We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Informacje dla pracowników

Pracownicy wnioskujący o granty –>>
 • Otwarte konkursy
 • Informacje dla wnioskujących o granty
Pracownicy realizujący projekty, przydatne informacje dla pracowników –>>
 • Umowy cywilno-prawne
 • Podróże służbowe
 • Opłaty konferencyjne
 • Zakupy
 • Raportowanie
 • Przyjazdy gości
 • Zatrudnienia i wynagrodzenia w projektach
 • Publikacje w projektach badawczych NCN
 • Tłumaczenia i korekty
 • Stypendia w projektach naukowych
 • Wzory podań

W roku 2020/2021 pracownicy mają do dyspozycji ryczałtową kwotę na badania naukowe w wysokości 1200 PLN (podstawa prawna).


Sekcja Badań Naukowych - kontakt

Osoby zainteresowane składaniem wniosków z Wydziałem Historii zapraszamy do kontaktu: badania.historia@uw.edu.pl. Oferujemy wsparcie doradcze (m.in. planowanie i tworzenie budżetu) i formalne (w obiegu i kompletacji dokumentacji) w przygotowaniu wniosku.

Na każdym etapie procedowania dokumentów pracownicy Sekcji Badań Naukowych pozostają do Państwa dyspozycji i służą pomocą.

Sekcja Badań Naukowych (SBN) została powołana celem zorganizowania obsługi administracyjnej i wsparcia działań w zakresie pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych, finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Każdy projekt realizowany na Wydziale Historii ma swojego opiekuna (szczegółowe informacje w przygotowaniu).

Zadania SBN:

 • informacja o możliwościach finansowania badań, zasadach  i wytycznych dotyczących aplikowania i realizacji projektów,
 • pomoc w przygotowaniu wniosków i wszelkich niezbędnych dokumentów oraz ich procedowanie,
 • wsparcie w realizacji grantów: m.in. w zadudnieniach, wypłatach dodatków i innych honorariów, zawieranie umów, zakupach, podróżach służbowych, przyjmowaniu gości, zmianach w projektach i raportowaniu,
 • prowadzenie baz danych, opracowanie statystyk i analiza aktywności projektowej na Wydziale Historii

tel.: 22 55 24 567, 22 55 24 571

Pracownicy:

Natalia Ostrowska – kierownik Sekcji BN
tel. 22 55 24 567; e-mail: natalia.ostrowska@uw.edu.pl

Irena Gostkiewicz
tel. 22 55 24 571; e-mail: i.gostkiewicz@uw.edu.pl

Karolina Morawska
Sekcja Badań Naukowych obsługa grantu GRIEG
e-mail: k.morawska2@uw.edu.pl

Marzenna Szewczyk
tel. 22 55 24 548; e-mail: marzenna.szewczyk@uw.edu.pl

Justyna Weber
Sekcja Badań Naukowych obsługa grantu CRAC
e-mail: j.weber@uw.edu.pl