksandrze Kuligowskiej / link

 

 • Fundacja Lemmermanna zaprasza studentów studiów magisterskich oraz doktorantów prowadzących badania we Włoszech dot. kultury rzymskiej do aplikowania o stypendium. Termin przesyłania zgłoszeń mija 31 marca 2023 r. / link

 

 • Center of Japanese Studies zaprasza do nadsyłania artykułów i recenzji dotyczących historii stosunków międzynarodowych i geopolityki w Azji Wschodniej. Materiały są przyjmowane do 31 maja 2023 r. / link

 

 • 9 stycznia 2023 r. pracę w projekcie dra Francisa Harveya rozpoczął p. Adrian Warsiński


PUBLIKACJE
 

 • Piotr M. Majewski, „Kdy vypukne válka? 1938. Studie o krizi”, Academia 2022

 

 • Tomasz Opaliński, Stan chłopski w Księstwie Warszawskim w świetle akt sądowych (DiG, 2021), recenzja Łukasza Kożuchowskiego, “Agricultural History Review” 2022, vol. 70, part II, p. 329 / link


ZAPROSZENIA
 

 • 19-21 stycznia, konferencja „Global Easts: Entangled Histories and Memories” / link

 

 • 20 stycznia, godz. 17.00, online / Seminarium Historii Gender / referat „Mówione herstorie sztuki artystek z Wrocławia lat 70.” wygłosi dr Zofia Reznik. Komentarz: dr hab. Agata Jakubowska / link

 

 • 23 stycznia 2023 / stacjonarnie i online / warsztaty „Body as a Source of Pleasure and Pain around 1900: Female Polish-Jewish Perspective” organizowane w ramach realizacji projektu Zuzanny Kołodziejskiej-Smagały: „Dyskursy o cielesności i seksualności w polsko-żydowskim piśmiennictwie kobiecym w latach 1890-1918” / link

 

 • 31 stycznia, godz. 9.30, Wydział Historii UW, sala A oraz online / konferencja „Nowa perspektywa – ukraińska edukacja historyczna” / link

11 stycznia 2023 r.


SUKCESY I WYRÓŻNIENIA
 

 • Hubert Korzeniowski otrzymał Nagrodę Centrum Pieniądza NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu historii gospodarczo-społecznej, obronioną w 2021 roku. Promotorem pracy zatytułowanej „Kwestia aprowizacji wojska w Księstwie Warszawskim ze szczególnym uwzględnieniem przygotowań do wojny 1812 r.” był prof. Jarosław Czubaty


PUBLIKACJE
 

 • Marta Knajp, “Służą, czuwają, krytykują, czyli o dworkach Świętej Elżbiety Turyńskiej”, “Perspektywy Kultury”, 2022, nr, 4 (39)

 

 • Graham Claytor, „Pylon 2”, 2022
  • “A Karanis Penthemeros Certificate Completed” / link
  • “Provisioning the Metropolis: Reedition of SPP 22 94” / link
  • “Notes on Papyri from Roman Egypt” / link

 

 • Kalina Słaboszowska, „Płacz i łzy w księgach X—XII Roczników Jana Długosza”, “Średniowiecze Polskie I Powszechne”, 14 (2022), 160-184 / link

 


ZAPROSZENIA
 

 • 12 stycznia, godz. 16.45, sala 209 na Wydziale Prawa i Administracji lub online / seminarium późnoantyczne Ewy Wipszyckiej / referat „Problem Solving in Early Islamic Egypt: The Coptic Protection Letters” wygłosi Eline Scheerlinck / link

 

 • 17 stycznia, godz. 18.00, Pałac na Wyspie, Łazienki Królewskie / premiera książki „Korespondencja Stanisława Augusta z Katarzyną II i jej współpracownikami (1764-1796)” w opracowaniu prof. Zofii Zielińskiej / link

 

 • 19 stycznia, godz. 17.00, online / seminarium mediewistyczno-nowożytnicze, dr Tomasz Pełech, „Dlaczego państwa krzyżowców wydały tak niewielu świętych? (Polemika z Bernardem Hamiltonem)”. Link zostanie udostępniony po wysłaniu zgłoszenia chęci uczestnictwa na adres: abartoszewicz@uw.edu.pl lub g.mysliwski@uw.edu.pl / link

 

 • 24 stycznia, godz. 17.00, sala 125 na Wydziale Historii UW lub online / seminarium im. Mariana Małowista z cyklu Seminarium Global History & Anthropology / wykład „Medina and the Red Sea from the Perspective of the Local Ottoman Governor in the 18th Century” wygłosi Henning Sievert (University of Heidelberg) / link

 

 • Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń i do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Historyków XIX wieku / CfP do 15 marca 2023 / konferencja odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2023 r. / link

 

 • Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Wydział Nauk Historycznych UMK zapraszają do nadsyłania zgłoszeń udziału w I Forum Edukacji Historycznej / CfP do 30 kwietnia 2023 r. / Forum odbędzie się w dniach 8-9 września 2023 r. w Toruniu / link

 

4 stycznia 2023 r.


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU
 

 • Uniwersytet Otwarty UW zachęca do zgłaszania kursów na III trymestr roku akademickiego 2022/2023 (zgłaszanie przez formularz). Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 1 lutego 2023 r. o godz. 17.00 / link


SUKCESY I WYRÓŻNIENIA

 • Rozstrzygnięto konkurs Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W module „Dziedzictwo narodowe” wśród zwycięskich wniosków znalazł się projekt dr Katarzyny Wagner „Łupy wojenne. Szwedzkie grabieże Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w.” Wniosek otrzymał finansowanie w kwocie 1 088 307 zł / link

 

 • Ogłoszono wyniki konkursu na Najlepszy Debiut Historyczny Roku organizowany przez IPN. Wyróżnienie w konkursie otrzymał Michał Puchalski, za pracę magisterską, napisaną pod kierunkiem prof. Tadeusza Rutkowskiego „Sprawa Jana Kaima (1947-1949)” / link Praca ta została również doceniona w konkursie organizowanym przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej (III miejsce). W tym ostatnim konkursie wyróżnienie za pracę magisterską „Prawo patronatu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r. i jego wykonanie przez Uniwersytet Jagielloński w okresie międzywojennym” (pisana poza UW) otrzymał również doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, afiliowany przy WH, Tomasz Kisiel / link


PUBLIKACJE

 • Krzysztof Bielawski, „Miniatury macew w zbiorach polskich muzeów i osób prywatnych”, „Kwartalnik Historii Żydów. Jewish History Quarterly” 2022, nr 4 (287)

 

 • Krzysztof Bielawski, Tarajko M., „Cmentarz żydowski w Serocku – specyfika kulturowa, historia i stan zachowania”, [w:] „Serock i okolice. Z dziejów dawnych i najnowszych”, red. M. Pakuła, Serock 2022

 

 • Urszula Kosińska, (review) Collmer, Peter: “Verwaltete Vielfalt. Die königlichen Tafelgüter in Polen-Litauen, 1697–1763” / H-Soz-Kult, Stuttgart  14 December 2022 / link

 

 • Igor Niewiadomski, „Pomnik Wyzwolenia Kołobrzegu. Historia Pomnika Zaślubin Polski z Morzem na podstawie zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie”, [w:] “Rocznik Kołobrzeski 2022”, red. R. Dziemba, M. Miedziński, A. Wasiewski, E. Stępień, nr 3, Kołobrzeg 2022, s. 111-120 / link

 

 • ed. Maciej Ptaszyński i Kazimierz Bem “Searching for Compromise? Interreligious Dialogue, Agreements, and Toleration in 16th–18th Century Eastern Europe”, (Seria: Studies in Medieval and Reformation Traditions, tom 235), Brill, Leiden 2022 / link

 

 • Grażyna Szelągowska (współedycja), katalog wystawy Muzeum Narodowego „Przesilenie. Malarstwo Północy 1880–1910” / link


ZAPROSZENIA
 

 • 16 stycznia, godz. 18.00, online / zebranie naukowe Zakładu Historii XIX wieku / referat prof. Martyny Deszczyńskiej „Wzorzec publikacji naukowej w polskiej kulturze intelektualnej pierwszej połowy XIX wieku”

 

 • 9-10 lutego, rejestracja do 12 stycznia / Muzeum Początku Państwa Polskiego w Gnieźnie / konferencja popularnonaukowa „Wielka Lechia – wielka ściema” / link


W MEDIACH
 


 • Andrzej Chojnowski,”Polityka”, “Pomocnik Historyczny”, 18 grudnia 2022 (dostęp płatny)
  • „Sanacja. Piłsudczyków pomysły (i praktyka) na sanację państwa” / link
  • „Józef Piłsudski – najważniejsza postać polskiej polityki dwudziestolecia międzywojennego” / link
  • „Militaryzacja i krok ku dyktaturze” / link

 

 • Tadeusz Rutkowski, „Rola polskich kryptologów była minimalizowana i nienagłaśniana”, Dzieje.pl, 31 grudnia 2022 / link