We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Uchwały Rady Dydaktycznej Wydziału Historii

 

UCHWAŁY RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW „HISTORIA”, „HISTORIA I KULTURA ŻYDÓW”, “HISTORY OF ANCIENT MEDITERRANEAN CIVILIZATIONS”

 


2023
 • Uchwała nr 15 z 15 listopada 2023 r. w sprawie określenia trybu wyboru kandydatów do Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uchwała nr 10 z 17 maja 2023 r. w sprawie propozycji zasad rekrutacji na kierunku „Historia i kultura Żydów” w roku akademickim 2024/2025
 • Uchwała nr 9 z 17 maja 2023 r. w sprawie propozycji zasad rekrutacji na kierunku „Historia” w roku akademickim 2024/2025
 • Uchwała nr 8 z 8 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców w roku akademickim 2023/2024 dla kierunku Historia i kultura Żydów
 • Uchwała nr 7 z 8 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców w roku akademickim 2023/2024 dla kierunku Historia
 • Uchwała nr 6 z 8 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2023/2024 dla kierunku Historia i Kultura Żydów
 • Uchwała nr 5 z 8 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2023/2024 dla kierunku Historia
2022
 • Uchwała nr 1 z 17 stycznia 2022 r. w sprawie nowelizacji Uchwały nr 9 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów Historia, Historia i kultura Żydów z dnia 11 maja 2021 r.
 • Uchwała nr 2 z 9 marca 2022 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Dydaktycznej
 • Uchwała nr 3 z 9 marca 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2022/2023 dla kierunku Historia
 • Uchwała nr 4 z 9 marca 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2022/2023 dla kierunku Historia i Kultura Żydów
 • Uchwała nr 5 z 30 marca 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców w roku akademickim 2022/2023 dla kierunku Historia
 • Uchwała nr 6 z 30 marca 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców w roku akademickim 2022/2023 dla kierunku Historia i Kultura Żydów
 • Uchwała nr 7 z 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany zasad przygotowywania opinii na temat działalności osiągnięć dydaktycznych nauczycieli akademickich
 • Uchwała nr 8 z 18 maja 2022 r. w sprawie wniosku o zmiany programu specjalizacji nauczycielskiej na kierunku studiów Historia I i II st.
 • Uchwała nr 9 z 18 maja 2022 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do Nagrody Dydaktycznej Rektora UW
 • Uchwała nr 10 z 15 czerwca 2022 r. w sprawie określenia kryteriów zmiany formy odbywania studiów przez studenta
2021
 • Uchwała nr 1 z 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącej Rady Dydaktycznej
 • Uchwała nr 2 z 29 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. wdrażania reformy studiów magisterskich na kierunku „Historia”
 • Uchwała nr 3 z 2 lutego 2021 r. w sprawie wskazania stałych gości Rady Dydaktycznej
 • Uchwała nr 4 z 1 marca 2021 r. w sprawie poszerzenia składu komisji ds. wdrażania reformy studiów magisterskich na kierunku „Historia”
 • Uchwała nr 5 z 1 marca 2021 r. w sprawie formy przeprowadzenia zajęć zaliczających zaległy Objazd naukowy dla studentów III roku studiów I stopnia na kierunku „Historia” w r.a. 2020/2021
 • Uchwała nr 6 z 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2021/2022 dla kierunku „Historia”
 • Uchwała nr 7 z 6 kwietnia 2021 r.w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2021/2022 dla kierunku „Historia i kultura Żydów”
 • Uchwała nr 8 z 30 kwietnia 2021 r. w sprawie propozycji zmian w organizacji studiów II stopnia na kierunku „Historia”
 • Uchwała nr 9 z 11 maja 2021 r. w sprawie propozycji zasad i terminów rekrutacji na kierunku „Historia”
 • Uchwała nr 10 z 11 maja 2021 r. w sprawie propozycji zasad i terminów rekrutacji na kierunku „Historia i kultura Żydów”
 • Uchwała nr 11 z 11 maja 2021 r. w sprawie rekomendacji dotyczących metod optymalizacji polityki pensowej z zachowaniem wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Historii
 • Uchwała nr 12 z 22 czerwca 2021 r. w sprawie rekomendacji dotyczących udziału doktorantów przygotowujących rozprawy w dyscyplinie historia w dydaktyce i kształceniu studentów na Wydziale Historii
 • Uchwała nr 13 z 30 czerwca 2021 r. w sprawie koncepcji kształcenia na projektowanym kierunku History of Ancient Mediterranean Civilizations
 • Uchwała nr 14 z 30 czerwca 2021 r. w sprawie koncepcji kształcenia na projektowanym kierunku Global history and anthropology
 • Uchwała nr 15 z 8 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów Historia, Historia i Kultura Żydów z 3 czerwca 2020 r.
 • Uchwała nr 16 z 21 września 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunkach Historia i Historia i kultura Żydów
 • Uchwała nr 22 z 8 grudnia 2021 r.w sprawie zmiany programu na kierunku studiów Historia i Kultura Żydów
 • Uchwała nr 23 z 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany programu na kierunku studiów Historia i Kultura Żydów II stopnia
 • Uchwała nr 24 z 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany programu na kierunku studiów Historia II stopnia

 


2020
 • Uchwała nr 17 z 21 grudnia 2020 r. w sprawie procedury antyplagiatowej w zakresie prac zaliczeniowych i dyplomowych
 • Uchwała nr 16 z 21 grudnia 2020 r. w sprawie drugiego przedmiotu zawierającego treści związane z ochroną własności intelektualnej
 • Uchwała nr 15 z 21 grudnia 2020 r. w sprawie monitorowania praktyk zawodowych
 • Uchwała nr 9 z 9 listopada 2020 r. w sprawie limitu prac dyplomowych kierowanych przez pojedynczego nauczyciela akademickiego
 • Uchwała nr 7 z 19 października 2020 r.w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunkach „Historia” i „Historia i kultura Żydów”
 • Uchwała nr 4 z 3 czerwca 2020 r. w sprawie zasad procesu dyplomowania na kierunkach „Historia” i „Historia i kultura Żydów”