We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

15 marca 2023

Sprostowanie:

Szanowni Państwo, w poprzednim mailingu (z 8 marca 2023 r.) został wpisany niewłaściwy tytuł referatu, który wygłosiła prof. Jolanta Sikorska-Kulesza 28 lutego 2023 r. podczas webinarium zorganizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Właściwy tytuł brzmiał „Fotografia – nowoczesne medium w powstaniu styczniowym”. Za pomyłkę bardzo Panią Profesor i Państwa przepraszam. Agata Ignatowicz-Bocian


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • Wydziałowa Komisja Wyborcza zawiadamia, że 31 marca 2023 r. odbędą się wybory uzupełniające do Rady Wydziału Historii w kurii innych nauczycieli akademickich (1 mandat do obsadzenia) / link

 

 • Informujemy, że władze dziekańskie ustaliły wysokość kwoty dofinansowania badań naukowych pracowników i pracownic Wydziału. Kwota ta w 2023 r. wyniesie 1400 zł brutto / link

 

 • Centrum Kompetencji Cyfrowych przygotowuje Bazę Projektów z zakresu humanistyki cyfrowej, realizowanych aktualnie lub w ostatnich latach na Uniwersytecie Warszawskim. Będzie ona częścią ogólnouniwersyteckiej infrastruktury cyfrowej wspierającej badaczy i badaczki w prowadzeniu badań humanistycznych oraz w korzystaniu w nich z metod i narzędzi cyfrowych. Zespół CKC przygotował ankietę, która pomoże  zgromadzić dane o projektach i zbudować pierwsze zasoby wspólnego serwisu. Zachęcamy do jej wypełnienia / link

 

 • Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych UW zaprasza na szkolenie on-line dotyczące przygotowywania wniosków w ramach konkursu o ERC Advanced Grant. Szkolenie odbędzie się 14 kwietnia 2023 r. w godz. 10:30 – 13:00. Wymagana rejestracja (do 7 kwietnia) / link

 


SUKCESY I WYRÓŻNIENIA

 • W konkursie IDUB Nowe Idee 3B finansowanie zdobył projekt dr Olgii Gaidai z naszego Wydziału, zatytułowany: „Wojna i medycyna. Lekarze w walce z epidemiami dżumy w południowo-zachodnich guberniach Rosji w latach 1770-1812/ link


PUBLIKACJE

 • Klaudia Rogowska, „Czyli żyje? Czyli umarł?” Problem ucieczek żon i mężów w świetle ogłoszeń publikowanych w „Gazecie Warszawskiej” w latach 1775-1780, „Almanach Historyczny”, t. 24, 2022, s. 35-48.


ZAPROSZENIA

 • 16 marca, godz. 16.30, sala 125 na Wydziale Historii UW / wykład prof. Keely Stauter-Halsted „Borders and Bordering in the Polish Second Republic: Refugees and the Shaping of Modern Citizenship” połączony z dyskusją prowadzona przez prof. Dariusza Stolę (ISP PAN) / link

 

 • 16 marca, godz. 17.00 / online (link zostanie udostępniony po wysłaniu zgłoszenia chęci uczestnictwa na jeden z adresów: abartoszewicz@uw.edu.plg.mysliwski@uw.edu.pl lub marta.wlodarczyk@student.uw.edu.pl / seminaria mediewistyczno-nowożytnicze Agnieszki Bartoszewicz, Dariusza Kołodziejczyka, Grzegorza Myśliwskiego / wykład „Emiddio Portelli d’Ascoli na dworze Mehmeda III Gireja. Dyskusje religijne misjonarzy katolickich z władcami muzułmańskimi w XVII wieku” wygłosi dr Natalia Królikowska-Jedlińska / link

 

 • 20 marca, godz. 11.30, sala 125 na Wydziale Historii UW / wykład prof. Tomasza Szaroty z Instytutu Historii PAN pt. „O urokach profesji i satysfakcji z wykonywaniu zawodu historyka” / link

 

 • 22-23 marca / Niemiecki Instytut Historyczny, Pałac Karnickich, al. Ujazdowskie 39 w Warszawie / warsztaty finansowane z projektu ELITES: „Beyond the Centres of Power. Rulers’ Negotiation of Power, Legitimacy and Communication with the Peripheries of their Realms (Central Europe and Scandinavia, 900–1350)” / link

 

 • 17 i 19 kwietnia / godz. 13.15 oraz 15.00, sala nr 17 na Wydziale Historii / gościnne wykłady dr. Amira Ashura z Uniwersytetu w Hajfie, specjalisty od średniowiecznych rękopisów żydowskich /1. „The Cairo Geniza and it’s discovery” / 2.  „Family and marriage in the Geniza” / 3. „Maimonides in the Cairo Geniza” / 4. „The Geniza as a source for Islamic and Arabic language and culture” / link

 

 • 3–6 kwietnia, Uniwersytet w Amsterdamie / referat “DAISY 2.0: A field database solution for an archaeological institution” przygotowany przez naukowców z UW / Macieja Krawczyka (WH UW) oraz Adriana Chlebowskiego i Roberta Mahlera (CAŚ UW) / link


W MEDIACH

 • Piotr M. Majewski / udział w dyskusji o książce „Niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami. Protektorat Czech i Moraw 1939-1945” / Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie / 7 marca 2023 r. / link

 

 • Piotr M. Majewski, „Historię trzeba umieć opowiadać” / „Newsweek Historia”, 2/2023, s. 64-69

8 marca 2023


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN zaprasza na spotkanie informacyjne przeznaczone dla naukowców wszystkich dyscyplin, którzy planują aplikować o grant  ERC Advanced w nadchodzącym konkursie. Spotkanie poprowadzi prof. Andrzej Jajszczyk, wiceprzewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w latach 2017-2022. O swoich doświadczeniach w pozyskiwaniu grantu opowie laureat konkursu ERC Advanced Grant prof. Andrzej Indrzejczak. Rejestracja na spotkanie do 9 marca do godz. 15.00, spotkanie odbędzie się online, 14 marca o godz. 10.00 / link

 

 • Informujemy, że projekt prof. Artura Markowskiego „Status prawny Żydów na ziemiach polskich pod zaborami i w II Rzeczypospolitej. Edycja źródeł” można obserwować na oficjalnym profilu Instagrama


SUKCESY I WYRÓŻNIENIA

 • Dr Elżbieta Kwiecińska otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepszą propozycję premierowej książki od British Association for Slavonic & East European Studies  Study Group for Minority History (BASEES SGMH) / link


PUBLIKACJE

 • Michał Rastaszański, Czerwone mundury. Armia Brytyjska w czasach wojny o niepodległość USA, Promohistoria, Warszawa 2023 (ebook)


ZAPROSZENIA

 • Jako współorganizatorzy XVI Sympozjum Naukowego „Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo. Przemysław Dec in memoriam” zapraszamy do zgłaszania referatów i nadsyłania zgłoszeń na konferencję. Przyjmujemy je do 15 kwietnia 2023 r. Sympozjum odbędzie się w Krakowie w dniach 21–22 września 2023 / link

 

 • 8 marca, godz. 10.30, IEiAK UW, ul. Żurawia 4, pok. 108 / seminarium im. Mariana Małowista z cyklu Seminarium Global History & Anthropology. Wykład zatytułowany „Russia and Poland: A Study in Historical Divergence” wygłosi Georgi Derluguian (NYU Abu Dhabi) / link

 

 • 9 marca, godz. 16.00, online / seminarium „Miasta Europy środkowowschodniej w XIV-XVII wieku” / referat „Nazwy ulic w miastach i miasteczkach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie przedindustrialnym w perspektywie porównawczej” wygłosi Orysia Vira (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW) / link

 

 • 16 marca, godz. 16.30, sala 125 na Wydziale Historii UW / wykład prof. Keely Stauter-Halsted „Borders and Bordering in the Polish Second Republic: Refugees and the Shaping of Modern Citizenship” połączony z dyskusją prowadzona przez prof. Dariusza Stolę (ISP PAN) / link

 

 • 16 marca, godz. 17.00 / online (link zostanie udostępniony po wysłaniu zgłoszenia chęci uczestnictwa na jeden z adresów: abartoszewicz@uw.edu.plg.mysliwski@uw.edu.pl lub marta.wlodarczyk@student.uw.edu.pl / seminaria mediewistyczno-nowożytnicze Agnieszki Bartoszewicz, Dariusza Kołodziejczyka, Grzegorza Myśliwskiego / wykład „Emiddio Portelli d’Ascoli na dworze Mehmeda III Gireja. Dyskusje religijne misjonarzy katolickich z władcami muzułmańskimi w XVII wieku” wygłosi dr Natalia Królikowska-Jedlińska / link

 

 • 18 marca, godz. 9.00, Oksford – 54th SPBS Spring Symposium of Byzantine Studies / Paweł Nowakowski, wykład “At the mines they built places of worship.” Material Evidence for Religious Activities at Quarries and Mines in late antique Asia Minor” / link

 

 • 20 marca, godz. 11.30, sala 125 na Wydziale Historii UW / wykład prof. Tomasza Szaroty z Instytutu Historii PAN pt. „O urokach profesji i satysfakcji z wykonywaniu zawodu historyka” / link

 

 • 21 marca, godz. 15.00, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, ul. Dobra 55, sala 0.410 / spotkanie pt. „Aleś Bialacki – białoruski wojownik o wolność i laureat pokojowej Nagrody Nobla” / link

 

 • 23 marca, godz. 18.00 / Paweł Nowakowski, wykład „Talking Cities: The Ancient Roots of Modern Street Art”, Polska Akademia Nauk, Stacja Naukowa w Wiedniu / link

 

 • 17 i 19 kwietnia / godz. 13.15 oraz 15.00, sala nr 17 na Wydziale Historii / gościnne wykłady dr. Amira Ashura z Uniwersytetu w Hajfie, specjalisty od średniowiecznych rękopisów żydowskich /1. „The Cairo Geniza and it’s discovery” / 2.  „Family and marriage in the Geniza” / 3. „Maimonides in the Cairo Geniza” / 4. „The Geniza as a source for Islamic and Arabic language and culture” / link


MINIONE WYDARZENIA Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW WH

 • Alicja Kulecka referat „Państwo i społeczeństwo w myśli politycznej rządów powstania styczniowego” / webinarium zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji / 28 lutego 2023 r.

 

 • Jolanta Sikorska-Kulesza, referat „Fotografia – nowoczesne medium w powstaniu styczniowym” / webinarium zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji / 28 lutego 2023 r.

1 marca 2023


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • Wykładowcy z uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ zapraszają do wysłuchania wykładów dot. tematyki Open Science. W trakcie spotkań będzie można dowiedzieć się wiele na temat otwartego dostępu do publikacji naukowych, preprintach i otwartym procesie recenzowania, zarządzania danymi badawczymi. Wykłady zaplanowano między 22 lutego a 3 lipca 2023 r. / link

 

 • NAWA zaprasza naukowców zagranicznych uczelni oraz ośrodków badawczych z tytułem doktora do składania wniosków do programu im. S. Ulama. Celem programu jest zwiększanie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni dzięki przyjazdom do Polski na okres od 6 do 24 miesięcy wyróżniających się naukowców z zagranicy, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą. Nabór wniosków potrwa do 22 maja 2023 r. / link

 

 • Informujemy, że ruszyła strona internetowa grantu ERC dra Pawła Nowakowskiego. Dostępna jest w wersji polskiej i angielskiej

 

 • Przypominamy, że od 1 marca 2023 r. można składać deklarację o ponownej rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK). Od 1 kwietnia 2023 r. pracodawca automatycznie będzie dokonywał za pracowników wpłat do PPK / link

 


SUKCESY I WYRÓŻNIENIA

 • W konkursie IDUB, wspierającym doktorantów UW w działalności naukowej, dzięki której Uniwersytet ma szansę zwiększyć swoją rozpoznawalność na arenie międzynarodowej, dofinansowanie zdobyła nasza doktorantka, Klaudia Rogowska / link (zakładka wyniki)


PUBLIKACJE

 • Kulecka Alicja, Wokół symboliki państwowej Królestwa Polskiego. Ikonografia i pismo ozdobne w dokumentach urzędowych okresu konstytucyjnego oraz innych źródłach (1815-1830), „Almanach Historyczny” t. 24, 2022, s.69-102 / link

 


ZAPROSZENIA

 • 16 marca, godz. 16.30, sala 125 na Wydziale Historii UW / wykład prof. Keely Stauter-Halsted „Borders and Bordering in the Polish Second Republic: Refugees and the Shaping of Modern Citizenship”, połączony z dyskusją, moderowaną przez prof. Dariusza Stolę (ISP PAN) / link

 

 • Organizatorzy zapraszają do zgłaszania referatów na konferencję „Oblicza Wschodu”. Kościoły Wschodnie w Europie Środkowo-Wschodniej w epoce nowożytnej – historia i perspektywy badawcze, która odbędzie się w Toruniu (UMK) w dniach  1-2 września 2023 r. / link

22 lutego 2023


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • Zachęcamy do skorzystania z wewnętrznych szkoleń rozwojowych. Pod likiem pełna oferta / link

 

 • Rada Doskonałości Naukowej zaprasza do udziału w szkoleniu online z zakresu postępowań o awans naukowy. Szkolenie odbędzie się 13 marca 2023 r. w godz. 11.00-16.00 stacjonarnie w Auli Starej Biblioteki (konieczność wysłania zgłoszenia mailowo: daria.jaworska@rdn.gov.pl) oraz online (transmisja bez możliwości czynnego udziału) / link


SUKCESY I WYRÓŻNIENIA

 • Dr Olga Morozowa otrzymała  możliwość odbycia stażu naukowego w związku z Nagrodą im. Iwana Wyhowskiego za działalność naukową i społeczną w kierunku europeizacji Ukrainy. Badaczka z Ukrainy, zatrudniona na naszym Wydziale, zakończyła właśnie dwa pobyty naukowe: na Uniwersytecie Gdańskim (październik-listopad 2022) oraz na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (grudzień 2022 – styczeń 2023) / link


PUBLIKACJE

 • Olga Morozowa:
  • Роль прессы в популяризации проблемы украиноязычного образовния (конец ХІХ – начало ХХ столетия) / “Echa przeszłości” 2022 XXIII / 1, s. 87-97 / link
  • (we współautorstwie z M. Mikolajczykiem) „Bitwa Warszawska 1920 r. W opiniach i komentarzach zachodnich uczestników i obserwatorów” / „Pamięć i sprawiedliwość” 2022, nr 39, s. 490-523 / link
  • Україномовна освіта – важливий чинник становлення української державності: історіографія проблеми / „Echa przeszłości” 2022 XXIІІ/2. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2022, 197-209 / link
  • „Za wolność Waszą i Naszą! Ukraińcy w powstaniu styczniowym” / „Powstaniec Piotrkowski 1863”, gazeta okolicznościowa 1863-2023 z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.


ZAPROSZENIA

 • 22 lutego, godz. 17.30, sala nr 17 / wykład dr Elżbiety Kwiecińskiej „Źródła sprzeciwu. XIX-wieczna kultura narodowa ukraińska i jej miejsce w ruchu oporu przeciwko agresji rosyjskiej po 24 lutym 2022 r.” na zaproszenie Sekcji historii XIX wieku Studenckiego Koła Naukowego Historyków / link

 

 • 27 lutego, godz. 18.00, online (GoogleMeet) / zebranie naukowe Zakładu Historii XIX wieku / wykład „Ukaz z 12/24 kwietnia 1886 r. O niektórych środkach przyjętych dla zapewnienia prawidłowego wypełnienia powinności wojskowej przez Żydów i jego konsekwencje” wygłosi prof. Jacek Legieć / link

 

 • Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń i do udziału w konferencji naukowej dotyczącej polityki historycznej w Europie Środkowo-Wschodniej „Politics of memory and the identity of the nations in Central and Eastern Europe after 1989” CfA do 31 marca 2023 r. / konferencja odbędzie się w dniach 23-24 maja 2023 r. w PAN oddział w Wiedniu / link


W MEDIACH

 • Monika Polit, „Wspomnienia ze świata, którego już nie ma Izraela Jehoszuy Singera” / TOK FM, 14 lutego 2023 r. / link


MINIONE WYDARZENIA Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW WH

 • Olga Morozowa / referat na temat „Badania dotyczące historii Ukrainy prowadzone w Polsce przed i po rozpoczęciu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Analiza porównawcza” w Polskiej Akademii Umiejętności / 23 stycznia 2023 r.

15 lutego 2023


SUKCESY I WYRÓŻNIENIA

 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki naboru wniosków w programie Bekker NAWA. Wśród beneficjantów programu  znaleźli się prof.Marek Węcowski oraz mgr Jakub Gruchalski (doktorant) / link


PUBLIKACJE

 • Alicja Kulecka, „Powstanie styczniowe (1863-1864). Czas walki, marzeń o wolności i niespełnionych nadziei” / Muzeum Historii Polski 2023 / link


ZAPROSZENIA

 • 20 lutego, godz. 18.30, sala A / wykład prof. Andrija Portnowa z Uniwersytetu Viadrina „Historia Ukrainy i Polski. Między asymetrią, a splątaniem” / link

 

 • 21 lutego, godz. 15.00, sala 210 na Wydziale Archeologii UW / prezentację książki „Archeologia Ukrainy w latach niepodległości” / link (spotkanie zostało odwołane)

 

 • 22 lutego, godz. 17.30, sala nr 17 / wykład dr Elżbiety Kwiecińskiej „Źródła sprzeciwu. XIX-wieczna kultura narodowa ukraińska i jej miejsce w ruchu oporu przeciwko agresji rosyjskiej po 24 lutym 2022 r.” na zaproszenie Sekcji historii XIX wieku Studenckiego Koła Naukowego Historyków / link

 

 • 27 lutego, godz. 18.00, online (GoogleMeet) / zebranie naukowe Zakładu Historii XIX wieku / wykład „Ukaz z 12/24 kwietnia 1886 r. O niektórych środkach przyjętych dla zapewnienia prawidłowego wypełnienia powinności wojskowej przez Żydów i jego konsekwencje” wygłosi prof. Jacek Legieć / link

 

 • Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń i do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kobiety – kultura – prawo – życie publiczne” CfP do 30 kwietnia 2023 r. online / konferencja odbędzie się w dniach 20-22 września 2023 r. / link


W MEDIACH

 • Michał Kopczyński, Alicja Kulecka, „Powstanie styczniowe. Historyk: każdy koniec jest początkiem”, red. Michał Nowak, Polskie Radio pr. II, 22 stycznia 2023 / link

 

 • Alicja Kulecka, „Powstanie styczniowe wybuchło 160 lat temu. Pozostawiło bogatą spuściznę” / „Wprost”, 22 stycznia 2023 r. / link

 

 • Debata „Polska mocarstwowa czy bal w operze? Gdzie leży prawda na temat Polski lat trzydziestych?” Z udziałem prof. Tadeusza P. Rutkowskiego oraz prof. Pawła Skibińskiego z naszego Wydziału / Zamek Królewski, 6 lutego 2023 r. / link


MINIONE WYDARZENIA Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW WH

 • Magdalena Kozłowska, „Kobiety żydowskie w XIX wieku: dlaczego pozostają w cieniu?” / spotkanie w Żydowskim Instytucie Historycznym, 9 lutego 2023 r. / link

 

 • Magdalena Kozłowska, „Premiera książki: „Adżami. Opowieści z Jafy” – spotkanie z autorem”, Centrum Kultury Jidysz i Wydawnictwo Filtry / 8 lutego 2023 r. / link

 

8 lutego 2023


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • Apelujemy wraz z całą społecznością UW o przekazywanie pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz  ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii / link (oraz turkologia UW)

 

 • Zapraszamy do składania wniosków na promocję i popularyzację badań w ramach kolejnego konkursu IDUB „Promocja badań naukowych” (edycja 4.). W konkursie mogą wziąć udział pracownicy oraz doktoranci UW, którzy w latach 2019-2022 prowadzili prace naukowe i uzyskali wyniki tych badań. Mogą oni starać się o dofinansowanie promocji i popularyzacji wyników swoich badań wśród odbiorców spoza grona naukowego. Składanie wniosków do17 marca 2023 r. / link

 

 • Zachęcamy do skorzystania ze szkoleń dot. platformy e-learningowej Kampus. W programie oferowanych szkoleń znajdują się m.in. „Zajęcia online na platformie Kampus”, „Narzędzia i organizacja pracy w grupach na platformie Kampus”, „Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych”, „Ocenianie i dziennik ocen” czy też „Egzaminy i zaliczenia pisemne na platformie Kampus” / link


PUBLIKACJE

 • Agnieszka Bartoszewicz, „Inclusion and exclusion. Intercultural relationships in Old Warsaw in the fifteenth and sixteenth centuries in light of the municipal registers”, w: „Networking in Late Medieval Central Europe. Friends, Families, Foes”, red. Beata Możejko, Anna Orłowska, Leslie Carr-Riegel, London-New York: Routledge. Taylor&Francis Group 2023, s. 64-76

 

 • Laura Pozzi, „Going to the People: Visitors’ Responses to the Shanghai History Museum’s Representation of Colonial History”. „The Public Historian” (2023), Vol. 45, no.1: 51–72 / link


ZAPROSZENIA

 • Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń i do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Historii Miejskiej, organizowanej przez nasz Wydział. Inauguracyjna edycja konferencji odbędzie się pod hasłem: „Miasto i miejskość na ziemiach polskich w długim wieku XIX. Społeczeństwo, przestrzeń, polityka” / CfP do 31 marca 2023 r. / konferencja odbędzie się w dniach 24-26 maja 2023 r. / link

1 lutego 2023


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • Zwracamy się z apelem o pomoc finansową dla dwóch członków naszej wydziałowej społeczności, którzy zmagają się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Pomocy potrzebują Dariusz Kołodziejczyk oraz Konrad Kwaczyński / link

 

 • Profesor Jarosław Czubaty został wybrany na członka redakcji „Kwartalnika Historycznego”

 

 • Autorzy zakończonego po ponad 70 latach w Instytucie Historii PAN projektu „Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku” zwracają się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu, które ma na celu poprawę funkcjonalności Atlas Fontium i poznanie potrzeb jego użytkowników. Atlas Fontium jest system geoinformatycznym, służącym analizie i prezentacji historycznych danych. Badanie będzie otwarte do 28 lutego 2023 r.  / link PL / link EN

 

 • Informujemy o możliwości wykonania badania wzroku dzieci (7-14 lat) w ramach pomiarów do pracy magisterskiej, przygotowywanej na Wydziale Fizyki UW. Pomiar optometryczny zawiera dodatkowo badanie ruchów oczu. Badania zostały zaakceptowane przez Komisję Rektorską ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka / link

 

 • Od 25 stycznia 2023 r. na Uniwersytecie Warszawskim wprowadzono elektroniczne wnioskowanie o urlop wypoczynkowy, urlop wypoczynkowy „na żądanie” (czyli 4 dni w ciągu roku z puli urlopu wypoczynkowego), urlop okolicznościowy oraz zwolnienie – opieka nad dzieckiem do lat 14 (w dniach lub godzinach). Urlopy należy składać na stronie: fiori.sap.uw.edu.pl (po zalogowaniu się w uniwersyteckiej sieci) / link

 

 • Informujemy, że od 1 kwietnia 2023 r. pracodawca automatycznie będzie dokonywał za pracowników wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK). Jeśli wcześniej pracownik złożył pracodawcy deklarację rezygnacji z wpłat do PPK, straci ona moc 28 lutego 2023 roku (nawet jeśli zostanie złożona w lutym 2023 roku). Deklarację o ponownej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć najwcześniej 1 marca 2023 r. / link

 

 • Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego („trzynastka”) za 2022 rok dla nauczycieli akademickich oraz osób otrzymujących wynagrodzenie w ramach projektów będzie zrealizowana 10 lutego 2023 r. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi otrzymają dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 lutego 2023 r.


PUBLIKACJE

 • Marta Knajp, „Mąż córki, wspólnik teściów czy zagrożenie dla rodziny? O roli zięcia w lwowskiej rodzinie mieszczańskiej na podstawie testamentów z lat 1541-1560, „Przegląd Historyczny” zeszyt 3/22, 2022

 


ZAPROSZENIA

 • 6 i 13 lutego / szkolenie dla pracowników kadry administracyjnej organizowane przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami. W programie m.in. aspekty prawne w kontekście funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, wiedza i umiejętności pomocne w efektywnym wsparciu osób chorujących psychicznie, oraz zwiększenie wiedzy dotyczącej form wsparcia Centrum Pomocy Psychologicznej UW / link

 

 • 7 lutego, godz. 17.00, sala 125 na Wydziale Historii UW lub online/ seminarium im. Mariana Małowista z cyklu Seminarium Global History & Anthropology /wykład prof. Stephena Smitha „The politics of rumour in the Soviet Union (1917-1941) and the People’s Republic of China (1949-1976)” / link

 

 • Organizatorzy konferencji „Za kulisami bezpieki. Jednostki pomocnicze UB-SB na tle codziennego funkcjonowania aparatu represji PRL (1944–1990)”, zapraszają do nadsyłania zgłoszeń referatów / CfP do 5 marca 2023 r. / konferencja odbędzie się w Krakowie 18-19 maja 2023 r. / link

 


W MEDIACH

 • Jolanta Choińska-Mika / „Konfederacja warszawska, czyli akt tolerancji sprzed 450 lat” / „Wprost” Historia / 28 stycznia 2023 / link

25 stycznia 2023 r.


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • W związku z odbywającym się w Polsce 31. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nasz Wydział założył wirtualną skarbonkę. Zachęcamy Państwa do wpłat. Zebrany dochód w całości wesprze 31. finał WOŚP. Jednocześnie informujemy o możliwości wzięcia udziału w uniwersyteckich aukcjach, z których dochód również przeznaczony będzie na WOŚP / link

 

 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zaprasza pracowników, emerytów i rencistów UW do udziału w zajęciach sportowych w semestrze letnim 2022/2023. Rejestracja na zajęcia potrwa od 31 stycznia do 5 lutego / link

 

 • Informujemy, że dostęp do starej strony (ihuw.pl) zostanie zachowany jeszcze tylko przez 3 miesiące. Stronę wyłączymy z końcem kwietnia 2023 r.


PUBLIKACJE

 • Mariusz Kałczewiak, “Jewish, Masculine, and Professional: Intersections of Profession and Masculinity in Yoshue Perle’s Novellas “Gelt” and ‘Nayn a zeyger inderfri’” European Journal of Jewish Studies, 17 (2023), 1-23 / link

 

 • Paweł Nowakowski, Hale Güney, „A Funerary Epigram with a Quotation from Odyssey I 4, found at the Junction of the Asian–Galatian Border”, Philia. International Journal of Ancient Mediterranean Studies 8 (2022), 88–97 / link


ZAPROSZENIA

 • 31 stycznia, godz. 9.30, Wydział Historii UW, sala A oraz online / konferencja „Nowa perspektywa – ukraińska edukacja historyczna” / link

 

 • 8-10 lutego / Centrum Dokumentacji Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie w Berlinie oraz online / wymagana rejestracja / konferencja „The Politics of Memory as a Weapon: Perspectives on Russia’s War against Ukraine” / link

 

 • Organizatorzy konferencji „Urban Narratives: Rebuilding and Rebranding European Cities from the 20th Century until Present Day” zapraszają do nadsyłania zgłoszeń referatów / CfP do 19 marca 2023 r. / konferencja odbędzie się w dniach 19–20 października 2023 r. stacjonarnie w Marburgu (Niemcy) oraz online / link

 

 • Organizatorzy konferencji „Świat antyczny a my. Współczesne badania nad cywilizacjami starożytnymi” zapraszają do nadsyłania zgłoszeń referatów / CfP do 30 kwietnia 2023 r. / konferencja odbędzie się w dniach 13-15 września 2023 r. w Zielonej Górze / link


W MEDIACH

 • O Pracowni Historii Cyfrowej /  dzieje.pl , 21 stycznia 2023 / link


MINIONE WYDARZENIA Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW WH

 • Dr Agnieszka Janiak-Jasińska 20 stycznia 2023 r. na zaproszenie prof. dr hab. Joanny Wójcik, prorektor ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wygłosiła wykład dla nauczycieli akademickich „Dlaczego koncepcja kształcenia stała się ważna? Kilka słów o projektowaniu i realizacji programów studiów”

18 stycznia 2023 r.


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 •  Informujemy, że na naszym Wydziale powstaje Pracownia Historii Cyfrowej. Kierowanie pracownią powierzono dr Aleksandrze Kuligowskiej / link

 

 • Fundacja Lemmermanna zaprasza studentów studiów magisterskich oraz doktorantów prowadzących badania we Włoszech dot. kultury rzymskiej do aplikowania o stypendium. Termin przesyłania zgłoszeń mija 31 marca 2023 r. / link

 

 • Center of Japanese Studies zaprasza do nadsyłania artykułów i recenzji dotyczących historii stosunków międzynarodowych i geopolityki w Azji Wschodniej. Materiały są przyjmowane do 31 maja 2023 r. / link

 

 • 9 stycznia 2023 r. pracę w projekcie dra Francisa Harveya rozpoczął p. Adrian Warsiński


PUBLIKACJE
 

 • Piotr M. Majewski, „Kdy vypukne válka? 1938. Studie o krizi”, Academia 2022

 

 • Tomasz Opaliński, Stan chłopski w Księstwie Warszawskim w świetle akt sądowych (DiG, 2021), recenzja Łukasza Kożuchowskiego, „Agricultural History Review” 2022, vol. 70, part II, p. 329 / link


ZAPROSZENIA
 

 • 19-21 stycznia, konferencja „Global Easts: Entangled Histories and Memories” / link

 

 • 20 stycznia, godz. 17.00, online / Seminarium Historii Gender / referat „Mówione herstorie sztuki artystek z Wrocławia lat 70.” wygłosi dr Zofia Reznik. Komentarz: dr hab. Agata Jakubowska / link

 

 • 23 stycznia 2023 / stacjonarnie i online / warsztaty „Body as a Source of Pleasure and Pain around 1900: Female Polish-Jewish Perspective” organizowane w ramach realizacji projektu Zuzanny Kołodziejskiej-Smagały: „Dyskursy o cielesności i seksualności w polsko-żydowskim piśmiennictwie kobiecym w latach 1890-1918” / link

 

 • 31 stycznia, godz. 9.30, Wydział Historii UW, sala A oraz online / konferencja „Nowa perspektywa – ukraińska edukacja historyczna” / link

11 stycznia 2023 r.


SUKCESY I WYRÓŻNIENIA
 

 • Hubert Korzeniowski otrzymał Nagrodę Centrum Pieniądza NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu historii gospodarczo-społecznej, obronioną w 2021 roku. Promotorem pracy zatytułowanej „Kwestia aprowizacji wojska w Księstwie Warszawskim ze szczególnym uwzględnieniem przygotowań do wojny 1812 r.” był prof. Jarosław Czubaty


PUBLIKACJE
 

 • Marta Knajp, „Służą, czuwają, krytykują, czyli o dworkach Świętej Elżbiety Turyńskiej”, „Perspektywy Kultury”, 2022, nr, 4 (39)

 

 • Graham Claytor, „Pylon 2”, 2022
  • “A Karanis Penthemeros Certificate Completed” / link
  • “Provisioning the Metropolis: Reedition of SPP 22 94” / link
  • “Notes on Papyri from Roman Egypt” / link

 

 • Kalina Słaboszowska, „Płacz i łzy w księgach X—XII Roczników Jana Długosza”, „Średniowiecze Polskie I Powszechne”, 14 (2022), 160-184 / link

 


ZAPROSZENIA
 

 • 12 stycznia, godz. 16.45, sala 209 na Wydziale Prawa i Administracji lub online / seminarium późnoantyczne Ewy Wipszyckiej / referat „Problem Solving in Early Islamic Egypt: The Coptic Protection Letters” wygłosi Eline Scheerlinck / link

 

 • 17 stycznia, godz. 18.00, Pałac na Wyspie, Łazienki Królewskie / premiera książki „Korespondencja Stanisława Augusta z Katarzyną II i jej współpracownikami (1764-1796)” w opracowaniu prof. Zofii Zielińskiej / link

 

 • 19 stycznia, godz. 17.00, online / seminarium mediewistyczno-nowożytnicze, dr Tomasz Pełech, „Dlaczego państwa krzyżowców wydały tak niewielu świętych? (Polemika z Bernardem Hamiltonem)”. Link zostanie udostępniony po wysłaniu zgłoszenia chęci uczestnictwa na adres: abartoszewicz@uw.edu.pl lub g.mysliwski@uw.edu.pl / link

 

 • 24 stycznia, godz. 17.00, sala 125 na Wydziale Historii UW lub online / seminarium im. Mariana Małowista z cyklu Seminarium Global History & Anthropology / wykład „Medina and the Red Sea from the Perspective of the Local Ottoman Governor in the 18th Century” wygłosi Henning Sievert (University of Heidelberg) / link

 

 • Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń i do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Historyków XIX wieku / CfP do 15 marca 2023 / konferencja odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2023 r. / link

 

 • Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Wydział Nauk Historycznych UMK zapraszają do nadsyłania zgłoszeń udziału w I Forum Edukacji Historycznej / CfP do 30 kwietnia 2023 r. / Forum odbędzie się w dniach 8-9 września 2023 r. w Toruniu / link

 

4 stycznia 2023 r.


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU
 

 • Uniwersytet Otwarty UW zachęca do zgłaszania kursów na III trymestr roku akademickiego 2022/2023 (zgłaszanie przez formularz). Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 1 lutego 2023 r. o godz. 17.00 / link


SUKCESY I WYRÓŻNIENIA

 • Rozstrzygnięto konkurs Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W module „Dziedzictwo narodowe” wśród zwycięskich wniosków znalazł się projekt dr Katarzyny Wagner „Łupy wojenne. Szwedzkie grabieże Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w.” Wniosek otrzymał finansowanie w kwocie 1 088 307 zł / link

 

 • Ogłoszono wyniki konkursu na Najlepszy Debiut Historyczny Roku organizowany przez IPN. Wyróżnienie w konkursie otrzymał Michał Puchalski, za pracę magisterską, napisaną pod kierunkiem prof. Tadeusza Rutkowskiego „Sprawa Jana Kaima (1947-1949)” / link Praca ta została również doceniona w konkursie organizowanym przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej (III miejsce). W tym ostatnim konkursie wyróżnienie za pracę magisterską „Prawo patronatu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r. i jego wykonanie przez Uniwersytet Jagielloński w okresie międzywojennym” (pisana poza UW) otrzymał również doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, afiliowany przy WH, Tomasz Kisiel / link


PUBLIKACJE

 • Krzysztof Bielawski, „Miniatury macew w zbiorach polskich muzeów i osób prywatnych”, „Kwartalnik Historii Żydów. Jewish History Quarterly” 2022, nr 4 (287)

 

 • Krzysztof Bielawski, Tarajko M., „Cmentarz żydowski w Serocku – specyfika kulturowa, historia i stan zachowania”, [w:] „Serock i okolice. Z dziejów dawnych i najnowszych”, red. M. Pakuła, Serock 2022

 

 • Urszula Kosińska, (review) Collmer, Peter: “Verwaltete Vielfalt. Die königlichen Tafelgüter in Polen-Litauen, 1697–1763” / H-Soz-Kult, Stuttgart  14 December 2022 / link

 

 • Igor Niewiadomski, „Pomnik Wyzwolenia Kołobrzegu. Historia Pomnika Zaślubin Polski z Morzem na podstawie zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie”, [w:] „Rocznik Kołobrzeski 2022”, red. R. Dziemba, M. Miedziński, A. Wasiewski, E. Stępień, nr 3, Kołobrzeg 2022, s. 111-120 / link

 

 • ed. Maciej Ptaszyński i Kazimierz Bem “Searching for Compromise? Interreligious Dialogue, Agreements, and Toleration in 16th–18th Century Eastern Europe”, (Seria: Studies in Medieval and Reformation Traditions, tom 235), Brill, Leiden 2022 / link

 

 • Grażyna Szelągowska (współedycja), katalog wystawy Muzeum Narodowego „Przesilenie. Malarstwo Północy 1880–1910” / link


ZAPROSZENIA
 

 • 16 stycznia, godz. 18.00, online / zebranie naukowe Zakładu Historii XIX wieku / referat prof. Martyny Deszczyńskiej „Wzorzec publikacji naukowej w polskiej kulturze intelektualnej pierwszej połowy XIX wieku”

 

 • 9-10 lutego, rejestracja do 12 stycznia / Muzeum Początku Państwa Polskiego w Gnieźnie / konferencja popularnonaukowa „Wielka Lechia – wielka ściema” / link


W MEDIACH
 


 • Andrzej Chojnowski,”Polityka”, „Pomocnik Historyczny”, 18 grudnia 2022 (dostęp płatny)
  • „Sanacja. Piłsudczyków pomysły (i praktyka) na sanację państwa” / link
  • „Józef Piłsudski – najważniejsza postać polskiej polityki dwudziestolecia międzywojennego” / link
  • „Militaryzacja i krok ku dyktaturze” / link

 

 • Tadeusz Rutkowski, „Rola polskich kryptologów była minimalizowana i nienagłaśniana”, Dzieje.pl, 31 grudnia 2022 / link