We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

25 maja 2022


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • Instrukcja wypełniania sylabusów „Sylabus krok po kroku. Praktyczne informacje dotyczące wypełniania formularza opisu przedmiotu wprowadzonego” / link

 

 • Rozpoczęła się trzecia edycja programu minigrantów UW dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach 4EU+ i innych partnerstw strategicznych. Zgłaszane wnioski powinny dotyczyć badań realizowanych w czterech obszarach: zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim; europejskość: wielojęzyczność, różnorodność, obywatelskość; dane – modele – transformacje oraz przemiany środowiskowe. Wnioski można składać do 15 lipca / link

 

 • Informujemy o konkursie im. Majera Bałabana 2022 organizowanym przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu. Termin przyjmowania zgłoszeń do 30 maja 2022 roku / link

 

 • Uniwersytet Otwarty UW zachęca do zgłaszania kursów na I trymestr roku akademickiego 2022/2023. Termin przyjmowania zgłoszeń: 3 czerwca 2022 r. / link

 

 • Przypominamy, że 31 maja upływa termin składania wniosków w konkursie „POB IV dla Rodziców – Nowe Idee” / link

 

 • Czerwcowe szkolenia dla nauczycieli akademickich / link


SUKCESY I WYRÓŻNIENIA

 • Dr Magdalena Kozłowska otrzymała grant na finansowanie projektu „Mieszkańcy Wschodu: Żydzi z obszarów Bliskiego Wschodu w oczach polskich Żydów w dwudziestoleciu międzywojennym”. Grant został przyznany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 17. Kwota dofinansowania to 219 952 zł / link


PUBLIKACJE

 • Elżbieta Kwiecińska, „Poland’s Civilizing Mission and Ukrainian Statehood at the Paris Peace Conference”, in: (ed. Olena Palko, Constantin Ardeleanu) „Making Ukraine. Negotiating, Contesting, and Drawing the Borders in the Twentieth Century”, McGill-Queen’s University Press, 2022 / link 


ZAPROSZENIA

 • 25 maja, godz. 11.00, Niemiecki Instytut Historyczny, Al. Ujazdowskie 39 / wykład dra Łukasza Krzyżanowskiego „Życie codzienne i relacje władzy na polskiej wsi podczas okupacji niemieckiej i Zagłady” / link

 

 • 25 maja, godz.17.00, Sala Balowa Tyszkiewiczów-Potockich lub online / wykład dra hab. Hieronima Grali “Ruthenia vs Moscovia: ukraiński kontekst rywalizacji polsko-rosyjskiej w XVI-XVII w.” / link

 

 • 26 maja, godz. 16.45, sala 209 na Wydziale Prawa i Administracji lub online / Seminarium późnoantyczne Ewy Wipszyckiej, referat Tomasza Derdy, „Going to Abu Mena: ‘Marea’/Philoxenite on the Lake Mareotis” / link

 

 • 27 maja, godz. 11.00, Sala Balowa, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich / wykład francuskiego historyka i polityka Jean-Noëla Jeanneneya pt. „Georges Clemenceau – portret wolnego człowieka”. Wykład w języku francuskim z tłumaczeniem / link

 

 • 30 maja, godz. 16:45, Wydział Archeologii, sala 206 / wykład prof. Krzysztofa Nawotki z Uniwersytetu Wrocławskiego „Zwyczaj epigraficzny we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego w starożytności” / link

 

 • 9 czerwca, godz. 9.45 i 11.30, Wydział Socjologii, ul. Karowa 18, sala im. Stefana Nowaka na parterze / prezentacja wyników badania dotyczącego oceny organizacji naszych studiów i ich inkluzywności a także oczekiwań związanych z rynkiem pracy. Badanie zostało przeprowadzone na naszych studentach w semestrze letnim przez studentów Wydziału Socjologii UW / link

 

 • 10 czerwca, godz. 17.30 Trybunał Koronny, Rynek 1, Lublin, Niemiecki Instytut Historyczny / debata Lelewelowska z udziałem dra Łukasza Krzyżanowskiego w roli prowadzącego „30 Years after 'Ordinary Men’: Groundbreaking and New Perspectives in Holocaust Research”  / link

 

 • 21-22 czerwca, Sala Kolumnowa, Wydział Historii UW / V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Historyków XIX wieku / link

 

 • Zespół Historii Społecznej Wydziału Historii UW zaprasza do zgłaszania propozycji wystąpień do corocznego seminarium im. profesor Anny Żarnowskiej. Tegoroczne obrady odbędą się pod tytułem „Robotnice i robotnicy – historia społeczno-kulturowa XIX i XX wieku”. Seminarium odbędzie się 29 września 2022 r., zgłoszenia przyjmowane są do 24 czerwca 2022 r. / link

 

 • Organizatorzy VI Ogólnopolskiej Konferencji Archiwistów i Historyków „Educare necesse est…” zapraszają do przesyłania zgłoszeń referatów na konferencję pod tytułem „My wśród obcych, obcy wśród nas od średniowiecza do końca XX w.”. Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 września, zgłoszenia referatów przyjmowane są do 30 czerwca 2022 r. / link

 

 • Organizatorzy XLVII Kongresu Międzynarodowej Komisji Historii Wojskowości „Defence of the borders in military history” zapraszają do przesyłania referatów na kongres, który odbędzie się w dniach 28 sierpnia – 2  września 2022 r. we Wrocławiu i Opolu. Zgłoszenia referatów do 15 czerwca 2022 r. / link

 

18 maja 2022


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) uruchomiła nową inicjatywę mentoringową (ERC Mentoring Initiative), która ma pomóc w zwiększeniu uczestnictwa w grantach ERC instytucji z państw osiągających mniejsze sukcesy w staraniu się o granty z programów ramowych, w tym z Polski. Rada utworzyła bazę mentorów, składającą się z naukowców, którzy wcześniej zasiadali w panelach oceniających ERC oraz laureatów ERC / link

 

 • 20 maja na terenie UW w związku z planowaną organizacją Studentów „Miasteczka na styku kultur”, będzie obowiązywało ograniczenie parkowania (nie dotyczy posiadaczy identyfikatorów ZDM na 2022 r.)


SUKCESY I WYRÓŻNIENIA

 • Ogłoszono wyniki XIV edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na najlepszy debiut historyczny roku spośród prac magisterskich i doktorskich. Pierwszą nagrodę w kategorii prac doktorskich zdobył dr Olekansdr Avramczuk za pracę pt. „Pisząc historię narodu „niehistorycznego”. Powstanie studiów ukraińskich i polsko-ukraiński dialog historyczny w USA (1939-1991)”, napisaną pod opieką dr hab. Katarzyny Błachowskiej. Praca została również nagrodzona w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura i Fundację Kultury Paryskiej / link

 

 • W konkursach IDUB Nowe Idee 2A oraz 2B nasi pracownicy zdobyli finasowanie projektów. Wśród nagrodzonych osób znaleźli się dr Jan Błachnio, dr Jacek Kordel (Nowe Idee 2A) oraz dr Bartłomiej Bednarek (Nowe Idee 2B) / link


ZAPROSZENIA

 • 18 maja, godz. 12.00, Wydział Psychologii UW, ul. Stawki 5/7, sala 74 / seminarium otwarte Centrum Badań nad Uprzedzeniami, dr Łukasz Krzyżanowski / wykład „Zagłada na wsi jako proces społeczny”

 

 • 18 maja, godz. 16.00, sala 125 / prof. Vincent Azoulay / wykład „Démocratie athénienne et participation citoyenne: un modèle pour aujourd’hui?” / link

 

 • 18 maja, godz. 17.30 / seminarium im. Brygidy Kürbis / dr Aleksandra Kuligowska / wykład „O młodzieńczych pismach metodologicznych Lelewela raz jeszcze. Powrót do rękopisu” / link

 

 • 19 maja, godz. 17.00, sala A /  prof. François Guesnet (University College London) „Radical anti-Jewish attitudes in Poland – early 19th century roots”, wykład połączony z dyskusją, dyskutantem profesora Guesneta będzie profesor Michał Bilewicz z Wydziału Psychologii UW / link

 

 • 19 maja, godz. 12.00, konwersatorium ISP PAN, online, obowiązuje rejestracja / Paweł Sasanka, referat pt. „Odwilż w fabryce. Warszawscy robotnicy i struktury PZPR w przemyśle w czasie kryzysu 1955-57”

 

 • 19 maja, godz. 16.45, sala 209 na Wydziale Prawa i Administracji lub online, seminarium późnoantyczne Ewy Wipszyckiej, referat Davida Frankfurtera (Boston University), „The Supernatural vulnerabilities of domestic space in Late Antique Egypt (according to magical amulets)” / link

 

 • 20 maja, online / otwarte wykłady kandydatów do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii XX wieku / link

 

 • 25 maja, godz. 11.00, Niemiecki Instytut Historyczny, Al. Ujazdowskie 39 / dr Łukasz Krzyżanowski / wykład  „Życie codzienne i relacje władzy na polskiej wsi podczas okupacji niemieckiej i Zagłady”

 

 • Zespół Historii Społecznej Wydziału Historii UW zaprasza do zgłaszania propozycji swoich wystąpień do corocznego seminarium im. profesor Anny Żarnowskiej. Tegoroczne obrady odbędą się pod tytułem „Robotnice i robotnicy – historia społeczno-kulturowa XIX i XX wieku”. Seminarium odbędzie się 29 września 2022 r., zgłoszenia przyjmowane są do 24 czerwca 2022 r. / link


W MEDIACH

 • Piotr Okniński, Przewiń Warszawę do początku. O książce „Wstecz” Błażeja Brzostka / Kultura Liberalna, 17 maja 2022 r. / link

11 maja 2022


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych powołała zespół kwalifikacyjny dla dyscypliny historia. Członkowie takiego zespołu wyznaczani są do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego i wyłonienia kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do Szkoły. Zespół (powołany na okres rocznej kadencji, tj. do 27 maja 2023 r.) tworzą: dr hab. Błażej Brzostek; dr hab. Paweł Janiszewski, prof. ucz.; dr Piotr Jaworski, dr hab. Urszula Kosińska, prof. ucz.; dr hab. Marcin Pauk, prof. ucz.; dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł, prof. ucz. / linkSUKCESY I WYRÓŻNIENIA

 

 • Ogłoszone zostały wyniki konkursu IDUB w ramach działania Nowe Idee 2A. Spośród 7 nagrodzonych projektów 2 pochodzą z Wydziału Historii. Nagrodzeni naukowcy to dr Jan Błachnio oraz dr Jacek Kordel / link

 


ZAPROSZENIA

 • 12 maja, godz. 13.15, Sala Kolumnowa na WH / seminarium połączone z panelem dyskusyjnym, poświęcone pamięci dr. Łukasza Kądzieli w 25. rocznicę Jego śmierci / link

 

 • 12 maja, godz. 16.45 / sala 209 na Wydziale Prawa i Administracji lub online / seminarium późnoantyczne Ewy Wipszyckiej, referat „Re-thinking the hereafter in Egypt during the Origenist crisis: The Apocalypse of Paul” wygłosi Emiliano Bronisław Fiori (Università Ca’ Foscari Venezia) / link

 

 • 12 maja, godz. 17.00, sala B2 na WH / wykład historyka biznesu prof. Jamesa Hoopesa „The Most Successful Strategy Can Be Partly Non-Strategic” / link

 

 • 12 maja, godz. 17.00, online / seminarium mediewistyczno-nowożytnicze, wykład „Zrozumieć „Bożego Skrybę”. Kronika Galberta z Brugii w świetle dotychczasowych badań” wygłosi mgr Julia Nowakowska (UW) / link

 

 • 12 maja, godz. 17:15, online / wykład prof. Laury Levitt (Temple University z Filadelfii) „Amerykańscy Żydzi, Zagłada, strata: Rozważania o przedmiotach pamięci” / link

 

 • 14 maja, Zamek Królewski w Warszawie / konferencja „Parlamentaryzm, konstytucjonalizm, myśl polityczna Rzeczypospolitej okresu Sejmu Wielkiego w oczach Europy / link

 

 • 16 maja, godz. 15.00, sala B2 na WH / wykład prof. Vincenta Azoulaya (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu) pt. „A Violent Amnesty. The Athenian reconciliation of 403 BCE” / link

 

 • 16 maja, godz. 16.00, online (rejestracja) / wykład dr Francisa Harveya „Relation between the hermeneutics of zoomable digital mapping and the digital humanities” / link

 

 • 16 maja, godz. 17.30 Sala Kolumnowa na WH oraz online na profilu Facebook WH / debata „Od rzezi Pragi do rzezi Buczy. Wojna à la russe” / link

 

 • 18 maja, godz. 16.00, sala 125 na WH / wykład prof. Vincenta Azoulaya (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu) pt. „Démocratie athénienne et participation citoyenne: un modèle pour aujourd’hui?” / link

 

 • Organizatorzy konferencji „Artystyczne refleksy Zagłady. Między poetyką wyciszenia a poetyką kiczu” zapraszają do zgłaszania referatów. Konferencja odbędzie się 23 września 2022 r. online. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 sierpnia 2022 r. / link


W MEDIACH

 • Jacek Kordel, „Co u Państwa na warsztacie?” / Łazienki Królewskie, 2 maja 2022 / link
 • Jacek Kordel, Konstytucja 3 Maja i staropolski parlamentaryzm / Radio dla Ciebie, 7 maja 2022 / link

4 maja 2022


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU
 

 • Do 13 maja został przedłużony nabór do „Programu Mentor”, realizowanego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Celem konkursu jest dofinansowanie stacjonarnych wizyt mentoringowych na UW naukowców z zagranicznych uczelni/instytucji badawczych o wysokiej renomie, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z pracownikami UW / link

 

 • W imieniu Centrum Kompetencji Cyfrowych UW zachęcamy do udziału w Forum Dobrych Praktyk. Jest to spotkanie w gronie praktyków, na co dzień zajmujących się dydaktyką. Organizatorom zależy na wymianie doświadczeń – tych pozytywnych i negatywnych. Spotkanie odbędzie się online 24 maja 2022 r. (Zoom). Rejestracja dla panelistów: do 5 maja, rejestracja dla słuchaczy do 19 maja / link

 

 • Polska Akademia Umiejętności zaprasza do składania aplikacji na stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy. O stypendia mogą się ubiegać archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989. Aplikacje przyjmowane są do 17 maja / link

 

 • Od 4 do 6 maja na terenie UW w związku z planowaną organizacją JUWENALIÓW 2022, będzie obowiązywało ograniczenie parkowania (nie dotyczy posiadaczy identyfikatorów ZDM na 2022 r.)


ZAPROSZENIA
 

 • 5 maja, godz. 14.00 czasu warszawskiego / online / seminarium „Miasta Europy środkowowschodniej w XIV-XVII wieku” / referat „Nazwiska i imiona rzemieślników Hetmanatu” wygłosi dr Oksana Kovalenko (Uniwersytet w Połtawie) / link

 

 • 5 maja, godz. 16:45, sala 209 na Wydziale Prawa i Administracji lub online / seminarium późnoantyczne Ewy Wipszyckiej, referat Arietty Papaconstantinou (University of Reading) “The monks and the consul: status and precedence in the resolution of a debt dispute (P.Oxy. LXIII 4397)” / link

 

 • 10 maja, godz. 11.00 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, ul. Długa 7 / promocja publikacji pt. „Katalog Zbioru Kartograficznego Towarzystwa Historyczno-Literackiego Biblioteki Polskiej w Paryżu (t. I)” / link

 

 • 16 maja, godz. 30 Sala Kolumnowa, transmisja na profilu Facebook Wydziału Historii / debata „Od rzezi Pragi do rzezi Buczy. Wojna à la russe” / link

27 kwietnia 2022


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU
 

 • Aktualne szkolenia i kursy dla nauczycieli akademickich / link

 

 • Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury ogłaszają 13. edycję Konkursu „Książka Historyczna Roku” o Nagrody im. Oskara Haleckiego / link


SUKCESY I WYRÓŻNIENIA
 

 • Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Krajową Radą Doktorantów zorganizowało konkurs „Popularyzacja nie boli”. W kategorii „Doktorancki Erudyta Roku 2020”, która oceniała dorobek w zakresie działalności popularyzacyjnej w mediach, zwyciężył nasz doktorant, Roman Żuchowicz. Gratulujemy! / link


PUBLIKACJE
 

 • “Księga Pamięci Żydów augustowskich”, tłum. Magdalena Sommer (z hebrajskiego) i zespół studentów historii i kultury Żydów pod kierownictwem Moniki Polit (z jidysz). W skład zespołu weszli studenci i absolwenci: Kornelia Bałdyka,  Katarzyna Kowalczyk, Jowita Pańczyk, Aleksandra Wydro oraz dr Maciej Staniszewski


ZAPROSZENIA
 

 • 27 kwietnia, godz. 12.00 online (rejestracja) / seminarium „Warsaw Spatial Humanities” / wykład “Mapping the Field (s): New Intersections in Spatial Humanities” wygłosi prof. Keith Lilley z Queen’s University w Belfaście

 

 • 28 kwietnia, godz. 15.00, online / zebranie naukowe Zakładu Historii XX w. / referat pt. „W rezerwie oraz szeregach – biała śmierć, francuska choroba i nie tylko. Choroby zakaźne w państwie Habsburgów 1882-1918“ wygłosi dr Jan Błachnio / link

 

 • 28 kwietnia, godz. 16.45, sala 209 na Wydziale Prawa i Administracji lub online / seminarium późnoantyczne Ewy Wipszyckiej, referat Aleksandra Paradzińskiego (UW) “The boundaries of genre from Aristotle to Isidore of Seville – Can history be versified?” / link

 

 • 28 kwietnia, godz. 18.00, seminarium mediewistyczno-nowożytnicze / wykład „Książę wobec mieszczan, mieszczanie wobec księcia. Konflikty Bogusława X (1474/1478–1523) ze Szczecinem” wygłosi dr hab. Rafał Simiński (Uniwersytet Szczeciński). Link zostanie udostępniony po wysłaniu zgłoszenia chęci uczestnictwa na adres: abartoszewicz@uw.edu.pl lub g.mysliwski@uw.edu.pl / link

 

 • 6 maja, godz. 12.00, sala nr 125 na Wydziale Historii UW / publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Jerzego Szafranowskiego. Tytuł rozprawy: ,,Presbyters and deacons in monastic communities of late antique Gaul”. Promotor: prof. dr hab. Robert Wiśniewski / link

 

 • 12 maja, godz. 13.15, Sala Kolumnowa / seminarium połączone z panelem dyskusyjnym, poświęcone pamięci dr. Łukasza Kądzieli w 25. rocznicę Jego śmierci / link

 

 • 27 maja, godz. 11.00, Sala Balowa, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich / wykład francuskiego historyka i polityka Jean-Noëla Jeanneneya pt. „Georges Clemenceau – portret wolnego człowieka”. Wykład w języku francuskim z tłumaczeniem / link

 

 • Organizatorzy konferencji dla doktorantów „History and Literature: Methods, Theories, Fields” zapraszają do nadsyłania abstraktów wystąpień. Konferencja współorganizowana przez Uniwersytet Warszawski oraz École des hautes études en sciences sociales (EHESS) dotyczy związków między historią a literaturą. Abstrakty należy przesyłać do 16 maja 2022 r.  na adres a.kula2@uw.edu.pl / link

20 kwietnia 2022


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU
 

 • Ogłoszono konkurs „POB IV dla rodziców”, przeznaczony dla młodych badaczek i badaczy z dziedzin humanistycznych, powracających do pracy naukowej po przerwach spowodowanych opieką nad dziećmi. Można aplikować o dofinansowanie w kwocie od 30 000 zł do 100 000 zł. Nabór wniosków trwa do 31 maja 2022 r. / link


PUBLIKACJE

 • „Sięgając po niezbadane. Osiągnięcia naukowe współfinansowane przez FNP” – publikacja wydana z okazji 30-lecia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.  Wśród wyróżnionych w publikacji osób znalazło się trzech badaczy z naszego Wydziału: prof. Roman Michałowski, prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò oraz prof. Marek Węcowski / link


ZAPROSZENIA
 

 • 21 kwietnia, godz. 16.45, sala 209 na Wydziale Prawa i Administracji lub online /seminarium późnoantyczne Ewy Wipszyckiej, referat Juliette Day “The contexts and contents of baptismal catechesis in the 4th century” / link

 

 • 24 kwietnia, godz. 17.00, Aula klasztorna, OO. Dominikanie, Lublin, wykład prof. ucz. dr. hab. Łukasza Niesiołowskiego-Spanò „Religie starożytnej Judei i Izraela. Rekonstrukcja niebiblijna?” / link

 

 • 25 kwietnia, godz. 18.00, online / zebranie naukowe Zakładu Historii XIX w. / założenia i wstępne wyniki badań nad tematem: „Od marginalizacji społecznej do mniejszości kulturowej. Głusi w Królestwie Polskim w XIX wieku” przedstawią dr Aleksandra Oniszczuk i dr hab. Artur Markowski / link 

 

 • 28 kwietnia, godz. 15:00 online / zebranie naukowe Zakładu Historii XX wieku, referat pt. „W rezerwie oraz szeregach – biała śmierć, francuska choroba i nie tylko. Choroby zakaźne w państwie Habsburgów 1882-1918“ przedstawi dr Jan Błachnio / link

 

 • 10 maja, godz. 12:00, online lub stacjonarnie w Instytucie Historii PAN / wykład „Streets as Heritage – research on cultural heritage and urban history in Central European Context” wygłosi dr Tamara Zaninović / link

 

 • 12 maja, godz. 13.15, Sala Kolumnowa / seminarium połączone z panelem dyskusyjnym, poświęcone pamięci dr. Łukasza Kądzieli w 25. rocznicę Jego śmierci / link

 

 • 27 maja, godz. 11.00, Sala Balowa, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich / wykład francuskiego historyka i polityka Jean-Noëla Jeanneneya pt. „Georges Clemenceau – portret wolnego człowieka”. Wykład w języku francuskim z tłumaczeniem / link

 

 • Konferencja dotycząca związków między historią a literaturą „History and Literature: Methods, Theories, Fields” organizowana w dniach 23-24 czerwca 2022 przez Uniwersytet Warszawski oraz École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Przesłanie abstraktów (do 300 słów) do 16 maja 2022 r. / link

 


W MEDIACH
 

 • Andrzej Chojnowski „Mniejszość ukraińska w II RP”, Polskie Radio pr. II, 11 kwietnia 2022 / link

 

 • Paweł Nowakowski „Obraz przeszłości”, „Uniwersytet Warszawski”, nr 1 (102) 2022, s. 27 / link

 

 • Jan Siwoń (student, uczestnik warsztatów dziennikarskich na WH) „Ludowa historia spowiedzi. Chłop u spowiedzi. Pan zmuszał, kapłan odpytywał”, „Polityka” nr 16, kwiecień 2022 / link (dostęp płatny)

 

13 kwietnia 2022

Niech dobro zwycięży i tym razem.

Życzymy wszystkim Państwu pokoju i zdrowia.

 

Zespół dziekański Wydziału Historii UW


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU
 

 • Doktorantów zachęcamy do skorzystania z dotacji do zagranicznych stażów. Dofinansowanie oferowane jest w ramach drugiej edycji konkursu IDUB. W obecnym naborze granty można pozyskać na staże rozpoczynające się pomiędzy 2 czerwca a 31 grudnia 2022 i trwające od 90 do 180 dni kalendarzowych. Nabór wniosków kończy się 4 maja 2022 r. / link

 

 • Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych w 2021 roku poruszających tematykę Warszawy i rozwoju miasta do ubiegania się o Nagrodę Prezydenta za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 29 kwietnia 2022 r. / link

 

 • Wydawnictwo Naukowe Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” organizuje konkurs na wydanie monografii historycznej, dot. historii Polski po 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem Ziem Zachodnich i Północnych;  historii mówionej; historii w przestrzeni publicznej; pojednania między narodami po 1945 r. (szczególnie pojednania polsko-niemieckiego) oraz opozycji antykomunistycznej na Ziemiach Zachodnich i Północnych (ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska). Nagrodą jest sfinansowanie wydania monografii oraz wynagrodzenie w wysokości 8000 zł / link

 

 • Zachęcamy do udziału w dwóch zbiórkach dla potrzebujących Ukraińców, organizowanych przez pracowników naszego Wydziału.
  • Grupa wolontariuszy zbiera laptopy i komputery stacjonarne i przekazuje je za darmo kontynuującym naukę zdalną ukraińskim dzieciom z Warszawy i okolic. Laptopy i komputery są naprawiane, dyski formatowane, instalowany jest system w języku ukraińskim. Zbierane są też inne akcesoria komputerowe: kamery, mikrofony, głośniki, karty wi-fi, obudowy, zasilacze, płyty główne, procesory, karty graficzne, pamięci RAM i dyski. Magazyn w pok. 15
  • Informujemy o internetowej zbiórce na sprzęt ochronny dla ukraińskich żołnierzy-ochotników walczących na Ukrainie, którą prowadzi nasza pracownica, Elżbieta Kwiecińska / link

 

 • W wielkanocnym tygodniu przedświątecznym zmienione będą godziny pracy administracji oraz otwarcia budynku Wydziału Historii. 14 kwietnia 2022 r. (czwartek) – administracja pracuje do godz. 14.00, budynek będzie czynny do 14.00, 15 kwietnia 2022 r. (piątek) – będzie dniem wolnym od pracy, tym samym budynek tego dnia będzie zamknięty.

 

 • W dniach 19-23 kwietnia 2022 r. (od wtorku do soboty), w związku z organizacją Dnia Otwartego na kampusie centralnym będzie obowiązywało ograniczenie parkowania (nie dotyczy posiadaczy identyfikatorów ZDM na 2022r. oraz pojazdów ekip remontowych).

 

 • Podsumowanie zebranych bonów (dane na 13 kwietnia 2022 r.): drogerie – 4510 zł, sklepy spożywcze – 1770 zł, sklepy z odzieżą – 650 zł, sklepy z zabawkami – 200 zł, AGD – 150 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.

 


SUKCESY I WYRÓŻNIENIA
 

 • 5 kwietnia w siedzibie Instytutu Historii PAN odbyło się walne zebranie członków Towarzystwa Miłośników Historii. Podczas zebrania wybrano nowe władze TMH. Prezesem został dr hab. Robert Gawkowski, pracownik Archiwum UW. Członkami Zarządu Głównego zostali wybrani m.in. byli i obecni pracownicy Wydziału Historii UW: prof. prof. Andrzej Karpiński, Maria Koczerska, Łukasz Niesiołowski-Spanò, Piotr Węcowski, Zofia Zielińska, natomiast członkiem Komisji Rewizyjnej został dr Piotr Okniński / link

 

 • Z okazji 30-lecia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wydano publikację pt. „Sięgając po niezbadane. Osiągnięcia naukowe współfinansowane przez FNP”. Wśród wyróżnionych w publikacji osób znalazło się trzech badaczy z naszego Wydziału: prof. Roman Michałowski, prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò oraz prof. Marek Węcowski. Premiera książki odbyła się 12 kwietnia 2022 r. / link


PUBLIKACJE
 

 • Konrad Artur Bobiatyński, „Rachunki wojskowe hetmana polnego litewskiego Michała Kazimierza Radziwiłła”, część II, „Klio” Tom 61 Nr 1 2022 / link

 

 • Elżbieta Kwiecińska, Pavel Skigin, „The discourse of privilege. Western Europe and tge Russian War Against Ukraine”, Review of Democracy, Central European University / 7 kwietnia 2022 / link


ZAPROSZENIA
 

 

 • 14 kwietnia, godz. 12.00, online, wymagana rejestracja / konwersatorium ISP PAN / referat Anny Wylegały „Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce”

 

 • 25 kwietnia, godz. 18.00, online / zebranie naukowe Zakładu Historii XIX w. / założenia i wstępne wyniki badań nad tematem: „Od marginalizacji społecznej do mniejszości kulturowej. Głusi w Królestwie Polskim w XIX wieku” przedstawią dr Aleksandra Oniszczuk i dr hab. Artur Markowski / link

 

 • II konferencja naukowa, poświęcona galicyjskim archiwom „Archiwa, biblioteki, kolekcje na terenie Galicji od końca XVIII wieku po czasy dwudziestolecia międzywojennego”. Konferencja odbędzie się 9 września 2022 roku w Przemyskiej Bibliotece Publicznej. Zgłoszenia referatów do 1 czerwca 2022 r. / link

 

 • Ogólnopolska konferencja „Zarządzanie dokumentacją – aspekty prawne i historyczne” organizowana w dniach 8-9 grudnia 2022 r. przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Zgłaszania propozycji wystąpień do 30 czerwca 2022 r. / link

 


W MEDIACH
 

 • Masza Makarowa (doktorantka) „Odpowiedzialność moralna spada na wszystkich Rosjan. Skończyły się czasy bycia poza polityką”, Gazeta Wyborcza, 8 kwietnia 2022 r. / link

 

 • Michał Rastaszański (student), „Morale w mundurze- Rewolucja francuska. O sile armii zawsze świadczy jej morale”, „Polityka – Historia”, 5 kwietnia 2022 / link (dostęp płatny)

 

 • Marcin Zaremba, „Ćwiczenia z paniki. Panika po wojnie była potężna. Czego bali się Polacy?”, „Polityka” 11 kwietnia 2022 / link (dostęp płatny)

 


MINIONE WYDARZENIA Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW WH
 

 • Piotr M. Majewski, wykład „Niemiecka Praga” wygłoszony w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie 7 kwietnia 2022 r. / link

 

 • Elżbieta Kwiecińska, referat „Between a Pity and a Fear: The Concept of the ‘Civilizing Mission’ as Cultural Transfer in East-Central Europe, 1815–1919” podczas „23rd International Conference on the History of Concepts. Global Modernity, Emotions, Temporalities, and Concepts”, 7-9 kwietnia 2022 / link

 

 

6 kwietnia 2022


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • Przekazujemy bezpłatny dostęp do e-booków i artykułów w czasopismach opublikowanych przez DE GRUYTER & PUBLISHING PARTNERS na temat Ukrainy i Rosji. Tematy: historia Europy, stosunki międzynarodowe, prawo, historia nowożytna, politologia, literatura słowiańska i socjologia. Materiały będą dostępne bezpłatnie do 30 czerwca 2022 roku / link

 

 • Informujemy, że w wielkanocnym tygodniu przedświątecznym zmienione będą godziny pracy administracji oraz otwarcia budynku Wydziału Historii. 14 kwietnia 2022 r. (czwartek) – administracja pracuje do godz. 14.00, budynek będzie czynny do 14.00, 15 kwietnia 2022 r. (piątek) – będzie dniem wolnym od pracy, tym samym budynek tego dnia będzie zamknięty.

 

 • Ze względu na ciągle duże potrzeby uchodźców oraz Państwa zainteresowanie akcją „Bony dla uchodźców z Ukrainy” zbieranie bonów przedłużamy do świąt Wielkiej Nocy 2022. Krótkie podsumowanie zebranych bonów (dane na 6 kwietnia 2022 r.): drogerie – 4360 zł, sklepy spożywcze – 1720 zł, sklepy z odzieżą – 650 zł, sklepy z zabawkami – 200 zł, AGD – 150 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.

 

 • Uniwersytecki zespół IT prosi o zaprzestanie używania produktów Kaspersky Lab, w szczególności odinstalowania go ze wszystkich służbowych urządzeń w związku z bieżącymi rekomendacjami FCC oraz BSI prosimy o zaprzestanie używania produktów Kaspersky Lab, w szczególności odinstalowania go ze wszystkich służbowych urządzeń

 

 • Fundacja im. prof. Tomasza Strzembosza ogłosiła XIV edycję konkursu na najlepszą debiutancką książkę roku w dziedzinie historii najnowszej, dotyczącą okresu 1939-1989 r. Do konkursu może zostać zgłoszona książka debiutancka bądź druga książka w dorobku autora, wydana w roku poprzedzającym edycję konkursu. Kwalifikowane będą wyłącznie książki napisane oryginalnie w języku polskim. Propozycje można zgłaszać do 30 kwietnia 2022 r. na adres email: konkurs@fundacjastrzembosza.pl lub tradycyjną pocztą / link

 

 • Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej ogłasza konkurs na realizację projektów badawczych prowadzonych przez młodych naukowców, w tym doktorantów i studentów. Do udziału w nim zapraszamy wszystkich, w których obszarze zainteresowań pojawiają się kwestie związane z przeszłością, współczesnością lub przyszłością Niemców w Polsce. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2022 r. / link

 


PUBLIKACJE

 

 •  Barbara Wagner, „Wiejska oświata w Polsce w latach 1918-1939”, wydanie I, Warszawa 2021 / link


ZAPROSZENIA

 •  7 kwietnia, godz. 16.45, sala 209 na Wydziale Prawa i Administracji, seminarium późnoantyczne Ewy Wipszyckiej, referat „Monasticism as the dreamlife of Angels: a twist of perspective” wygłosi Delphine Lauritzen (Sorbonne Université) / link

 

 • 7 kwietnia, godz. 17.00, online / seminarium mediewistyczno-nowożytnicze / wykład „Relacje zwierzę – człowiek – środowisko na przykładzie średniowiecznego bartnictwa. Zarys problematyki” wygłosi dr hab. Aneta Pieniądz. Link zostanie udostępniony po wysłaniu zgłoszenia chęci uczestnictwa na adres: abartoszewicz@uw.edu.pl lub g.mysliwski@uw.edu.pl / link

 


W MEDIACH

 • Jacek Kordel , „Spór o historię  Biskupi wobec rozbiorów Polski” / TVP Historia, marzec 2022 / link

 

 • Jan Siwoń (student), „Skrupule”, że „nikt jeszcze nikogo piórem nie zwojował”. Przez ostatnie pół wieku istnienia Rzeczpospolita była obiektem zasilanej z zewnątrz dezinformacji / „Polityka”, Historia / 29 marca 2022 r. / link

 

 • Zofia Zielińska, „Co u Państwa na warsztacie?” / Łazienki Królewskie, profil FB, 4 kwietnia 2022 / link

 


MINIONE WYDARZENIA Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW WH

 

 • W dniach 23-25 marca 2022 r. na naszym Wydziale odbyły się warsztaty „Cultural Heritage Geodata: Polish Perspectives”. Uczestnicy wydarzenia dyskutowali o danych przestrzennych w instytucjach kultury razem z kolegami i koleżankami z Biblioteki Narodowej, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, akademikami i gośćmi z zagranicy. Wykłady gościnne wygłosili Andrea Nanetti oraz Muki Haklay. Swój projekt zaprezentował też dr Paweł Nowakowski. Organizatorzy warsztatów: Instytut Historii PAN i Wydział Historii UW, zrealizowali zadanie dzięki finansowemu wsparciu programu Europeana. Efektem prac jest deklaracja w sprawie danych przestrzennych w dziedzictwie kulturowym / link

 

 • Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie w ramach cyklu „We wczesnym to było…” zaprosiło dra Tomasza Pełecha do udziału w spotkaniu poświęconym dziejom krucjat i państw krzyżowców od końca XI do końca XIII w. / 31 marca 2021 r. / link

 

 • W ramach „Late antique and byzantine virtual seminar series” dr Paweł Nowakowski wygłosił  referat „Parallel universes or shared environment? Testing different scenarios for the coexistence of Greek and Syriac epigraphies in early Byzantium”, 5 kwietnia 2022 r. / link

 

30 marca 2022


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • Wyniki konkursu na dofinansowanie działalności badawczej pracowników i doktorantów – edycja wiosenna 2022 / link

 

 • Ogłosiliśmy konkurs dla historyków z Ukrainy (3 miejsca). Zachęcamy do rozpowszechniania wśród uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, poszukujących pracy. Termin składania dokumentów to 14 kwietnia / link

 

 • Księgarnia Akademicka w Krakowie ogłasza konkurs „Z szuflady n@ półkę”, w którym nagrodą jest wydanie monografii naukowej nakładem tegoż wydawnictwa. Przyjmowane są prace z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Preferowana problematyka to: polski romantyzm, działalność Polskiego Państwa Podziemnego oraz kobiety w nauce. Prace konkursowe można zgłaszać do 31 maja 2022 r. / link

 

 • Podsumowanie akcji „Bony dla uchodźców z Ukrainy” (dane na 29 marca 2022 r.): drogerie – 4260 zł, sklepy spożywcze – 1470 zł, sklepy z odzieżą – 650 zł, sklepy z zabawkami – 200 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.


ZAPROSZENIA

 • 31 marca, godz. 16.45, sala 209 na Wydziale Prawa i Administracji, seminarium późnoantyczne Ewy Wipszyckiej, referat „Ephesus in Late Antiquity: Urban landscapes from architectural reuse” wygłosi Luke Lavan(University of Kent) / link

 

 • II Kongres Badaczy Epoki Wazów i Królów Rodaków Parlamentaryzm i elity parlamentarne w XVII wieku (28-30 września 2022 r., Olsztyn), zgłoszenia referatów do 31 maja 2022 r. / link


W MEDIACH

 • Piotr Kroll “The history of Poland and the history of Ukraine were often intertwined” History & Culture, 22 marca 2022 / link

 

 • Tadeusz Rutkowski “Generał Anders i jego armia przez komunistów byli postrzegani jako wrogowie”, Dzieje.pl / 24 marca 2022 r. / link


MINIONE WYDARZENIA Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW WH

 

 • Michał Kopczyński / 18 marca 2022 r. / wykład „Ignacy Jan Paderewski – między sztuką a polityką” w Polskiej Filhamonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Wykład był wprowadzeniem do koncertu symfonicznego Paderewski – Głos Niepodległej

 

23 marca 2022


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • Narodowe Centrum Nauki poinformowało o naborach do konkursów Opus 23, Preludium 21, Polonez Bis / link

 

 • Terminy przyjmowania wniosków w dwóch konkurach IDUB – Nowe Idee 2a oraz Nowe Idee 2b – zostały przedłużone. W konkursie Nowe Idee 2a wnioski można składać do 4 kwietnia 2022 r. W konkursie Nowe Idee 2b do 15 kwietnia 2022 r. / link

 

 • Trwa rekrutacja do programu Erasmus+ dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi / link

 

 • Kwietniowa oferta szkoleń i kursów dla nauczycieli akademickich / link

 

 • Przekazujemy informację o możliwości wzięcia udziału w szkołach letnich, skierowanych do doktorantów. ESEH 2022 Letnia Szkoła Historii Środowiska, Bristol, Wielka Brytania, 10-13 lipca 2022 r. oraz Letnia Szkoła Metod Cyfrowych w Naukach Humanistycznych i Społecznych, Tartu, Estonia, 21-25 sierpnia 2022 r. / link

 

 • Zakończyliśmy projekt nagrodzony w konkursie IDUB na promocję badań naukowych. Efektem pracy jest 7 filmów promujących multidyscyplinarne badania nad starożytnością / link

 

 • Do 23 marca 2022 r., dzięki Państwa hojności, zebraliśmy bony dla uchodźców z Ukrainy na kwotę 5130 zł. Przekazaliście Państwo bony do drogerii (na kwotę 3600 zł), do sklepów spożywczych (1230 zł), do sklepów z odzieżą (300 zł). Informujemy, że w niektórych sklepach odzieżowych (np. H&M, Calcedonia, Intimissimi, CCC) istnieje również możliwość kupienia cyfrowych kart upominkowych. Zakupiony bon przychodzi mailem do kupującego, można go wydrukować i przekazać uchodźcom. Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy! Jednocześnie zachęcamy osoby, które przyjęły u siebie uchodźców lub działają jako wolontariusze i mają kontakt z osobami potrzebującymi, do obierania bonów z pok. 15.


PUBLIKACJE

 • Jolanta Choińska-Mika, „Zgoda wszystkich czy arytmetyka? Liberum veto i polski parlamentaryzm” [w] „Teologia Polityczna co Tydzień”, nr 310/2022, 7 III 2022 / link

 

 • Kamil Frejlich, „Pod przysądem horodnictwa wileńskiego. O pewnej jurydyce i jej mieszkańcach w XVII wieku”, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2022 r.

 

 • Urszula Kosińska, „Liberum veto jako narzędzie wpływu obcych mocarstw na sprawy Rzeczypospolitej” [w] „Teologia Polityczna co Tydzień”, nr 310/2022, 7 III 2022 / link

 

 • Zofia Zielińska, „Jak liberum veto „wygórowało” w Rzeczypospolitej” [w] „Teologia Polityczna co Tydzień”, nr 310/2022, 7 III 2022 / link

 


ZAPROSZENIA

 

 • 24 marca, godz. 16.45, sala 209 na Wydziale Prawa i Administracji, seminarium późnoantyczne Ewy Wipszyckiej, referat „Symonia: dlaczego niełatwo ją badać. Komentarz do dwóch Nowel Justyniana (Nov. 56; 123,3 i 16)” wygłosi prof. Ewa Wipszycka / link

 

 • 28 marca, godz. 18:00, sala nr 14 na Wydziale Historii / „Elity wobec bezkrólewia” / spotkanie z prof. Andrzejem Marcem (UJ) / link

 

 • 29 marca, godz. 10.00-12.00, online, rejestracja / spotkanie „Kampus i okolice. Przewodnik po platformie e-learningowej dla pracowników administracji UW” organizowane przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW / link

 

 • 12 kwietnia, godz. 11.30, Sala Kolumnowa / publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Stanisława Zawadzkiego. Tytuł rozprawy: „Gospodarowanie ekonomiami królewskimi w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle kontraktów dzierżawnych z II poł. XVII wieku”. Promotor: dr hab. Piotr Ugniewski, prof. ucz. / link

16 marca 2022


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • Akcja zbierania bonów dla uchodźców z Ukrainy spotkała się z Państwa życzliwym przyjęciem. Od momentu jej ogłoszenia (niecały tydzień) zebraliśmy i przekazaliśmy w ręce uchodźców bony o wartości 1300 zł (810 zł drogerie, 390 zł spożywcze, 100 zł odzieżowe). Akcja trwa do końca marca 2022 r. Serdecznie Państwu dziękujemy / link

 

 • 11 marca 2022 r. rozpoczął się nabór wniosków w konkursie „Program Mentor”, organizowanym w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Celem programu jest zwiększenie szans badaczy z UW na włączenie w prace zespołów realizujących przełomowe dla nauki projekty badawcze, poprzez umożliwienie budowania międzynarodowej sieci kontaktów z naukowcami z uczelni z innych krajów. Dofinansowane zostaną stacjonarne wizyty mentoringowe. Termin składania wniosków mija 20 kwietnia / link

 

 • Wśród nowo przyjętych pracowników Wydziału Historii są: mgr inż. Beata Grzybowska-Bil (administracja), dr Grace Stafford oraz dr Mikko Toivanen (kadra naukowa)

 

 • Informujemy, że organizowane przez Wydział Historii UW i Fakultet Humanistyczny Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego seminarium pt. „Miasta Europy środkowowschodniej w XIV-XVII wieku”, zaplanowane na marzec 2022 r., nie odbędzie się / link


PUBLIKACJE

 • Mariusz Kałczewiak, Magdalena Kozłowska, „The World beyond the West: Perspectives from Eastern Europe”, New York-Oxford 2022 / link

 

 • Karolina Mętrak, „Odbudowa kościołów Warszawy jako przedmiot relacji między państwem a Kościołem. Wybrane zagadnienia (1945-1968)”, Almanach Warszawy, tom 14, 2022 / link


ZAPROSZENIA

 • 15 marca, godz. 18.00, Marzyciele i Rzemieślnicy, ul. Bracka 25, debata „Za totalitarną kurtyną. Nowa rzeczywistość w Rosji” z udziałem Maszy Makarowej, Marii Domańskiej, Arlety Bojke (prowadzenie) / link

 

 • 17 marca, godz. 16.45, sala 209 na Wydziale Prawa i Administracji lub online, seminarium późnoantyczne Ewy Wipszyckiej, referat Carlosa Machado (St Andrews) „Looking for the poor in late antique Rome: identity, knowledge, and power” / link

 

 • 17 marca, godz. 17.00, sala 3.012 w Ośrodku Kultury Francuskiej UW, ul. Dobra 55 lub online, referat Karolina Ćwiek-Rogalska „Zapamiętane w krajobrazie. Krajobraz kulturowy czesko-niemieckiego pogranicza w czasach przemian”, komentarz Grzegorza Studnickiego / link

 

 • 23-25 marca, sala B1, zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach „Dane przestrzenne w dziedzictwie kulturowym: polskie perspektywy”, organizowanych przez nasz Wydział stacjonarnie rejestracja / link

 

 • 27. Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów (9-13 maja 2022 r., WH UW), zgłoszenia referatów do 1 kwietnia 2022 r. / link

 

 • Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Miasta (nie)idealne. Spełnione i niespełnione wizje” (online, 5-7 maja 2022 r., WH UW), zgłoszenia do 4 kwietnia 2002 r. / link

 

 • 23. Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki (1-3 czerwca 2022 r. UMK Toruń), zgłoszenia referatów do 15  marca 2022 r. / link


W MEDIACH

 • Marek Węcowski, wykład „Herodotus, the Persian Wars, and Greek political patronage” / „Herodotus Helpline”, 9 marca 2022 r. / link

 

 • Piotr Kroll, „Historia Polski oraz historia Ukrainy bardzo często się przeplatały”, Dzieje.pl, 12 marca 2022 r. / link

 

9 marca 2022


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • Otwarty został konkurs „Nowe Idee 2B” w ramach działań IDUB. Wnioski mogą złożyć pracownicy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, od uzyskania którego  upłynęło 7 lat lub dłużej, zaliczani do liczby N, prowadzący badania, wpisujące się w tematykę POB-u IV. Nabór wniosków potrwa do 15 kwietnia 2022 r. / link

 

 • Rozpoczął się nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, kierowany do polskich studentów, dydaktyków i badaczy / link

 

 • Zachęcamy do obejrzenia debaty „Dzieje Ukrainy à la russe…” z udziałem Joanny Getki, Hieronima Grali, Bartłomieja Gajosa, Piotra Krolla oraz Artura Markowskiego / link

 

 • Zajęcia sportowe na UW: oferta bezpłatnych zajęć judo dla dzieci pracowników UW / link oraz informacje o możliwości korzystania z kart sportowych w ramach umowy z Fitprofit / link


NOMINACJE

 • Prof. Marcin Zaremba został członkiem polskiego PEN Clubu / link


PUBLIKACJE

 • Grzegorz Pac, „Women in the Piast Dynasty. A Comparative Study of Piast Wives and Daughters (c. 965–c.1144)” / Brill 2022 / link


ZAPROSZENIA

 • 9 marca, godz. 17.30 / seminarium im. Brygidy Kürbis / dr Paweł Nowakowski / wykład „TEI XML we współczesnych edycjach źródeł epigraficznych: stan, narzędzia i możliwości badawcze” / link (identyfikator spotkania: 968 9701 0188, kod dostępu: w4hN9r)

 

 •  10 marca, godz. 16.45 / stacjonarnie (sala 209 na Wydziale Prawa i Administracji, Collegium Iuridicum I), lub online seminarium późnoantyczne Ewy Wipszyckiej, referat Daniela Syrbe „A world of small towns and nomads. The Mauretania provinces of the Roman Empire as ‘areas of limited statehood’ (1st – 6th c.)?” / link

 

 • 14-18 marca / konferencja Wydziału Archeologii UW „Przeszłość ma przyszłość!/ The Past has a Future!” / link

 

 • 17 marca, godz. 14.00 online, wymagana rejestracja / konwersatorium ISP PAN / referat Piotra H. Kosickiego „Kościół powszechny czy polski. Maria Winowska, transnacjonalna szara eminencja polskiego katolicyzmu w latach 1940-79”

 

 • 5-6 kwietnia, godz. 9.00-15.00 / sala 209, budynek WPiA UW / Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji UW zaprasza pracowników UW do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Konflikty międzyludzkie, a zjawiska mobbingu i dyskryminacji- profilaktyka, diagnoza, reagowanie” / link


W MEDIACH

 • Piotr Kroll, Artur Markowski, / Historia Ukrainy – Ruś Kijowska, Kozacy, ukraiński Donbas / Radio Naukowe, 5 marca 2022 r. / link

 

 • Adam Ziółkowski / „Cezar: demagog, polityk, grabarz republiki” oraz „Cezara życie drugie, trzecie, czwarte” / „Mówią Wieki” Nr 3 (752), 7 marca 2022 r. / link

1 marca 2022

Шановні Cтуденти, Аспіранти, Співробітники та Друзі Історичного факультету Варшавського університету з України!
В цей драматичний для Вас час жорстокого нападу на Вашу Батьківщину ми хочемо висловити Вам усю можливу допомогу і підтримку. Ми поділяємо Ваші занепокоєння та тривогу за Ваші Сім’ї.
Рада Деканів Історичного факультету.
Будь ласка, зв’яжіться з нами, якщо Вам потрібна допомога: dziekanat.wh@uw.edu.pl

Drodzy Studenci i Studentki, Doktoranci i Doktorantki, Pracownice i Pracownicy oraz Przyjaciele Wydziału Historii z Ukrainy!
W tej dramatycznej dla Was chwili brutalnej napaści na Waszą Ojczyznę deklarujemy wszelką możliwą pomoc i wsparcie. Łączymy się z Wami w niepokoju o Wasze Rodziny.
Kolegium Dziekańskie WH
Jeśli będą Państwo potrzebowali pomocy, prosimy o kontakt dziekanat.wh@uw.edu.pl

 


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • Aktualne szkolenia i kursy dla nauczycieli akademickich / link

 

 • W imieniu Zespołu ds. 4EU+ zapraszamy do udziału w dwóch interdyscyplinarnych konferencjach doktoranckich: Social Logics Of Culture In Contemporary Central Europe (from the 19th to the 21st Century). Between Conflics And Innovations / 11-13 kwietnia 2022, formuła online, zgłoszenia do 10 marca / link oraz Mnemonic Encounters in Europe: New Directions and Dilemmas / 18-20 maja 2022, formuła online, zgłoszenia do 14 marca / link

 

 • Od początku semestru letniego 2021/2022 r. w budynku Wydziału Historii można znaleźć różową skrzyneczkę. Różowa skrzyneczka to bezpłatne środki higieny osobistej (podpaski i tampony), z których w nagłych przypadkach mogą skorzystać kobiety. Różowe skrzyneczki mają na celu ułatwienie funkcjonowania na uczelni studentkom, doktorantkom i pracownicom oraz zadbanie o ich komfort psychiczny. Na Wydziale Historii skrzyneczka została umieszczona na III piętrze, w toalecie dla osób z niepełnosprawnościami / link

 

 • Zachęcamy do złożenia aplikacji na Stypendium Laury Bassi, które zostało ustanowione przez Editing Press w celu zapewnienia pomocy redakcyjnej magistrantom, doktorantom i młodym naukowcom / termin składania wniosków mija 27 marca 2022 r. / link


SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA

 • Profesor Jarosław Czubaty został zaproszony do kolegium redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego, „Napoleonica the journal” / link

 

 • Dr Julia Doroszewska zdobyła grant w wysokości ponad 3 mln zł na realizację projektu Thinking of Thinking: Conceptual Metaphors of Cognition in the Plutarchan Corpus w konkursie Sonata BIS 11 Narodowego Centrum Nauki / link


PUBLIKACJE

 • „Dziwne są losów koleje… Listy i pamiętniki Ignacego Boernera 1914-1918”, oprac. Jerzy Kochanowski, współp. Jan Błachnio, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2021


ZAPROSZENIA

 • 2 marca,  godz. 16.00, Wydział Historii, sala 125 / wykład „Gdańsk i Wenecja w epoce nowożytnej w ujęciu porównawczym” wygłosi prof. Michael G. Müller / link

 

 • 3 marca, godz. 15.00, w Zakładzie Historii XX wieku (pok. 124) i przez Google Meet / zebranie naukowe Zakładu Historii XX wieku / referat Katarzyny Jóźwik „Partycypacja polityczna kobiet w Drugiej Rzeczypospolitej“ / link

 

 • 3 marca, godz. 16.45 sala 209 na Wydziale Prawa i Administracji lub online (link dostępny po kontakcie: r.wisniewski@uw.edu.pl) / Seminarium późnoantyczne Ewy Wipszyckiej / Katharina Rieger (UW/Universität Graz), Filling some gaps: Settlements and life-strategies between the Nile Delta and the Gulf of Sollum from Roman to Byzantine Times

 

 • 3 marca, godz. 17.00, online / seminarium mediewistyczno-nowożytnicze / wykład prof. Anny Adamskiej z Uniwersytetu w Utrechcie pt. „Rex litteratus czy Król Gryzipiórków? Średniowieczni władcy jako eksperci oceniający autentyczność dokumentów”/ link

 

 • 3 marca, godz. 18.00, Marzyciele i Rzemieślnicy, Dom Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25 / Rosyjska okupacja Donbasu z perspektywy prawa międzynarodowego / debata z udziałem prof. Władysława Czaplińskiego, prof. Ireneusza Kamińskiego, dra Łukasza Adamskiego (prowadzenie) języki: polski, angielski, ukraiński (tłumaczenie symultaniczne)

 

 • 7 marca, godz. 18.00, przez Google Meet / zebranie naukowe Zakładu Historii XIX wieku / referat Agaty Koprowicz „Historia kulturowa fotografii chłopów w Królestwie Polskim do 1914 roku. Plan badań i wyzwania źródłowe” / link


W MEDIACH

 • Artur Markowski, Putinowska manipulacja historią / Radio Tok FM, 27 lutego 2022 / link

 

 • Marek Węcowski, Mit II RP, „Polityka”, 22 lutego 2022 / link (dostęp płatny)

23 lutego 2022


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • Wraz z początkiem semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 obowiązki Prodziekana ds. studenckich i Kierownika Jednostki Dydaktycznej przejmuje dr hab. Aneta Pieniądz / link

 

 • Zachęcamy Państwa do zwracania szczególnej uwagi na wszelkie nietypowe zdarzenia dotyczące przestrzeni wirtualnej, tj. skrzynek pocztowych, stron internetowych, aplikacji, które Państwo mają na swoich komputerach i telefonach. Nie wchodźmy w nieznane nam linki, nie otwierajmy załączników od nieznanych nadawców. Starajmy się korzystać ze sprawdzonych stron. Nasz apel wiąże się informacją o wprowadzeniu na terenie naszego kraju trzeciego stopnia alarmowego w zakresie Cyberbezpieczeństwa (CHARLIE-CRP). W razie zauważenia nietypowych zdarzeń, maili, prób wyłudzeń, prosimy o informowanie nas o tych zdarzeniach, poprzez wysłanie maila z informacją na adres dziekanat.wh@uw.edu.pl

 

 • Centrum Kompetencji Cyfrowych zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety nt. cyfrowych doświadczeń wykładowców/-czyń związanych z nauką zdalną w semestrze zimowym 2021/2022, nawet jeśli sami nie prowadzili Państwo zajęć zdalnych w minionym semestrze. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 10 min. / link


SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA

 • Profesor Agnieszka Bartoszewicz otrzymała nagrodę Ministra Edukacji i Nauki w kategorii „Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej”. Laureaci zostali wyróżnieni m.in. za aktywność w zakresie kształcenia studentów, doktorantów i promowania kadr dydaktycznych; prowadzenie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia, służących rozwojowi gospodarczemu lub społecznemu regionu lub kraju; autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich / link


ZAPROSZENIA

 • 23 lutego, godz. 16.00, Wydział Historii, sala 125 / wykład „Modele kształcenia doktorantów w Europie” wygłosi profesor Michael G. Müller. Spotkanie poprowadzi prof. Jolanta Choińska-Mika / spotkanie w języku angielskim / link

 

 • 24-25 lutego, Sala Kolumnowa, Wydział Historii / Ogólnopolska Sesja Naukowa „Krajobraz po burzy. Kryzysy społeczne i ich przezwyciężanie w XX wieku”, organizowana przez sekcję XX wieku Studenckiego Klubu Międzyepokowych Badań Historycznych / link

 

 • 28 lutego, godz. 18:30, online / Seminarium Historii Gender / wykład dr Agnieszki Mrozik (IBL PAN) „Wskazać drogę dziewczętom. Edukowanie młodych Polek do nowoczesnej socjalistyczne kobiecości w długich latach 60” z komentarzem dr Katarzyny Stańczak-Wiślicz / link

 

 • 2 marca,  godz. 16.00, Wydział Historii, sala 125 / wykład „Gdańsk i Wenecja w epoce nowożytnej w ujęciu porównawczym” wygłosi prof. Michael G. Müller / link

 

 • 3 marca, godz. 17.00, online / seminarium mediewistyczno-nowożytnicze / wykład prof. Anny Adamskiej z Uniwersytetu w Utrechcie pt. „Rex litteratus czy Król Gryzipiórków? Średniowieczni władcy jako eksperci oceniający autentyczność dokumentów”/ link

 

 • 7 marca, godz. 18.00, online / zebranie naukowe Zakładu Historii XIX wieku / referat mgr Agaty Koprowicz przedstawiający koncepcję pracy doktorskiej: „Historia kulturowa fotografii chłopów w Królestwie Polskim do 1914 roku. Plan badań i wyzwania źródłowe” / link

 

 • Organizatorzy konferencji „Odbudowa, restytucja czy trwała ruina – nowe życie rezydencji królewsko-magnackich” zapraszają do nadsyłania zgłoszeń z abstraktami wystąpień. Wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów Jubileuszu 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Abstrakty należy przesyłać do 30 czerwca 2022 r. zgodnie z danymi umieszczonymi na formularzu. Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 października 2022 r. / link


W MEDIACH

 • Łukasz Niesiołowski-Spanò „Krótka historia boga Jahwe” / Fundacja Panteon, 18 lutego 2022 r. / link

 

 • Paweł Nowakowski „Czym zajmuje się epigrafika? Co da się wyczytać z inskrypcji kamiennych?” / Radio Kampus, 9 lutego 2022 r. / link

16 lutego 2022


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • Zgodnie z komunikatem rektora UW z 15 lutego 2022 r. zasadniczym trybem kształcenia w semestrze letnim będzie tryb stacjonarny. Jednocześnie zachowana zostanie możliwość realizacji wybranych zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym / link

 

 • Otwarty został zapowiadany konkurs „Nowe Idee 2A” w ramach działań IDUB. Wnioski mogą złożyć pracownicy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, zaliczani do liczby N, prowadzący badania, wpisujące się w tematykę POB-u IV. Nabór wniosków potrwa do 21 marca 2022 r. / link

 

 • Rada Wydziału Historii UW na posiedzeniu 2 lutego 2022 r. podjęła uchwałę, wyrażającą poparcie dla „Apelu w obronie Stowarzyszenia Memoriał” w związku z wydaniem wyroku Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej, nakazującego likwidację tego Stowarzyszenia / link

 

 • Fundacja im. Janusza Kurtyki  zaprasza do udziału w VI edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Tematyka edycji przypadającej na 2022 r. brzmi: „Armia Krajowa i postawy Polaków w latach II wojny światowej. Historia i dziedzictwo”. Konkurs polega na wyłonieniu publikacji z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką edycji / link

 

 • Żydowski Instytut Historyczny zaprasza do zgłaszania kandydatów do Nagrody im. Marii i Łukasza Hirszowiczów za rok 2021! Nagroda przyznawana jest w uznaniu osiągnięć naukowych, artystycznych bądź edukacyjnych w dziedzinie badań lub popularyzacji dziejów żydowskiej obecności w Polsce oraz stosunków polsko-żydowskich. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 marca / link

 

 • 16 lutego w godzinach 20:00-04:00 planowane są prace w sieci szkieletowej Uniwersytetu Warszawskiego. We wskazanych godzinach będą występowały krótkie przerwy w dostępie do wszystkich centralnych usług informatycznych (eduroam, CAS, usosweb, usosadm, APD, poczta adm, jira, SAP, sharepoint, VPN, strony www.

 


NOMINACJE

 • Profesor Jolanta Choińska-Mika została wybrana do Rady ds. Ewaluacji Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2022-2025 / link


ZAPROSZENIA

 • 23 lutego, godz. 16.00, stacjonarnie, sala 125 na Wydziale Historii / wykład „Modele kształcenia doktorantów w Europie” wygłosi profesor wizytujący na Wydziale Historii, Michael G. Müller. Spotkanie poprowadzi prof. Jolanta Choińska-Mika / spotkanie w języku angielskim / link

 

 • 24 lutego, godz. 17.00, stacjonarnie w sali 3.012 Ośrodka Kultury Francuskiej UW, ul. Dobra 55 w Warszawie lub online / „Czwartki z socjologia historyczną” wystąpienie  Macieja Górnego (IH PAN) pt. „Porównanie kultur klęski: Polska i USA” z komentarzem prof. Michaela G. Müllera  / link

 


W MEDIACH

 • Rozmowa z prof. Łukaszem Niesiołowskim-Spanò „Studiowanie historii to nie zapamiętywanie jak największej ilości dat. Na czym więc polega?” / Radio Kampus, 7 lutego 2022 / link

 

 • Mateusz Fiuczek (student WH), „Święty pies i myszy na wygnaniu”, „Polityka” nr 8 16.02-22.02.2022 / link (dostęp płatny)

9 lutego 2022


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • Zachęcamy do składania wniosków w konkursie na dofinansowanie doktoranckich badań naukowych. Nabór wniosków potrwa do 1 marca 2022 r. Maksymalna kwota dofinansowania to 30 000 zł / link

 

 • Informujemy, że w Portalu Samoobsługi Pracowniczej są już dostępne PIT-y za 2021 r. Osoby, które nie logowały się do tego portalu, zachęcamy do skorzystania z przygotowanej instrukcji, jak pobrać PIT z uniwersyteckiego systemu SAP / link

 

 • W związku z sesją egzaminacyjną i przerwą międzysemestralną budynek Wydziału Historii od 3 do 18 lutego będzie otwarty w godzinach 7.30-17.00. Biblioteka Wydziału Historii będzie otwarta w godzinach 8.00-16.00, a czytelnia od 9.00 do 16.00.

 


PUBLIKACJE

 

 • Anna Michałowska-Mycielska, „Jewish Delegates at the Noble Sejm and Sejmiki between the Sixteenth and Eighteenth Centuries” [w:] Polin: Studies in Polish Jewry Volume 34 / link

 

 • Artur Markowski, „Did Jewish Self-Government Exist in the Kingdom of Poland between 1815 and 1915” [w:] Polin: Studies in Polish Jewry Volume 34 / link

 

 • Szymon Rudnicki, „The Struggle in the Polish Parliament for Jewish Autonomy and the Nature of the Jewish Community” [w:] Polin: Studies in Polish Jewry Volume 34 / link

 


ZAPROSZENIA

 • 10 lutego, godz. 12.00, online / referat dr Izabeli Mrzygłód pt. „Uniwersytety w cieniu kryzysu. Prawicowa radykalizacja studentów Warszawy i Wiednia w okresie międzywojennym” / wymagana rejestracja / link
 • 15 lutego, godz. 18.00, sala nr 3, Kinoteka w Pałacu Kultury i Nauki, wstęp wolny po wypełnieniu formularza (najpóźniej do 14 lutego) / pokaz filmu dokumentalnego o Stowarzyszeniu „Memoriał” pt. „Czystka pamięci”, połączony z dyskusją / zapraszają: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Stowarzyszenie „Memoriał” i Stowarzyszenie „Za wolną Rosję” / link

 

 • Organizatorzy konferencji „Rosyjskość: tęsknota za tożsamością” zachęcają do nadsyłania zgłoszeń z abstraktami wystąpień w konferencji do 28 kwietnia 2022 r. Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 września 2022 r.  / link


W MEDIACH

 • „Czy są powody, by tęsknić do rządów Edwarda Gierka?” – z Marcinem Zarembą rozmawia Józef Krzyk / „Gazeta Wyborcza – Ale Historia” 30 stycznia 2022 / link (dostęp płatny)

 

 • „Historyk o filmie Gierek” – z Marcinem Zaremba rozmawia Olga Giersz / „Natemat” 22 stycznia 2022 / link

 

 • Marcin Zaremba, „Bajka o Edwardzie odnowicielu” / „Polityka”, 4 lutego 2022 / link (dostęp płatny)

 


MINIONE WYDARZENIA Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW WH

 

 • Marcin Zaremba: prowadzenie panelu: „O (od)tworzenie Historii w historii życia. Dyskusja wokół książki Izabeli Wagner Bauman. Biografia” z udziałem prof.: Piotra Osęki, Joanny Tokarskiej-Bakir, Izabeli Wagner, organizator: Laboratorium im. Richarda Pipesa, ISP PAN; 21 stycznia 2022 r.

2 lutego 2022


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • Opublikowany został kalendarz na rok akademicki 2022/2023 / link

 

 • Znany jest harmonogram rekrutacji do Szkół Doktorskich na rok akademicki 2022/2023 / link

 

 • Informujemy o możliwości zdobycia stypendium doktoranckiego dla tych, którzy chcą prowadzić badania w Rzymie. Stypendium przyznawane jest przez Fundację Lemmermanna Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca / link

 

 • Przygotowaliśmy instrukcję, jak pobrać PIT z uniwersyteckiego systemu SAP / link

 


PUBLIKACJE

 

 • Grzegorz Myśliwski, „Professor Henryk Samsonowicz (1930-2021)” [w:] „Quaestiones Medii Aevi Novae” 26 (2021), s. 329–334

 

 • Tomasz Pełech, „From the house of the devil to the God’s temple – “abrenuntiatio diaboli” and “confessio fidei” in the narration about the foundation of the bishopric of Albara during the First Crusade in the Gesta Francorum and the Historia de Hierosolymitano Itinere” [w:] „Quaestiones Medii Aevi Novae” 26 (2021), s. 33–53

 

 • Tomasz Pełech, „Miles, nobilis, baro – przyczynek do studiów nad normańską elitą władzy w świetle dokumentów Rogera I, hrabiego Sycylii i Kalabrii” (na marginesie pracy Jeana Floriego „Lexicologie et société”), [w:] „Dux, milites et clerici, mercatores et scriptores. Z badań nad dziejami elit w średniowieczu i dobie nowożytnej”, red. M. Goliński, S. Rosik, Wrocław 2021, s. 9–22

 


ZAPROSZENIA

 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Historyków XIX wieku, organizowana przez nasz Wydział we współpracy z WNKS UW / zgłoszenia referatów do 15  marca 2022 r. / link

 

 • 7 lutego, godz. 18.30 online / wykład prof. Natalii Aleksiun z Polish Institute of Advanced Studies / „Pisanie historii Żydów polskich przed Zagładą” / link

 


W MEDIACH

 • Artykułu na temat seminarium, które odbyło się na EUI we Florencji w ramach zajęć w programie 4EU+ z udziałem m.in. dr hab. Dobrochny Kałwy / „History of European cooperation since 1919: research skills for junior researchers“ / 26 stycznia 2022 r. / link

 

 • Łukasz Niesiołowski-Spanò, „Jak powstawała Biblia? Spisano ją później niż myślisz, a inspiracji dostarczała grecka filozofia i mitologia”, Newsweek, 30 stycznia 2022 / link (dostęp płatny)

26 stycznia 2022 r.


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • Zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Jednostki Dydaktycznej WH (nr 2 z 24 stycznia 2022 r.) egzaminy i zaliczenia w sesji zimowej 2021/2022 na Wydziale Historii UW odbędą się w trybie zdalnym / link

 

 • Pracownicy i doktoranci UW mogą poddać się bezpłatnym badaniom w kierunku aktywnego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.  Test mogą wykonać ponownie także osoby, które skorzystały już z badania prowadzonego przez Warsaw Genomics. Pobieranie wymazów potrwa do 31 marca 2022 r. / link

 

 • Aktualne szkolenia i kursy dla nauczycieli akademickich / link

 

 • Fundacja im. Janusza Kurtyki w Warszawie zaprasza do udziału w VI edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Tegoroczny temat: „Armia Krajowa i postawy Polaków w latach II wojny światowej. Historia i dziedzictwo”. Termin nadsyłania książek i dokumentów mija 28 lutego / link

 

 • Informujemy, że na stronie Wydziału Historii została przygotowana instrukcja ustawienia stopki mailowej w poczcie Google lub/i w programie pocztowym (Outlook). Zachęcamy do użycia instrukcji. Trzeba ją przejść tylko raz – po jednorazowym ustawieniu stopka pozostanie na stałe / link

 


NOMINACJE

 • Robert Wiśniewski, decyzją Prezydenta RP, Andrzeja Dudy z 4 stycznia 2022 r., otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych / link


PUBLIKACJE

 

 • Igor Chabrowski, Instrumentalization of “China” in Southeast Asia’s Global Entrepôt: Ayutthaya in the Times of the Ming and the Early Qing Dynasties” [w:] „Journal of Chinese History” (2022), 6, 69–91, Cambridge University Press / link

 

 • Urszula Kosińska, „Stanisław Poniatowski, ojciec króla Stanisława Augusta” [w:] „Teologia Polityczna Co Tydzień”, nr 303/2022 / link


ZAPROSZENIA

 • 26 stycznia, godz. 16.00, online / zebranie Zespołu Edytorstwa Źródeł Historycznych / referat dr. hab. Tadeusza Rutkowskiego „Edycja nieznanych dokumentów z dziejów odrodzonego UW (1915 – 1919)” / link

 

 • 3 lutego, godz. 10.00, online, wymagana opłata 30 zł / seminarium „Wybór i ludzkie postawy wobec Holokaustu” / link


W MEDIACH

 •  “Z innej planety: Paweł Nowakowski wśród laureatów Starting Grants” / podcast “Radio dla Ciebie”,18 stycznia 2022 r. / link

19 stycznia 2022 r.


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 • Rada Wydziału Historii UW na posiedzeniu 12 stycznia 2022 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki, dotyczącego podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych w zakresie przedmiotów „Historia”, „Historia i teraźniejszość” oraz „Wiedza o społeczeństwie” / link

 

 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przygotowała harmonogram naboru wniosków na 2022 r. W ramach zaplanowanych na najbliższych 12 miesięcy konkursów, możliwe będzie zdobycie środków m.in. na zagraniczne staże czy wyjazdy badawcze / link

 


SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA

 • Rozstrzygnięto konkurs Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zorganizowany w dwóch modułach: „Dziedzictwo Narodowe” oraz „Uniwersalia 2.1”. Wśród zwycięskich projektów znalazły się: projekt dr. hab. Konrada Bobiatyńskiego, 2 projekty dr. hab. Artura Markowskiego oraz projekt dr. hab. Macieja Ptaszyńskiego / link


NOMINACJE

 • Jarosław Czubaty, decyzją Prezydenta RP, Andrzeja Dudy z 16 grudnia 2021 r., otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych / link


PUBLIKACJE

 • Niedosyt – rozmowa Dobrochny Kałwy i Małgorzaty Szpakowskiej,  Dialog , 11-12 2021 / link

 

 • Marcin R. Pauk „Language of Power and Communication in the Piast Dynasty: Toward a Reappraisal of Polish Political Culture of the 12th–13th Century”, [w:] „Rulership in Medieval East Central Europe Power, Ritual and Legitimacy in Bohemia, Hungary and Poland”, red. G. Vercamer, D. Zupka, Leiden – Brill 2022 / link

 

 • Karol Modzelewski (ostatni tekst naukowy zmarłego w 2019 r. prof. Modzelewskiego), „Przełom antypozytywistyczny i strukturalizm w Mitologii Słowian Aleksandra Gieysztora”, ” Historia Slavorum Occidentis” 30, 2021, z. 3 / link

 

 • Andrzej Chojnowski, „Prezydent Ignacy Mościcki. Pan na Zamku Królewskim w Warszawie” [w:] „Zamek Królewski w okresie II Rzeczypospolitej” pod red. Anny Czekaj, Arx Regia – Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie, 2021


ZAPROSZENIA

 • 20 stycznia, godz. 16.45, sala 209 na Wydziale Prawa i Administracji lub online  / seminarium późnoantyczne Ewy Wipszyckiej / referaty wygłoszą: Flavia Ruani (Institut de Recherche et d’Histoire des Textes CNRS), Jimmy Daccache (Yale University) i Simon Brelaud (University of California Berkeley), „E-Twoto Digital Paleography of Syriac Inscriptions” / link

 

 • 20 stycznia, godz. 17.30 / seminarium “Rozumienie faktu historycznego w metodologii historii i źródłoznawstwie historycznym” / online (Meeting ID: 979 5732 7949, Passcode: 193200) / link

 

 • 26 stycznia, godz. 13.00, online / wymagana rejestracja / otwarta sesja informacyjna dotycząca jednego z czterech programów flagowych Sojuszu 4EU+. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób mogą zaangażować się w tworzenie oferty edukacyjnej 4EU+ oraz jak wykorzystać do tego elastyczne ścieżki edukacyjne / link

12 stycznia 2022 r.


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 

 • Zachęcamy do składania wniosków na promocję badań w ramach kolejnego konkursu IDUB „Promocja badań naukowych”. Założenia konkursowe zakładają, że przedmiotem dofinansowania mogą być wszystkie działania, które przybliżą wyniki badań szerokiemu gronu odbiorców. Dofinansowanie może obejmować np. przygotowanie artykułu, publikacji, książki, podcastu, bloga, strony WWW związanych z przeprowadzanymi badaniami. Składanie wniosków do 4 lutego 2022 r. / link

 

 • Uniwersytet Otwarty UW zaprasza pracowników i doktorantów Wydziału Historii do zgłaszania propozycji kursów na III trymestr roku akademickiego 2021/2022. Propozycje kursów przyjmowane są od 2 lutego 2022 r. / link

 

 • Wprowadzenie do USOSweb – szkolenia online dla zagranicznych pracowników UW / link

 


SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA

 

 • Dr Igor Chabrowski, zdobył stypendium na pobyt badawczy we Francji w naborze wniosków do Programu Stypendialnego SSHN rządu francuskiego / link

 

 • Dr Paweł Nowakowski otrzymał prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Badacz został wyróżniony w obszarze nauk humanistycznych i będzie realizował projekt pt. „Masters of the stone: The stonecutters’ workshops and the rise of the late antique epigraphical cultures (third–fifth century AD)” akronim: STONE-MASTERS / link

 


PUBLIKACJE

 • Katarzyna Kaczyńska „Orać zagon lepszej doli. Żydowskie rolnictwo w Polsce w latach 1945-1950” (książka powstała jako praca magisterska obroniona na kierunku Historia i kultura Żydów, promotor dr hab. August Grabski), Żydowski Instytut Historyczny / link

 

 • Elżbieta Kwiecińska „Współobywatele czy dyskryminowana mniejszość? Ukraińcy w Niepodległej”, Zeszyty do Debat Historycznych, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Fundacja Polska Debatuje, 2021 / link

 

 • Marta Michalska, „Do kogo należy pieśń? Boże, coś Polskę i fonosfera protestu – przypadek manifestacji religijno-patriotycznych 1861 i rewolucji 1905 roku”, [w:] „Song Studies. Polityka i poetyka wytwarzania piosenki”, red. Waldemar Kuligowski, Paweł Tański, Poznań: Wydawnictwo Instytutu im. Oskara Kolberga, 2021, s. 17-40.

 

 • „Sources on Jewish Self-Government in the Polish Lands from Its Inception to the Present” zbiór prac pod red. Francois Guesnet i Jerzego Tomaszewskiego (zm. 2014) / artykuły dr. hab. Augusta Grabskiego i dr. hab. Artura Markowskiego / Wydawnictwo Brill 2022 / link

 


ZAPROSZENIA

 • 12 stycznia, godz. 10.00, ul. Bracka 25 (III p.) lub online / spotkanie z prof. Tomaszem Kizwalterem „Polska droga do nowoczesności – zwyczajna czy wyjątkowa?” / link

 

 • 13 stycznia, godz. 15.00 online / wykład dr. Łukasza Krzyżanowskiego “An Ordinary Man: A Police Informer in the Polish Countryside during the German Occupation and the Holocaust” / link

 

 • 13 stycznia, godz. 16.45 / Biblioteka Papirologii i Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji (Collegium Iuridicum I) lub online / seminarium późnoantyczne Ewy Wipszyckiej / referat Jakuba Urbanika (UW), „The ἔθος and the Egyptian Priests. A Contribution to study of Law Application in Roman Egypt” / link

5 stycznia 2022 r.


INFORMACJE WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

 

 • Zgodnie z uchwałą Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia od 10 stycznia 2022 r. zostaną uruchomione ankiety oceny zajęć dydaktycznych semestru zimowego 2021/2022 poprzez system USOSweb. Prosimy o przeprowadzenia ankiet w trakcie ostatnich zajęć w semestrze i przeznaczenie na to 10-15 minut. Jeśli na ostatnich zajęciach odbywa się końcowe zaliczenie, ankieta powinna zostać przeprowadzona na zajęciach przedostatnich. Studenci będą mogli wypełnić ankietę w serwisie USOSweb lub używając aplikacji mobilnej USOS. Na czas jej wypełniania, w celu zapewnienia studentom odpowiedniego komfortu, proszę o opuszczenie przez Państwa sali wykładowej. W razie problemów technicznych prosimy o kontakt z sekcją studencką: sekcja.stud.wh@uw.edu.pl

 

 • Zachęcamy do przekazywania 1% Państwa podatku na rzecz Wydziału Historii / link


SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA

 • Praca doktorska dra Oleksandra Avramchuka, napisana pod opieką  dr hab. Katarzyny Błachowskiej, pt. „Pisząc historię narodu 'niehistorycznego’. Powstanie studiów ukraińskich i polsko-ukraiński dialog historyczny w USA (1939-1991)” zdobyła pierwsze nagrody w dwóch konkursach: w konkursie Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura i Fundacji Kultury Paryskiej na najlepsze prace doktorskie i magisterskie oraz w konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej / link

 

 • Informujemy, że p. Aleksandra Gajewska, pracownica dziekanatu głównego, 29 grudnia 2021 r. obroniła pracę magisterską pt. „Upamiętnienie i rozpowszechnienie w pamięci zbiorowej Anglików Spisku Prochowego 1605 (wybrane aspekty)” napisaną od kierunkiem prof. Jolanty Choińskiej-Miki i otrzymała tytuł magistra.PUBLIKACJE

 • Urszula Kosińska, „Saksonia, Rzeczpospolita i Szwecja a koniec wojny północnej (1721 – 1732)”, w „Zapiski Historyczne” 86, 2021, z. 4 / link

 

 • Urszula Kosińska, The Winding Paths of Russian Imperial Politics: On „Die Geburt des russländischen Imperiums: Herrschaftskonzepte und -praktiken im 18. Jahrhundert” by Ricarda Vulpius / „Kwartalnik Historyczny” Vol. CXXVIII, 2021 / link

 

 • Jacek Kordel, The motif of the ‘Bloodbath of Toruń’ in voltairean writings concerning the dissident question of 1767/68 and the first partition of Poland / „Kwartalnik Historyczny” Vol. CXXVIII, 2021 / link

 

 • Magdalena Kozłowska, „Razem i osobno: stosunki polsko-żydowskie w Związku Stowarzyszeń Zawodowych w latach dwudziestych XX wieku”, w: „Gospodarka. Wybrane problemy gospodarcze na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, red. A. Landau-Czajka, t. 4, Warszawa 2021, s. 111–125 / link


ZAPROSZENIA

 

 • 12 stycznia, godz. 18.00 / online oraz stacjonarnie (ul. Bracka 25, Warszawa) / spotkanie z prof. Tomaszem Kizwalterem, „Polska droga do nowoczesności – zwyczajna czy wyjątkowa?” / link

 


W MEDIACH

 

 • Robert Wiśniewski „Opowieść o narodzeniu Jezusa jest silnie zmitologizowana”, 23 grudnia 2021 r. / dzieje.pl / link